De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond leerjaar 6. Programma 19.30 – 19.50 uuropening 19:50 – 20.20 uurinformatie decaan 20.20 – 20.30 uurpauze 20.30 – 21.00 uurmentor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond leerjaar 6. Programma 19.30 – 19.50 uuropening 19:50 – 20.20 uurinformatie decaan 20.20 – 20.30 uurpauze 20.30 – 21.00 uurmentor."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond leerjaar 6

2 Programma 19.30 – 19.50 uuropening 19:50 – 20.20 uurinformatie decaan 20.20 – 20.30 uurpauze 20.30 – 21.00 uurmentor

3 Profielwerkstuk (PWS) PTA examen slaag-zakregeling

4 Profielwerkstuk zelfstandig onderzoek vanuit een profielvak werken in tweetallen 27 september start 6 maart inleveren 9 maart presentatie resultaat is onderdeel van het combinatiecijfer

5 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) verkort examenreglement leerstof per vak rooster van het Centraal Examen slaag-zak-regeling

6 toetsweken week 128 oktober t/m 3 november (4 november uitloop) week 216 januari t/m 20 januari (13 januari uitloop) week 330 maart t/m 5 april (6 april uitloop) herkansing 1 e semester op 10 februari 2017 1 herkansingsmogelijkheid voor een SE, geen PO herkansing voor periode III op 13 april 2017l 1 herkansing voor een SE 1 herkansing voor reeds afgesloten vakken

7 examenperiode 18 april:examenvoorlichting voor kandidaten 19 april:proefexamen en controle examencijfers 20 april:Laatste schooldag 10 mei t/m 8 juliexamenperiode 10 mei t/m 23 meieindexamens 14 juniuitslag vanaf 22 juniherexamen aangewezen vak(ken) 30 juniuitslag diploma-uitreiking10 juli (onder voorbehoud)

8 Slaag-zakregeling een leerling is geslaagd als *alle eindcijfers ≥ 6 *er een 5 is behaald en voor de overige vakken ≥ 6 *er een 4 is behaald en voor de overige vakken ≥ 6, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is *er 2 maal 5 is behaald en voor de overige vakken ≥ 6, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is *er een 5 en een 4 is behaald en voor de overige vakken een ≥ 6, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is

9 (vervolg slaag-zakregeling) *CKV en LO zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’ *het combinatiecijfer bestaat uit het gemiddelde van de behaalde eindcijfers voor respectievelijk maatschappijleer, godsdienst, anw en het pws *voor alle vakken waarin een centraal examen wordt afgelegd, moet het gemiddelde van de CE-cijfers een voldoende zijn (≥ 5,50) *voor maar een van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag het eindcijfer 5 behaald worden

10 (vervolg slaag-zakregeling) * Leerlingen krijgen in de twee laatste jaren van het vwo 4 kansen om de rekentoets te maken. Het hoogst behaalde cijfer wordt vermeld. De rekentoets met het resultaat ‘voldoende’ is afgesloten (=minimaal eindcijfer 5, maar als een kernvakken een ‘5’ is, moet voor de rekentoets minimaal een ‘6’ worden behaald) *Een eindcijfer ≤ 3 op de cijferlijst betekent van de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen van het combinatiecijfer, zelfs als het gemiddelde van het combinatiecijfer ≥ 6 is

11 Decanaat

12 STUDIEKEUZE

13 Het decanaat in de Tweede Fase Wat verwachten we van onze leerlingen in 6V? Belangrijke data Studiefinanciering Wat is er veranderd? VWO 6

14 Het decanaat in de Tweede Fase

15 Wat verwachten we van de leerlingen in V6? Actieve houding t.a.v. studiekeuze -Open dagen WO/HBO -Meeloopdagen WO/HBO -Een dag student -Studie try-outs -Meelopen/interview beroepsbeoefenaar  Verlof aanvragen bij decaan

16 Belangrijke data 1 december: adviesdatum inschrijving HO www.studielink.nl 15 januari:deadline studies met toelatingsexamen & decentrale selectie (voor 15 april uitslag) 1 mei: aanmelden voor alle andere opleidingen Let op: Er zijn opleidingen waarvan de deadline om aan te melden veel eerder is dan 1 mei. Kijk ruim op tijd op de site van de school van je keuze.

17 Rollen en taken Leerling: Aanvragen DigiD Aanmelden HBO/WO: www.studielink.nlwww.studielink.nl Aanvragen studiefinanciering: www.duo.nlwww.duo.nl ‘Maak serieus werk van je studiekeuze’ School/ouders: ‘Helpen en stimuleren bij de zoektocht naar de juiste match’

18

19 STUDIEFINANCIERING: (bedragen zijn van 2016 en onder voorbehoud) Studievoorschot: Lening€ 478,-(maximaal) Collegegeldkrediet€ 165,-(maximaal) Aanvullende beurs€ 384,- (maximaal) Reisvoorziening

20 Wat is er veranderd? Wet Kwaliteit in Verscheidenheid (aug 2013) –Intake / matchingsgesprek –Toelating mits tijdig aangemeld / switchen –Loting afschaffen  decentrale selectie –Doorstroming HBO-WO Studiefinanciering is nu leenstelsel

21 Tenslotte

22 mentoren 113Peter van Cappellen van Walsum 114Margreeth Sand 115Marco Timmer 116Henri Donker 117Marleen ter Harmsel


Download ppt "Ouderavond leerjaar 6. Programma 19.30 – 19.50 uuropening 19:50 – 20.20 uurinformatie decaan 20.20 – 20.30 uurpauze 20.30 – 21.00 uurmentor."

Verwante presentaties


Ads door Google