De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mobieltjes uit aub WELKOM Informatieavond 4H/4V/5V.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mobieltjes uit aub WELKOM Informatieavond 4H/4V/5V."— Transcript van de presentatie:

1 mobieltjes uit aub WELKOM Informatieavond 4H/4V/5V

2 4h/4v/5v Welkom Programma: - Informatie bovenbouw - Decaan - Naar een lokaal met de mentor Vragen na afloop of bij de mentor

3 Afdelingsleider bovenbouw havo/vwo A.F. Grovenstein gro@willemblaeu.nl Decaan bovenbouw havo/vwo N. Brasser decaan@willemblaeu.nl

4 Succesfactoren Leerling Ouders/omgeving School

5 Informatie: - website Willem Blaeu, - Magister, nieuwsbrief Rapportage - 4 maal per jaar Mentor - spil van de begeleiding Klankbordgroep

6 Nieuwe vakken bovenbouw Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) Bewegen, sport en maatschappij (BSM) Wiskunde D (i.c.m. Wiskunde B) Maatschappijleer (havo 4 en vwo 5) Havo 4/ vwo 5: Management & Organisatie (M&O) Vwo 4: Masterclass

7 Profielwisseling en wisseling van vakken Tot de herfstvakantie Kan alleen als klas/cluster niet vol is Via decaan

8 Toetsen vanaf klas 4 Alle toetsen tellen voor het rapport Sommige toetsen tellen al mee voor het examen (SE) Die toetsen staan beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Examenreglement (vanaf 1 oktober op de website)

9 Afwezigheid toetsen PTA-toets – examenreglement “Gewone” toets: –Ziek –> ziekmelding ouders –Ziekenhuis -> verzuimkaart –Geen ortho, tandarts, dokter, fysio … Dag erna brief inleveren bij afdelingsleider Elke 4 weken centraal inhaalmoment Loot-leerlingen andere afspraak bij loot- activiteit

10 Schoolexamen Schoolexamen: start in klas 4 - tentamens(toets): schriftelijk/mondeling - praktische opdrachten - handelingsdelen

11 Indeling jaar Twee toetsweken: -Toetsweek 3: 27 – 31 maart -Inhalen en herkansing toetsweek 3: 21 april -Toetsweek 4: 4 – 11 juli -Inhalen toetsweek 4: 12 juli

12 Herkansing 4H/5V Een leerling heeft recht op een herkansing van een PTA-toets, als: In het PTA vermeld staat dat de toets herkansbaar is De toets gemist is met geldige reden Bij herkansing: Hoogste cijfer telt.

13 Combinatiecijfer Havo Maatschappijleer (klas 4) Profielwerkstuk (klas 5) Vwo Maatschappijleer (klas 5) Profielwerkstuk (klas 6) LOOT Vrijstellingen

14 Bevorderd/Geslaagd Alle eindcijfers zijn 6 of hoger Er is een 5 en de overige vakken zijn 6 of hoger 1x4 of 2x5 of 1x4 en 1x5, voor de overige vakken 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is. Max. één 5 voor Ne, En, wi CKV/LO minstens voldoende Geen cijfer lager dan een 4 Geslaagd CE gemiddeld 5,5 of hoger Rekentoets vwo bij kernvakkenregeling (Ne, En, wi, rekenen)

15 Werkweken Havo 4: Berlijn Vwo 4 (atheneum): Barcelona Vwo 4 & 5 (gymnasium): Rome Reisweek: 10 – 14 april 2017

16 TTO Coördinatie bovenbouw (104) Mevr. Mac Gloinn macg@willemblaeu.nl vwomacg@willemblaeu.nl Mevr. Kee kee@willemblaeu.nl havokee@willemblaeu.nl International Baccalaureate Language A (VWO) of IB Language B (HAVO). Language A is een literaire en culturele programma Language B is een taalacquisitie programma VWO 4 is een “pre-IB” jaar Vrijdag 28 oktober voorlichting IB voor havo 4 en vwo 4

17 Decaan Open dagen HBO/VW RVA HBO en WO (h4/v5)12/12 en 13/12 Proefstuderen/ Meelopen www.studiekeuze123.nl Geen idee? Afspraak maken decaan

18 Studiekeuzeverlof Vrij voor Open dagen/ proefstuderen/ meeloopdagen? Max. 3 dagen/dagdelen per leerling per jaar Vooraf aanvragen bij decaan

19 Naar de mentor 4 havo lokaal KAR106 TEE305 LIJ316 VEM207 HESW113 4 vwo SMH105 JAW107 MACG327 WOR218 5 vwo HIN116 KWE315 LAT317


Download ppt "Mobieltjes uit aub WELKOM Informatieavond 4H/4V/5V."

Verwante presentaties


Ads door Google