De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. G. Roorda uit Zeist 16:30 voorganger: ds. B.C. Buitendijk uit Bunschoten Kruispunt ligt vanmiddag in de postvakjes. De collecte is bestemd voor het christelijke centrum De Hoop te Dordrecht. De Hoop biedt hulp aan mensen die verslaafd zijn aan drugs, alcohol, medicijnen, gokken of een combinatie van die middelen en die deze verslaving willen doorbreken. Diensten 09:30 voorganger: ds. G. Roorda uit Zeist 16:30 voorganger: ds. B.C. Buitendijk uit Bunschoten Kruispunt ligt vanmiddag in de postvakjes. De collecte is bestemd voor het christelijke centrum De Hoop te Dordrecht. De Hoop biedt hulp aan mensen die verslaafd zijn aan drugs, alcohol, medicijnen, gokken of een combinatie van die middelen en die deze verslaving willen doorbreken. Mededelingen kerkenraad

3 Vandaag hebben we een extra collecte. Via onze zusterkerk in India, waar we als Kerken in het Zuiden en de classis Dordrecht/Gorinchem aan verbonden zijn, kwam er een noodoproep binnen waarin om extra steun gevraagd werd. Het heeft het wereldnieuws niet gehaald, maar in Churachandpur in Noordoost India is bij onze zusterkerken een hevige hagelstorm geweest welke gevolgd werd door regen waardoor veel schade aan huizen en oogst is ontstaan. Vandaag hebben we een extra collecte. Via onze zusterkerk in India, waar we als Kerken in het Zuiden en de classis Dordrecht/Gorinchem aan verbonden zijn, kwam er een noodoproep binnen waarin om extra steun gevraagd werd. Het heeft het wereldnieuws niet gehaald, maar in Churachandpur in Noordoost India is bij onze zusterkerken een hevige hagelstorm geweest welke gevolgd werd door regen waardoor veel schade aan huizen en oogst is ontstaan. Mededelingen kerkenraad

4 Morgenavond vergaderd de kerkenraad met diakenen om 20.00 uur in het pandje. In deze vergadering zullen o.a. de nieuw bevestigde broeders het ondertekeningsformulier ondertekenen. Mededelingen kerkenraad

5 23 juni Gezamenlijk eten na intrededienst 23 juni Gezamenlijk eten na intrededienst 23 juni LEF gezamenlijke afsluitende avond 23 juni LEF gezamenlijke afsluitende avond Agenda 26 juni 19:00 Start leegruimen Pandje 26 juni 19:00 Start leegruimen Pandje 29 juni Welkomstmiddag 29 juni Welkomstmiddag

6 Deze week zijn jarig: 16 juni:zr Annemiek Slob-van der Lugt 18 juni:Laureen Bruijn br Arjan de Groot 19 juni: Mees de Graaf zr Jolanda Joosse-Kooistra 21 juni: Sanne Bareman 22 juni: zr Ryanne van den Aker-Paize br Bert Ellen zr Els Geertsema-Geluk 16 juni:zr Annemiek Slob-van der Lugt 18 juni:Laureen Bruijn br Arjan de Groot 19 juni: Mees de Graaf zr Jolanda Joosse-Kooistra 21 juni: Sanne Bareman 22 juni: zr Ryanne van den Aker-Paize br Bert Ellen zr Els Geertsema-Geluk

7 Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

8 Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

9 175 C

10 ● Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

11 Psalm 99: 1, 2, 3, 4 1 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen.

12 Psalm 99: 1, 2, 3, 4 2 God, die recht gebood, is in Sion groot; van zijn troon belacht Hij der volken macht. Hoog en zeer geducht, heilig en doorlucht is uw naam, o Here; laten zij die eren!

13 Psalm 99: 1, 2, 3, 4 3 Niet op bruut geweld hebt G' uw macht gesteld. Gij o Koning, zegt; Ik bemin het recht. Onder uw beleid heerst gerechtigheid; uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven.

14 Psalm 99: 1, 2, 3, 4 4 Maakt Hem altezaam Groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Knielt voor Isrels Heer. Aan zijn voeten reik, Hem uw huldeblijk. Heilig, hoog in ere, Is de Heer der heren.

15 Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

16 Psalm99:1, 2, 3, 4 ● Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

17 Psalm 110: 1,2,3,4,5,6 1 Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken: Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht, totdat Ik elke vijand heb gebroken en als een voetbank voor u neergelegd. 2 De HERE wil u met zijn macht bekleden, van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf: voer met gezag, door vijanden bestreden, de heerschappij die God, de HEER, u gaf.

18 Psalm 110: 1,2,3,4,5,6 3 Uw volk is zeer gewillig om te strijden. Zij treden aan in heilig feestgewaad. Ook zal uw jeugd zich aan uw glorie wijden als frisse dauw in vroege dageraad. 4 De HERE heeft u deze eed gezworen - en het berouwt Hem niet in eeuwigheid: Zó als Ik Melchisedek had verkoren, wil Ik dat gij voor eeuwig priester zijt.

19 Psalm 110: 1,2,3,4,5,6 5 De HEER, die op uw wegen u bewaarde, is in de strijd steeds aan uw rechterhand. Zijn arm verplettert koningen der aarde, wanneer zijn dag komt en zijn toorn ontbrandt. 6 Hij zal het kwaad der heidenvolken wreken, hij roeit hen uit, vertrapt hen met zijn voet. Terwijl hij voortgaat, drinkt hij uit de beken en heft het hoofd, de zege tegemoet!

20 Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 ● Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

21 Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 ● Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

22 Psalm 92: 3, 4, 7 3 Hoe diep zijn uw gedachten! Een dwaas kan niet verstaan dat eens ten onder gaan wie uw gebod verachten Hoe weelderig zij leven, als onkruid op het land, verdelgen zal uw hand al wie uw wil weerstreven.

23 Psalm 92: 3, 4, 7 4 Maar, HERE, hoog verheven, Gij troont in eeuwigheid. Voor uw gerechtigheid moet elke vijand beven. Want zie, al wie U haten, doet Gij te gronde gaan, uw gramschap zal hen slaan, verstrooid hen achterlaten.

24 Psalm 92: 3, 4, 7 7 De vromen zullen bloeien als palmen in de zon, zoals op Libanon de cederbomen groeien. Zij heffen zich naar boven, gekoesterd door Gods hand, in 's HEREN huis geplant tot sieraad in zijn hoven.

25 Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 ● HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

26 Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 ● HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

27

28 NEDERLAND GEEN CHRISTELIJK LAND GODSHUIS WORDT EXPOSITIERUIMTE

29 KONINKRIJK VAN GOD LUCHTKASTEEL? AARDS RIJK VAN MENSEN? RIJK VAN DE HEMEL!

30 LAAT KOMEN HEER UW RIJK HET KOMT 1. LANGZAAM MAAR ZEKER 2. TEGEN DE VERDRUKKING IN 3. TOT ZIJN VOLLE GLORIE

31 GELIJKENISSEN LEREN OVER HET RIJK VAN GOD: KLEIN BEGIN VERBORGEN

32 KONING JEZUS GEKRUISIGDE HEER KRUISDRAGENDE VOLGELINGEN

33 LOYAAL AAN KONING JEZUS stuur in zijn handen geven hart voor zijn Woord radicaal volgen

34 LOYAAL AAN KONING JEZUS breken met de zonde bidden om leven uit geloof

35 GODS RIJK BREEKT DOOR volharding van de gelovigen doop bekering christelijke begrafenissen

36 LAAT KOMEN HEER UW RIJK HET KOMT 1. LANGZAAM MAAR ZEKER 2. TEGEN DE VERDRUKKING IN 3. TOT ZIJN VOLLE GLORIE

37 GOD en CHRISTUS  SATAN Koning vervolgt Overwinnaarverleidt

38 GOEDE TARWE EN GIFTIGE DOLIK

39 SATAN VECHT OM ONS HART in onze zorgen in onze welvaart door de Schriften te verdraaien

40 MAAR GODS RIJK GROEIT DOOR DOOP BELIJDENIS ZENDING/EVANGELISATIE

41 LAAT KOMEN HEER UW RIJK HET KOMT 1. LANGZAAM MAAR ZEKER 2. TEGEN DE VERDRUKKING IN 3. TOT ZIJN VOLLE GLORIE

42

43 Christus is Koning als David- vecht voor zijn rijk als Salomo - vrederijk SJALOOM

44 Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: ● LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

45 LvdK 294: 1-8 1 allen Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag, toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag! 2 vrouwen Waar blijft het overlang beloofde land van God, waar liefd' en lofgezang verdrijven leed en dood?

46 LvdK 294: 1-8 3 mannen Dat land, het ons vanouds vertrouwde Kanaän, waar God zijn stad herbouwt; Sion, waar zijt ge dan? 4 allen Zal ooit een dag bestaan dat oorlog, haat en nijd voorgoed zijn weggedaan, in deze wereldtijd?

47 LvdK 294: 1-8 5 allen Dat alle tyrannie eens zal geleden zijn? O sabbath Gods! En zie, dan zal het vrede zijn! 6 mannen Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid! Op U staat onze hoop die onze Herder zijt!

48 LvdK 294: 1-8 7 vrouwen Uw schapen zijn in nood, uw naam wordt niets geacht... men breekt uw volk als brood, men heeft ons opgejaagd. 8 allen De nacht is als een graf, ontij heerst in het rond. Kom van de hemel af, o Ster van Gods verbond!

49 Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

50 Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 ● Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

51 Psalm 22: 13 13 Dan wordt erkend de grootheid van de HEER. De hele aarde keert dan tot Hem weer. En alle volken knielen voor Hem neer met eerbewijzen. Zij zullen God als Heer der volken prijzen. Gods koninkrijk zal dan in glans verschijnen. Uit alle volken brengen Hem de zijnen hun huldeblijk.

52 Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

53 Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

54 Extra collecte Noodhulp voor onze zusterkerk (de RPCNEI) in Churanchandpur in Noordoost-India

55 Hagelstorm en cycloon trof honderden mensen in district Churachandpur

56 Tijdelijke opvang van de slachtoffers in kampen Meer dan 100 huizen verwoest. Scholen en kerken ernstig beschadigd. Grote schade aan gewassen, waardoor honderden boeren getroffen zijn.

57 Wat kunt u doen? Bid mee voor de mensen die getroffen zijn Bid mee voor de mensen die hulp verlenen Geef een gift voor noodhulp tijdens de collecte.

58 Help onze partnerkerk in India om de mensen daar te helpen!

59 Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 ● Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

60 Gezang 111, NG 58:1, 2 refrein Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 1 Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan:

61 refrein Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 2 Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan: Gezang 111, NG 58:1, 2

62 refrein Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven. Gezang 111, NG 58:1, 2

63 Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

64 182 C

65 Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-Oost Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India


Download ppt "Psalm99:1, 2, 3, 4 Psalm110:1 - 6 Matteüs13:24 - 52 Psalm92:3, 4, 7 HC Zondag48: LvdK294:1 - 8 Psalm22:13 Gezang111:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. B.C."

Verwante presentaties


Ads door Google