De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JAARVERSLAG 2015. VELD 1 : leiderschap Missie, visie en waarden Gemeenschapsgerichte politiezorg Bedrijfsvoering Organigram Werking directiecomité Interne.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JAARVERSLAG 2015. VELD 1 : leiderschap Missie, visie en waarden Gemeenschapsgerichte politiezorg Bedrijfsvoering Organigram Werking directiecomité Interne."— Transcript van de presentatie:

1 JAARVERSLAG 2015

2 VELD 1 : leiderschap Missie, visie en waarden Gemeenschapsgerichte politiezorg Bedrijfsvoering Organigram Werking directiecomité Interne en externe communicatie Gekozen leiderschapsstijl

3 VELD 2 : strategie & beleid Verderzetting Zonaal Veiligheidplan Prioriteiten :  diefstallen in woningen  verkeersveiligheid en leefbaarheid  intrafamiliaal geweld

4 VELD 3 : medewerkers KaderEffectief VTE PBP VTE HCP11 CP44 HInp OGP10,412 HInp niet OGP// Inp55,857 Agenten2,83 TOTAAL7477 Administratief niv. A11 Administratief niv. B1.53 Administratief niv. C1115 Administratief niv. D// Administratief totaal13,519 Logistiek niv. D33 TOTAAL16,522

5 VELD 4 : middelen Personeelskosten : ,00 € (2014 : ,00 €) Werkingskosten : ,00 € (2014 : ,00 €) Investeringen : ,00 € (2014 : ,00 €)

6 VELD 5 : processen Primaire processen & werking basisfunctionaliteiten : - Wijkwerking - Onthaal - Interventie - Lokaal opsporingsonderzoek - Politionele slachtofferbejegening - Handhaving openbare orde - Verkeer

7 VELD 6 : klanten & partners Vakantietoezichten : 843 aanvragen Doelstelling = 4 controles per week en per woning Technopreventief advies : 24 TPA Wordt geheroriënteerd naar wijkagent

8 VELD 6 : klanten & partners Slachtofferbejegening : Slachtofferbejegening : 34 tussenkomsten door onze dienst slachtofferhulp voor o.a. - zelfmoord - verkrachting - woningbrand - diefstal met geweld - heterdaad - verdacht overlijden 22 doorverwijzingen naar Mutsaard

9 VELD 6 : klanten & partners Buurtinformatienetwerken (BIN) : Buurtinformatienetwerken (BIN) : Ondertussen 19 BIN’s op ons grondgebied 15 Kapellen 4 Stabroek 18 zijn erkend door Binnenlandse zaken

10 VELD 6 : klanten & partners Klachten en felicitaties : Klachten en felicitaties : 8 dossiers met een voorafgaandelijk onderzoek behandeld in tucht Felicitaties worden niet geregistreerd, wel bewaard in persoonlijk dossier Steeds terugkoppeling door korpschef naar de betrokken klagers

11 VELD 7 : medewerkers Leeftijdsvorken : Leeftijdsvorken : OffrMKBKNiv ANiv BNiv CNiv D -31 j j j j j +116

12 VELD 7 : medewerkers NAVAP : NAVAP : Vanaf 2016 zijn er personeelsleden NAVAP gerechtigd : 2016 : : : : : 5

13 VELD 7 : medewerkers Personeelsverloop : Personeelsverloop : 4 personeelsleden op pensioen (3 operationeel + 1 poetsvrouw) 2 personeelslid mobiliteit uit 4 personeelslid mobiliteit in

14 VELD 9 : bestuur & financiers 8885 meldingen ( 6975 CICAnt onthaal) naar ploegen gedispatcht

15 VELD 9 : bestuur & financiers 63,9 % in Kapellen en 32,5 % in Stabroek

16 VELD 9 : bestuur & financiers Aanrijtijden : Aanrijtijden : = gemiddelde aanrijtijd is 12’29” = in meer dan 80 % binnen de 20 minuten ter plaatse na oproep. = bij 90 % meest dringende oproepen binnen de 10 minuten ter plaatse.

17 VELD 9 : bestuur & financiers Administratie : Gerechtelijk : PV aanvankelijk: (2014 : 3.932) PV navolgend: (2014 : 2.338) Verkeer : zie hierna ZAP verkeer

18 VELD 9 : bestuur & financiers Administratie : Kantschriften : Briefwisseling : Inschrijving Stabroek: Inschrijving Kapellen: Signalisatievergunningen : (+ 114 !) Woonstnazichten : 251

19 ZAP verkeer : 2014 : 240 snelheidscontroles – PV’s 2015 : 329 snelheidscontroles – PV’s 78 PV’s alcohol tijdens WODCA PV’s alcohol reguliere werking PV’s parkeerbeleid onmiddellijke inningen 317 PV waarschuwing VELD 9 : bestuur & financiers

20 ZAP verkeer : 302 met stoffelijke schade 302 met stoffelijke schade 116 met lichamelijk letsel Kapellen : 77 – Stabroek met lichamelijk letsel Kapellen : 77 – Stabroek 39 WE-ongevallen WE-ongevallen VELD 9 : bestuur & financiers

21 Criminaliteit in PZ Noord :

22 ZAP intrafamiliaal geweld : 99 processen-verbaal IFG (in 2014 : 73 – 2013 : 110) Strikte opvolging dossiers PZ en Parket VELD 9 : bestuur & financiers

23 Verdovende middelen (geen ZAP meer) : Verschillende acties + toezicht evenementen 4 plantages opgerold 42 dossiers handel in drugs opgestart - 89 PV’s lastens meerderjarigen - 13 PV’s lastens minderjarigen navolgende PV’s 230 informatierapporten Enkele markante vaststellingen Drugspreventie in 18 klassen 6° lj + 7 klassen 1° midd; VELD 9 : bestuur & financiers

24 De inbraken toch even kaderen… VELD 9 : bestuur & financiers Eigen cijfers (ruimer dan AIK) : 260 DIW 166 Kapellen en 94 in Stabroek 154 effectieve inbraken en 106 pogingen In omschrijving BIN’s : 81 effectieve inbraken 43 pogingen Meer BIN’s  meer inbraken

25 VELD 9 : bestuur & financiers ZAP inbraken : niet alleen vaststellen … ZAP inbraken : niet alleen vaststellen …  informatierapporten verdachte handelingen  hercosi  TPA na een inbraak  TPA op vraag  acties  ons SLOT team

26 VELD 9 : bestuur & financiers ZAP inbraken : ons SLOT-team : ZAP inbraken : ons SLOT-team : 165 tussenkomsten  40 vingersporen  48 schoeiselsporen  8 DNA

27 VELD 9 : bestuur & financiers Onze recherche … Onze recherche …  748 processen-verbaal  257 kantschriften  72 personen aangehouden Jeugd en gezin … Jeugd en gezin …  47 PV’s KS en navolgende PV’s  28 opvolging gezinnen POS  25 onderzoeken schijnhuwelijk  21 verdwijningen/ontvluchtingen

28 VELD 9 : bestuur & financiers Onthaalcentrum voor vluchtelingen : Onthaalcentrum voor vluchtelingen : 79 oproepen … TussenkomstAantal INTERN : Verlies IK of andere documenten19 Moeilijkheden in het Centrum (onderling)15 Bijstand in functie van verwijdering15 Diefstal intern (onderling)7 Verdwijning7 Vechtpartij6 Info vanuit het Centrum ivm radicalisering2 CSB seining2 EXTERN : Verdacht persoon3 Verdacht voertuig1 Agressie tegen asielzoeker1 Racisme - slachtoffer asielzoeker1

29 VELD 9 : bestuur & financiers Internationale samenwerking: Internationale samenwerking: - GRO grens recherche overleg - Burenoverleg (tactisch) - Overleg Markant (strategisch) - Ordediensten samen - Acties - Gemengde patrouilles : uitwisselingsstages …

30


Download ppt "JAARVERSLAG 2015. VELD 1 : leiderschap Missie, visie en waarden Gemeenschapsgerichte politiezorg Bedrijfsvoering Organigram Werking directiecomité Interne."

Verwante presentaties


Ads door Google