De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groen voor luchtkwaliteit (1) Probleem, beleid, onderzoek en groenstructuur Ontwikkeld door Alterra Ing. E.A. de Vries.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groen voor luchtkwaliteit (1) Probleem, beleid, onderzoek en groenstructuur Ontwikkeld door Alterra Ing. E.A. de Vries."— Transcript van de presentatie:

1 Groen voor luchtkwaliteit (1) Probleem, beleid, onderzoek en groenstructuur Ontwikkeld door Alterra Ing. E.A. de Vries

2 Luchtkwaliteit…  Waar maken we ons druk om?  Wat doen we er aan?  Wat kan groenstructuur betekenen?  Voorbeelden  Afsluiting

3 Waar maken we ons druk om?

4  Effecten op gezondheid  Effecten op onze leefomgeving

5 Waar maken we ons druk om?  Vatbaarder: ● Kinderen ● Ouderen ● COPD-patiënten  Meer blootgesteld: ● Omwonenden ● Fietsers in verkeer

6 Waar gaat het om?  StikstofdioxideNO 2  StikstofoxidenNO x  Fijn stofPM 10  Zeer fijn stofPM 2,5  OzonO 3 Daarnaast ook: Lood (Pb), Zwaveldioxide (SO 2 ), Benzeen (C 6 H 6 ), Koolstofmonoxide (CO), Arseen (As), Cadmium (Cd), Nikkel (Ni) en Benzo[a]pyreen (B[a]P)

7 Waar komt het vandaan?  Verkeer  Landbouw  Industrie  Natuur

8 Waar komt het vandaan?

9 Hoe groot is het probleem?

10

11  Gemengde vervoersstromen  Intensief gebruikte wegen in of nabij steden

12 Wat doen we er aan?

13 Europa komt met richtlijnen  Europese Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit (96/62/EG)  Eerste dochterrichtlijn (99/30/EG) ● PM10, SO 2, NO 2, NO x en Pb  Normen = onderhandelingsresultaat!

14 Europa komt met richtlijnen: PM10 en NO 2 Jaargemiddelde (langdurend) JaarGrenswaardePlandrempel 200540µg/m 3 Daggemiddelde (kortdurend) GrenswaardePlandrempel JaarConc.Toegestane overschrijding Conc.Toegestane overschrijding 200550 µg/m 3 Max. 35 dagen50 µg/m 3 Max. 35 dagen Jaargemiddelde (langdurend) JaarGrenswaardePlandrempel 201040µg/m 3 Uurgemiddelde (kortdurend) GrenswaardePlandrempel JaarConc.Toegestane overschrijding Conc.Toegestane overschrijding 2010200 µg/m 3 Max. 18 maal200 µg/m 3 Max. 18 maal PM10 NO 2

15 Europa komt met richtlijnen: PM2,5  Gebiedsgericht!  Jaargemiddelde grenswaarde ● 2015 Grenswaarde: 25 µg/m 3 ● 2020 Voorlopige grenswaarde: 20 µg/m 3  Verminderingsdoelstelling ● Concentratieafhankelijk 10-20% ● Gemiddelde over drie jaar

16 Hoe kun je luchtvervuiling verminderen?  Versoepelingen (zeezoutaftrek, niet-in-betekenende-mate)  Bronmaatregelen (roetfilters, LARGAS, Groene golf, OV, goederenspoor, scheepvaart, elektrisch rijden)  End-of-Pipe maatregelen (groen, elektriciteit, vernevelen)

17 Discussies  Gaat het om PM10 of verbrandingsaerosolen?  Gaat het om NO 2 of verzuring?  Zijn de normen van streng genoeg? EU versus WHO  Moeten er normen komen voor PM1of nog kleiner?  Moeten we modelleren of meten?  Zijn de versoepelingen verstandig?  Is er nog wel een probleem?

18 Wat kan een groenstructuur betekenen?

19 Relatie groen en luchtkwaliteit: Principes  Groen vangt luchtverontreiniging door depositie af

20 Relatie Groen en Luchtkwaliteit: Principes  Concentratie luchtverontreiniging verlaag je door verdunning

21 Relatie groen en luchtkwaliteit: Principes  Groen vangt luchtverontreiniging door inwaaien af  Optische porositeit is van belang

22 Relatie groen en luchtkwaliteit: Principes  Waar bevindt zich: ● de bron ● het groen ● het te beschermen object Optische porositeit 60-80% Optische porositeit 20-80%

23 Voorbeelden

24 Wat is de betekenis van een houtsingel?

25 Meetproef langs de A50: opstelling weggroenstrook Loodrecht meetvlak metloofhout pluim 22 m mast12 m mast = meetpunt achtergr mast Loodrecht meetvlak zondergroenstrook Loodrecht meetvlak metnaaldhout

26 Meetproef langs de A50: Resultaten  Nabij de weg: ● NO + O 3 NO 2 + O 2 ● Geldt ook voor [NO x ] ● Opname door vegetatie  Verder van de weg ● [NO 2 ] lager ● Niet significant  PM10 niet gelukt door relatieve luchtvochtigheid

27 Groen als “no-regret” maatregel  Tekening groen langs gevels ipv bomen die tunnel creëren  Ontwerp Groene straat waar voldoende luchtverversing is  Foto lage hagen langs weg  Foto Groen dak met zonnepanelen

28 Tot slot...

29 Tot slot...er zijn grenzen aan de mogelijkheden  Problemen met luchtverontreiniging nemen af  De vraag is of we de juiste normen stellen  Groen biedt in beperkte mate een oplossing  Goed aangelegd groen voorkomt problemen

30 © Wageningen UR Hartelijk dank voor jullie aandacht Email: barry.devries@wur.nlTwitter: @1977barry


Download ppt "Groen voor luchtkwaliteit (1) Probleem, beleid, onderzoek en groenstructuur Ontwikkeld door Alterra Ing. E.A. de Vries."

Verwante presentaties


Ads door Google