De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OP WEG NAAR KLAS 3 Informatieavond ouders en leerlingen leerjaar 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OP WEG NAAR KLAS 3 Informatieavond ouders en leerlingen leerjaar 2."— Transcript van de presentatie:

1 OP WEG NAAR KLAS 3 Informatieavond ouders en leerlingen leerjaar 2

2 V Leerwegen Op Mondial College MA: Basisberoepsgerichte leerweg VMBO-basis Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO-kader Theoretische leerweg VMBO-t

3 NA HET VMBO Naar: Middelbaar Beroeps Onderwijs => MBO

4 Op weg naar klas 3 Filmpje over vernieuwing VMBO https://www.youtube.com/watch?v=55u64 _Or4dw https://www.youtube.com/watch?v=55u64 _Or4dw

5 Op weg naar klas 3

6 10 profielen Economie en ondernemen Horeca, bakkerij en recreatie Zorg & welzijn Bouwen, wonen en interieur Produceren, installeren en energie Mobiliteit en transport (Canisius College) Media, vormgeving en ICT (Canisius College) Maritiem en techniek (Rotterdam) Groen (Helicon) Dienstverlening en producten (Kandinsky, Montessori en MaasWaal)

7 Na onderbouw keuze uit 5 profielen: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) Produceren, Installeren en Energie (PIE) Economie en Ondernemen (EO) Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) Zorg en Welzijn (ZW)

8 Theorievakken Alle leerlingen: Nederlands Engels Maatschappijleer1 Lichamelijke opvoeding KV1 (handvaardigheid)

9 Theorievakken bij profiel EO : wiskunde en economie HBR: wiskunde en economie BWI: wiskunde en nask1 PIE: wiskunde en nask1 ZW: Basis: biologie en maatschappijleer2 Kader: biologie kiezen tussen: wiskunde en maatschappijleer2

10 BWI,PIE, EO, HBR, ZW Elk profiel heeft 4 profieldelen en keuzedelen http://vernieuwingvmbo.nl/

11 Filmpje mogelijkheden Techniek (BWI en PIE) https://www.youtube.com/watch?v= GNsbaLSQzcM

12 Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) Profieldeel: Bouwproces en bouwvoorbereiding o Profielen stellen o maatvoeren en uitzetten o Wet en regelgeving Profieldeel: Bouwen vanaf de fundering o bekistingen voor funderingen maken o een halfsteensmuur metselen o isolatiematerialen verwerken o veilig werken op steigers en ladders

13 Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) Profieldeel: Hout- en Meubelverbindingen o werkstuk met enkelvoudige verbindingen maken o zagen en verspanen met elektrisch handgereedschap en houtbewerkingsmachines Profieldeel: Design en decoratie o met behulp van CAD een eenvoudig ontwerp (2D en 3D) maken o interieurelementen ontwerpen o interieurelementen maken o voorbehandelen, afwerken en decoreren

14 Produceren, Installeren en Energie(PIE) Profieldeel: Ontwerpen en maken o met behulp van de ontwerpcyclus een technisch ontwerp realiseren o met behulp van CAD een eenvoudig ontwerp (2D en 3D) maken o CAD-tekeningen genereren, lezen en interpreteren o een ontworpen product produceren Profieldeel: Bewerken en verbinden van materialen o producten maken door het vervormen en scheiden van materialen o onderdelen samenstellen aan de hand van een werktekening

15 Produceren, Installeren en Energie(PIE) Profieldeel: Besturen en automatiseren o in een practicum metingen uitvoeren, een verslag maken van de resultaten en deze presenteren o een automatische besturing van een proces opbouwen, aansluiten, testen en demonstreren/ presenteren Profieldeel: Installeren en monteren o een sanitaire installatie aanleggen o een elektrische huisinstallatie aanleggen

16 Filmpje mogelijkheden Economie (EO en HBR) https://www.youtube.com/watch?v= 4ucAUDWDql8

17 EO (handel) Profieldeel: Administratie o boekhouding winkel o financiële zaken o kostprijsberekeningen Profieldeel: Commercieel o verkopen o kennis van producten en assortiment o promotie, presentatie en reclame

18 EO (handel) Profieldeel: Magazijn o ontvangst, registratie en opslag van goederen o voorraadbeheer Profieldeel: Secretarieel o agendabeheer o postverwerking

19 HBR (horeca) Profieldeel: Bakkerij o Bereiden en verwerken van bakkerijproducten o Bakkerijproducten afwerken en decoreren Profieldeel: Gastheerschap o gasten ontvangen en bedienen o Apparatuur en gereedschap schoonmaken en onderhouden

20 HBR (horeca) Profieldeel: Keuken o Recepten lezen o Gerechten bereiden Profieldeel: Recreatie o assisteren bij promotionele activiteiten en deze mee helpen ontwikkelen o catering voor en rondom evenementen organiseren

21 Filmpje mogelijkheden Zorg en Welzijn https://www.youtube.com/watch?v= Xf8NtdhqQSYhttps://www.youtube.com/watch?v= Xf8NtdhqQSY.

22 ZW (Zorg en Welzijn) Profieldeel: Mens en activiteit o (creatieve) activiteiten organiseren en begeleiden o cliënten motiveren tot deelname aan activiteiten Profieldeel: Mens en gezondheid o informatie zoeken en geven over gezonde voeding en beweging o een gezonde maaltijd samenstellen en bereiden

23 ZW (Zorg en Welzijn) Profieldeel: Mens en omgeving o Zorgen voor een schone leef- en werkomgeving (schoonmaak, onderhoud, textielverzorging) o Baliewerkzaamheden (klanten ontvangen, telefonisch afspraken maken en vastleggen, schriftelijk rapporteren) Profieldeel: Mens en zorg o ondersteunen bij eenvoudige verzorgende activiteiten o ondersteunen bij bewegen, til- en verplaatsingstechnieken o eenvoudige EHBO technieken toepassen.

24 Hoe maak je een keuze voor een profiel? Wat vind ik leuk? Waar wil ik moeite voor doen? Waar ben ik goed in? Voor welke vakken heb ik goede cijfers? Wat is het advies van de docenten? Wat vinden mijn ouders?

25 VERVOLG Oriëntatie bij praktijkafdelingen. Lessen Loopbaanoriëntatie en begeleiding Loopbaangesprekken met mentor en evt. met decaan. Half maart (digitale) keuze maken. Ouders brief ondertekenen.

26 DANK VOOR UW AANDACHT EN BETROKKENHEID EN WEL THUIS!


Download ppt "OP WEG NAAR KLAS 3 Informatieavond ouders en leerlingen leerjaar 2."

Verwante presentaties


Ads door Google