De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie over buurtbemiddeling en psychisch kwetsbare mensen BB-JdK 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie over buurtbemiddeling en psychisch kwetsbare mensen BB-JdK 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie over buurtbemiddeling en psychisch kwetsbare mensen BB-JdK 2015

2 buurtbemiddeling Voor iedereen die met de buren over een onderling probleem wil praten afspraken kan maken afspraken kan uitvoeren Nog bespreekbare overlastproblemen tussen buren Vrijwillige deelname Neutrale, gelijkwaardige, meerpartijdige begeleiding Vertrouwelijkheid, geen dossiervorming, informeel Oplossingsgericht in gezamenlijke onderhandeling BB-JdK 2015

3 buurtbemiddeling Bemiddelaars zijn getrainde medebuurtbewoners, vrijwilligers met begeleiding van beroepskracht Vertrouwelijke en gestructureerde omgeving Kans op opheldering > gezamenlijkheid > onderhandeling > oplossing > afspraken Streven naar Inclusie Empowering en vergroten zelf oplossend vermogen Verbetering burenrelatie BB-JdK 2015

4 tijdelijke vermindering of structurele beperking van het psychisch of sociaal/emotionele vermogen om zich effectief staande te houden in de maatschappij. BB-JdK 2015 verwarde mensen die extra aandacht vergen

5 buurtbemiddeling Inzetbaar bij vormen van beperking waarbij de persoon zelf of met begeleiding een traject kan volgen een beeld heeft van moreel normbesef zich in een stabiele situatie bevindt Vooronderzoek naar bemiddelbaarheid bij persoon zelf bij begeleider bij andere diensten BB-JdK 2015

6 empowering Rekening houden met de grenzen en inspelen op mogelijkheden en krachten van de bewoner. Binnen buurtbemiddeling extra ondersteuning in Klachtomschrijving Vraagformulering Communicatie Afspraken BB-JdK 2015

7 reminder Als mensen moeten opboksen tegen te hoge verwachtingen en eisen van de omgeving, veroorzaakt dat vanuit stress of angst meer problemen in communicatie en gedrag. Dit is meestal geen kwestie van onwil, maar van onvermogen. BB-JdK 2015

8 geen hulpverlening, wel kansen Toegevoegde waarde: inzicht Begrip voor elkaars gedrag en leefwijze kan bijdragen aan een verbeterde verstandhouding. Geen gesprek mogelijk dan wel: gesprek met buurtbemiddeling, waar zij hun hart kunnen luchten. coachinggesprek waarin men handvatten krijgen hoe met de overlastsituatie om te gaan. BB-JdK 2015

9 aandachtsgebieden Leren en denken Werkgeheugen Sociale informatieverwerking Sociale vaardigheden Taalgebruik en taalbegrip Emoties Persoonlijkheidsontwikkeling BB-JdK 2015

10 signalen Te laat of helemaal niet komen opdagen op een afspraak Niet of slecht ingevulde formulieren Verkeerd gebruik van woorden en uitdrukkingen Beeldspraak en grapjes niet begrijpen of letterlijk nemen Moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en klok kijken Overal nee op zeggen, ontwijken van vragen en opdrachten Of juist te meegaand gedrag vertonen Snel boos en niet passend reageren op de situatie Schuld buiten zichzelf leggen BB-JdK 2015

11 communicatie Wees duidelijk over doel van je komst Stap voor stap informatie bieden Beeldspraak werkt verwarrend, gebruik letterlijke betekenis van de woorden Check of je woorden goed zijn begrepen Gebruik enkelvoudige zinnen Geef de tijd om antwoord te geven Rond een gesprek duidelijk af Briefjes kunnen probleem zijn, neem samen door Help herinneren BB-JdK 2015

12 houding Neem de persoon serieus in zijn doen en laten Wees consequent en voorspelbaar in je gedrag Verleen veiligheid en structuur, biedt duidelijkheid Neem de tijd en herhaal waar en zo vaak als nodig Wees ondersteunend en biedt extra hulp Weet het onderscheid tussen onwil en onmacht Maak gebruik van de sterke kanten en houd rekening met de zwakke kanten Werk en denk vanuit positiviteit, laat vooroordelen thuis Investeer in je contact BB-JdK 2015

13 Normaal is de verkeerde benaming die gebruikt wordt voor gemiddelde Henry S. Haskins Amerikaans schrijver 1875-1957 BB-JdK 2015 Rijnstraat 115 1079 HA Amsterdam 085 9022810 info@beterburen.nl www.beterburen.nl


Download ppt "Informatie over buurtbemiddeling en psychisch kwetsbare mensen BB-JdK 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google