De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennis van waarde november 2014. Hanze CoE Valorisatie en Ondernemerschap Valorisatie is - naast onderzoek en onderwijs - de derde kerntaak geworden van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennis van waarde november 2014. Hanze CoE Valorisatie en Ondernemerschap Valorisatie is - naast onderzoek en onderwijs - de derde kerntaak geworden van."— Transcript van de presentatie:

1 Kennis van waarde november 2014

2 Hanze CoE Valorisatie en Ondernemerschap Valorisatie is - naast onderzoek en onderwijs - de derde kerntaak geworden van universiteiten en hogescholen. Binnen de kennisinstellingen krijgt dit op verschillende manieren vorm. Soms goed zichtbaar, zoals in toegepast onderzoek samen met marktpartijen, in student companies, in de incubatoren waarin nieuwe ondernemingen ontstaan of in valorisatieafdelingen die bijna elke universiteit heeft. Soms ook is valorisatie zo sterk verweven met onderwijs en onderzoek dat het minder zichtbaar is. Bijvoorbeeld in onderzoek voor afstudeerprojecten.

3 Consortium Valorisatie & Ondernemerschap Randvoorwaarden Gedeelde visie en ondersteuning van de doelstellingen door alle kennispartners Helder en consistent intellectueel eigendomsbeleid van alle partners Ondersteunende beoordeling en beloning, c.q. incentive-systemen Simpele, uitdagende uitvoeringsorganisatie Basisfaciliteiten Competence CentersIE fonds KennisaccountmanagersPreseed fonds KennisportaalProof of Concept fonds Community of practiceSeed fonds Center of EntrepreneurshipPersonele mobiliteit IncubatorenScience Park Groeiaccelerator

4 Hanze CoE Valorisatie & Ondernemerschap 1.Valorisatie –Vroegtijdig herkennen van innovaties (producten, diensten, werkwijzen) die kansrijk lijken voor valorisatie (screening & scouting) –Adviseren bij het ontwikkelen van innovaties –Ondersteunen bij leggen van gewenste verbindingen in PPS 2.Ondernemerschapsondersteuning –Meer startende (student)ondernemers –Ondersteunen startende (student)ondernemers, inclusief Energie en Healthy Ageing (workshops, assessments, coaching, incubation) 3.Ondernemerschapsonderwijs –Creëren awareness bij alle studenten t.a.v. hun mogelijkheden voor hen op het gebied van ondernemerschap –Adviseren over ondernemerschapsonderwijs (workshops, stuco’s, minoren, afstuderen) aan alle opleidingen HG met HG/VNO label Ondernemen / NVAO BKK Ondernemen

5 HG CVO - valorisatie en ondernemerschap Publiek-Private Samenwerking OndernemerschapOnderwijs Screening & Scouting Kennis Innovaties Nieuwe bedrijven Doorgroei bedrijven Onderzoek

6 HG CVO - onderwijs en ondersteuning

7 Hanze CoE Valorisatie & Ondernemerschap 4.Onderzoek –Praktijkgericht onderzoek binnen de eigen disciplines t.b.v. het regionale MKB met speciale aandacht voor de thema’s (human capital, internationalisering, digitalisering, ondernemerschap, innovatie) –Praktijkgericht onderzoek binnen de eigen disciplines als bijdrage aan de speerpunten Energie en Healthy Ageing (b.v. slim organiseren in de zorg, energiemarkten en ehealth) –Ondersteuning van de ontwikkeling van succesvolle nieuwe producten en diensten o.b.v. kennis ontwikkeld binnen de speerpunten Energie en Healthy Ageing.

8 Hanze CoE Valorisatie & Ondernemerschap Om tot instellingspecifieke indicatoren voor de HG te kunnen komen en deze vervolgens te kunnen maximaliseren is het van belang dat: kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren i.o.m. de verantwoordelijken voor de primaire processen in de hogeschool worden vastgesteld; afspraken worden gemaakt over de wijze waarop deze indicatoren binnen de hogeschool en de schools in beeld worden gebracht; de indicatoren en de onderliggende processen door een valorisatieorganisatie binnen de hogeschool worden gemonitored; de valorisatieorganisatie suggesties doet om de economische en maatschappelijke waarde van onderdelen en activiteiten en de daaraan gekoppelde indicatoren te versterken.

9 Healthy Ageing, Energie, Valorisatie & Ondernemerschap Waarom 3 speerpunten? Twee speerpunten zijn onvoldoende voor ontwikkeling generaliseerbarek ennis. Topsectoren < 30% BNP; HA en EN in N-NL << 30% economische waarde in de regio; substantieel deel van N-NL geen aansluiting bij de HG. Valorisatie tbv andere sectoren in N-NL neemt af. Met name de ICT sector komt sterk op in Groningen. Vertaling ontwikkelde kennis in HA en EN naar overig MKB verhoogt de valorisatie en relevantie van onderzoek en bedient groter deel werkveld. Toegankelijkheid relevante kennis tbv MKB neemt af, incl. H2020.. Ontwikkeling werkgelegenheid in N-NL neemt af. Significante beperking in wervingskracht voor economische, sociale en technische studenten (=meerderheid van de populatie). Beide thema’s zijn op zich niet onderscheidend in NL en Europa. Hebben een extra ‘smoel’ nodig.

10 Hanze CVO

11

12

13

14

15

16

17


Download ppt "Kennis van waarde november 2014. Hanze CoE Valorisatie en Ondernemerschap Valorisatie is - naast onderzoek en onderwijs - de derde kerntaak geworden van."

Verwante presentaties


Ads door Google