De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFOMOMENT - VANAF 1 JANUARI 2017 PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFOMOMENT - VANAF 1 JANUARI 2017 PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING."— Transcript van de presentatie:

1 INFOMOMENT - VANAF 1 JANUARI 2017 PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

2 Op de agenda Grote veranderingen Wat en Waarom? De trappen RechtstreeksToegankelijke Hulp - RTH PersoonsVolgend Budget – PVB Tijdslijn Inschaling en beslissing VAPH Wat verandert er voor jullie? Gevolgen en mogelijkheden Ondersteuningsvragen op de wachtlijst - CRZ Vragen?

3 WAT VERANDERT? Plan van minister Jo Vandeurzen Perspectief Plan 2020 Zorg anders organiseren zodat mensen: Minder moeten wachten Meer zelf kunnen organiseren Meer beroep doen op hun netwerk en de gewone ondersteuning Zelf over een budget beschikken om begeleiding aan te kopen = PVF

4 WAT VERANDERT?

5 x Rechtstreeks Toegankelijke Hulp RTH Trap 2 Trap 1 PV Budget BO Budget (300 euro) geen Budget

6 RTH RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

7 Drie vormen RTH RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

8 Drie vormen van RTH Per kalenderjaar een portefeuille van 8 punten per cliënt of een combinatie van maximaal 8 punten.

9 TRAP 2: PVB P ERSOONS V OLGEND B UDGET

10 TIJDSLIJN

11 INSCHALING NU Nieuw systeem vraagt inschaling van noden HOE? Inschaling begeleidingsintensiteit en permanentie door begeleidster van Oikonde Aantal contacten met jou en je steunfiguur geregistreerd in Oikonde (en evt. andere diensten)

12 BESLISSING VAPH September of oktober brief van VAPH met Beslissing Verplicht naar RTH ? Persoonsvolgend Budget ? Hoeveel? Mogelijkheid om in beroep te gaan

13 WAT VERANDERT ER VOOR JULLIE?

14 Gevolgen en mogelijkheden ?

15 GEVOLGEN EN MOGELIJKHEDEN? Resultaat inschaling Meeste cliënten stappen over naar RTH Tenzij intensieve ondersteuning van Oikonde (minstens 3uur per week) Tenzij intensieve combinatie met dagcentrum en logeerzorg

16 GEVOLGEN EN MOGELIJKHEDEN? Vrijwilligersvergoeding van steunfiguur Huidig systeem: enkel vrijwilligersvergoeding binnen trap 2 (niet voor RTH) Vanaf 2017: onduidelijk MAAR Oikonde ijvert om vrijwilligersvergoeding zowel in trap 1 als trap 2 te mogen blijven toepassen …

17 GEVOLGEN EN MOGELIJKHEDEN? Verandering ondersteuning door Oikonde? Ondersteuning blijft dezelfde (indien je dit wenst) RTH: combinaties maken tot 8 personeelspunten ieder kalenderjaar PVB: voucher of cash (of combinatie) om vragen te beantwoorden Plots meer ondersteuning nodig: Oikonde wijst je de weg

18 Blijft Oikonde resoluut kiezen om samen te werken met het netwerk Gesprekken samen met het netwerk en cliënt Individuele gesprekken met het netwerk om engagement te realiseren Ontmoetingsgroepen voor het netwerk OOK IN DE TOEKOMST !!

19 Bedrag van 300 euro per maand Cliënt kan zelf kiezen waaraan hij dit besteed MAAR schaarste  doelgroepen uitgekozen – Huidige cliënten BW/S die verplicht overgaan naar RTH geen recht op tot zeker 2018 – Huidige cliënten BW/S die in trap 2 ingeschaald worden & vrijwillig de overstap maken naar trap 1: wel recht op. TRAP 1 – BOB BASIS ONDERSTEUNINGSBUDGET

20 CRZ omschakelen naar nieuw systeem 3 soorten vragen op CRZ Actieve vragen: blijven staan en worden in nieuw systeem omgezet (september: brief van VAPH)  bespreken met je begeleidster! Migratievragen: verdwijnen want PVB Toekomstvragen: verdwijnen (enkel concrete vragen) VRAGEN OP DE WACHTLIJST - CRZ

21 VRAGEN?

22 Aanspreken van ondersteuningsbronnen nRTH gespecialiseerde zorg 1= zelfzorg 2+3 = gebruikelijke zorg 4 = algemeen maatsch.hulp 5+ 6= gespecialis.hulp (vaph) Trap 1 BOB en RTH Trap 2 PVF


Download ppt "INFOMOMENT - VANAF 1 JANUARI 2017 PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING."

Verwante presentaties


Ads door Google