De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europees voorzitterschap Prioriteiten volgens de milieubeweging Trio-voorzitterschap Sp – Be - Ho Esmeralda Borgo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europees voorzitterschap Prioriteiten volgens de milieubeweging Trio-voorzitterschap Sp – Be - Ho Esmeralda Borgo."— Transcript van de presentatie:

1 Europees voorzitterschap Prioriteiten volgens de milieubeweging Trio-voorzitterschap Sp – Be - Ho Esmeralda Borgo

2 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Hervorming van de Lissabonstrategie: naar een duurzaam antwoord op de economische crisis Lissabonstrategie voor groei en jobs loopt af in 2010 Hernieuwing: –Bijdragen tot het verminderen van onze ecologische voetafdruk (tenminste 50%) –Lange termijn denken, ook bij korte termijn maatregelen –Een beleid in functie van een sustainable new deal: investeren in eco-innovatie, hernieuwbare energie, energiezuinige technologieën, efficiënt omspringen met grondstoffen,… vergroening van de fiscaliteit betere indicatoren om welvaart te meten: “beyond GDP” Integratie strategie duurzame ontwikkeling (evaluatie eind 2009) –Lange termijn denken, solidariteit als uitgangspunt –Nood aan sterker institutioneel instrumentarium –Tegelijk ook verduurzaming Lissabonstrategie

3 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Nieuwe impuls voor het behoud van biodiversiteit Europese Post 2010 biodiversiteit strategie: Doelstelling 2010 (stoppen achteruitgang) wordt niet behaald! –Ambitieuze doelstelling nodig: Niet enkel verlengen van deadline maar ook werk maken van herstel biodiversiteit door oa –Betere implementatie en versnelling bij versterking implementatie bestaande RL (vogel- en habitat RL, KRW) –Integratie biodiversiteit in andere beleidsdomeinen (landbouw, visserij, ontwikkelingssamenwerking, EU budget,…) –Aandacht voor impact EU op biodiversiteit wereldwijd Werk maken van goedkeuring EU wetgeving illegale houtkap COP 10 CBD: Europa moet ambitieuze internationale doelstellingen verdedigen

4 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Klimaat & Energie VN Klimaatverdrag – post Kopenhagen –Invulling van Kopenhagen akkoord & ratificatie EU klimaat- en energiepakket 2020 –EU doelstelling CO2: 40% tov. 1990 –Bepaling van veiling emissierechten vrij te stellen industriële sectoren: enkel indien nodig –Financiering projecten: hernieuwbare energie, slim en offshore net Kernenergie is geen optie voor de milieubeweging –Effectieve garanties voor duurzaamheid biomassa en strijd tegen ontbossing (REDD) –Adaptatiestrategie met speciale aandacht voor beschikbaarheid van water

5 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Milieu-actie programma 6° milieu-actieprogramma loopt ten einde, –Evaluatie, en voorbereiding 7° milieuactieprogramma –Noodzakelijk instrument voor fundamentele discussie inzake EU milieubeleid Vs. discussie over aparte dossiers Structurele betrokkenheid van EP –Participatief proces, aandacht voor milieuprincipes zoals preventie, voorzorgsprincipe, “de vervuiler betaalt”


Download ppt "Europees voorzitterschap Prioriteiten volgens de milieubeweging Trio-voorzitterschap Sp – Be - Ho Esmeralda Borgo."

Verwante presentaties


Ads door Google