De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 Gezang179a: Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 Gezang179a: Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 Gezang179a: Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van den Dool Eindhoven-Best

2 Diensten 10:00voorganger: br. J. Blom 16:30 voorganger: br. J. van den Dool Op de zondagen 14 juli tot en met 4 aug begint de ochtenddienst steeds om 10.00 uur. De collecte is bestemd voor ZOA-Vluchtelingenzorg: een christelijke organisatie die tot doel heeft hulp te verlenen aan vluchtelingen en ontheemden en slachtoffers van rampen. Diensten 10:00voorganger: br. J. Blom 16:30 voorganger: br. J. van den Dool Op de zondagen 14 juli tot en met 4 aug begint de ochtenddienst steeds om 10.00 uur. De collecte is bestemd voor ZOA-Vluchtelingenzorg: een christelijke organisatie die tot doel heeft hulp te verlenen aan vluchtelingen en ontheemden en slachtoffers van rampen. Mededelingen kerkenraad

3 Deze week zijn jarig: 21 juli:Jornick Bruijn zr C. Hensen-van Etten 22 juli:zr Eleonora Kramer-Akihary 24 juli:br Roel van der Tempel 26 juli:zr Annemieke Bondt-Haan 21 juli:Jornick Bruijn zr C. Hensen-van Etten 22 juli:zr Eleonora Kramer-Akihary 24 juli:br Roel van der Tempel 26 juli:zr Annemieke Bondt-Haan

4 Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 Gezang179a: Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van den Dool Eindhoven-Best

5 Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 Gezang179a: Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van den Dool Eindhoven-Best

6 175 C

7 ● Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 Gezang179a: Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van den Dool Eindhoven-Best

8 Gezang 133, NG 70: 1, 3, 5 1 De dag gaat open voor het woord des Heren, zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, bron die wij horen als wij tot Hem keren, vroeg in de morgen. 3 Door U geschapen om uit U te leven; hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, oorsprong en toekomst.

9 Gezang 133, NG 70: 1, 3, 5 5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, zijn Geest geleide ons en onze aarde naar de voltooiing.

10 Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 Gezang179a: Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van den Dool Eindhoven-Best

11 Gezang133:1, 3, 5 ● 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 Gezang179a: Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van den Dool Eindhoven-Best

12 Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: ● Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 Gezang179a: Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van den Dool Eindhoven-Best

13 Psalm 89: 9, 13 9 Oudtijds hebt Gij, o HEER, uw hoge plan ontvouwd, aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd; Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven de koninklijke held, uit al het volk verheven, David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren, dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren.

14 Psalm 89: 9, 13 13 Oudtijds hebt Gij, o HEER, uw hoge plan ontvouwd, aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd; Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven de koninklijke held, uit al het volk verheven, David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren, dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren.

15 Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 ● Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 Gezang179a: Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van den Dool Eindhoven-Best

16 Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 Gezang179a: Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van den Dool Eindhoven-Best

17 Jezus Christus spoort ons aan om ons niet zo druk te maken als onze rechten worden aangetast

18 Zachtmoedigheid is een geschenk van de Heilige Geest

19 erkenning van eigen geestelijk armoede + verdriet over zonde + verwondering over Gods liefde en genade ==> zachtmoedigheid

20 David toont zachtmoedigheid tegenover koning Saul => Hij neemt niet het recht in eigen hand, maar verdraagt het onrecht dat Saul hem aandoet

21 Jezus Christus bewijst zachtmoedigheid door zieken te genezen en door zich niet te wreken op de mensen die Hem oneerlijk behandelen

22 De kerk moet ook deze kwetsbare en bescheiden houding uitstralen: God is onze kracht

23 Zachtmoedigheid heeft niets met slapheid of angst voor ruzie te maken. Er is veel moed voor nodig om zachtmoedig te zijn.

24 De brutale mensen hebben misschien de halve wereld in deze tijd. De zachtmoedige mensen hebben met zekerheid de hele aarde in de toekomst

25 Wie zachtmoedig is plukt daar ook in dit leven al vruchten van: vrede en rust in zijn hart.

26 Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 ● Psalm37: 3, 5 Gezang179a: Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van den Dool Eindhoven-Best

27 3 Zie op de HEER als onrecht u doet lijden, uw vrijspraak komt te voorschijn als het licht! Hun doet God recht die stil zijn hulp verbeiden. Houd moed en zwijg voor 's HEREN aangezicht. Wie kwaad beramen moet u niet benijden: met al hun voorspoed wacht hun het gericht Psalm 37: 3, 5

28 5 Wie met zachtmoedigheid verdrukking dragen, zien uit naar vrede en beërven 't land. Het plan der goddelozen zal niet slagen, hoe ook die vijand haat en knarsetandt. God lacht om hen: Hij ziet zijn dag reeds dagen, die dag van oordeel als zijn toorn ontbrandt. Psalm 37: 3, 5

29 Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 ● Gezang179a: Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van den Dool Eindhoven-Best

30 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

31 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

32 Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 Gezang179a: Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van den Dool Eindhoven-Best

33 Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 Gezang179a: Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van den Dool Eindhoven-Best

34 Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 Gezang179a: ● Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van den Dool Eindhoven-Best

35 Psalm 138: 3, 4 3 Zij breken in gejubel uit en roemen luid des HEREN wegen, want groot is ’s HEREN heerlijkheid, zijn majesteit, zijn trouw en zegen. Hij slaat, al troont Hij nog zo hoog, op hen het oog, die needrig knielen, maar uit de verte ziet Hij aan de dwaze waan van trotse zielen.

36 Psalm 138: 3, 4 4 Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt U mij leven. Hoe ook de toorn mijns vijands brandt, uw rechterhand zal redding geven. De HERE is getrouw en sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden.

37 Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 Gezang179a: Psalm138:3, 4 ● Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van den Dool Eindhoven-Best

38 182 E 4-stemmig

39 Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 Gezang179a: Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van den Dool Eindhoven-Best


Download ppt "Gezang133:1, 3, 5 1 Samuël26: Psalm89:9, 13 Mattheüs5:5 Psalm37: 3, 5 Gezang179a: Psalm138:3, 4 Gezang182E:Amen Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. van."

Verwante presentaties


Ads door Google