De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op 4 sept. Voorganger: Ds. M. A. F. Westermann Ouderling: Peter Nijhuis Organist: Erik Hofstede Lezingen: Gen.11:4-8; Deut.33: 8-11 2 Sam. 8: 9-11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op 4 sept. Voorganger: Ds. M. A. F. Westermann Ouderling: Peter Nijhuis Organist: Erik Hofstede Lezingen: Gen.11:4-8; Deut.33: 8-11 2 Sam. 8: 9-11."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op 4 sept. Voorganger: Ds. M. A. F. Westermann Ouderling: Peter Nijhuis Organist: Erik Hofstede Lezingen: Gen.11:4-8; Deut.33: 8-11 2 Sam. 8: 9-11 Lucas 14: 25-33

2 Avondmaalscollecte 4 september Is bestemd voor Compassion

3 Lied bij aanvang van de dienst: NLB 405: 1, 2 en 3

4

5

6

7 Welkom

8 Intochtslied: NLB 65: 2 en 5

9 NLB 65

10

11 Liedboek 65

12

13 Stilte-Bemoediging en Groet

14 Gebed om ontferming

15 NLB 864: 1, 3 en 4

16

17

18

19

20

21

22 Gebed bij de opening van de Bijbel

23 Opstap Kinderen gaan naar nevendienst

24 Schriftlezing Gen. 11: 4 t/m 8 (NBV) 4 Ze zeiden: 'Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.' 5 Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren.

25 Schriftlezing Gen. 11: 4 t/m 8 (NBV) 6 Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7 Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan.

26 Schriftlezing Gen. 11: 4 t/m 8 (NBV) 8 De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt.

27 Schriftlezing Deut. 33: 8 t/m 11 (NBV) 8 Over Levi zei hij: 'HEER, u vertrouwt uw orakelstenen toe aan Levi, uw vertrouweling. U stelde hem op de proef bij Massa, daagde hem uit bij het water van Meriba.

28 Schriftlezing Deut. 33: 8 t/m 11 (NBV) 9 Hij had geen mededogen met zijn vader en moeder, zijn eigen broers ontzag hij niet, zijn kinderen waren als vreemden voor hem. Want de Levieten hielden zich aan wat u gebood, het verbond dat u sloot bleven ze trouw.

29 Schriftlezing Deut. 33: 8 t/m 11 (NBV) 10 Laat hen uw regels onderwijzen aan Jakob, uw voorschriften doorgeven aan Israël. Laat hun geurige gave u behagen, laat hen brandoffers brengen op uw altaar. 11 HEER, zegen hen met voorspoed en zie welwillend op hun verrichtingen neer. Maar breek hun tegenstanders de heup, verlam hun vijanden voor altijd.'

30 Schriftlezing 2 Sam. 8: 9 t/m 11 (NBV) 9 Toen koning Toï van Hamat hoorde dat David het leger van Hadadezer had verslagen, 10 Liet hij zijn zoon Joram zijn opwachting maken bij koning David en hem gelukwensen met zijn overwinning. Toï was namelijk in oorlog met Hadadezer. Joram had geschenken bij zich van goud, zilver en koper.

31 Schriftlezing 2 Sam. 8: 9 t/m 11 (NBV) 11 Koning David wijdde deze geschenken aan de HEER, samen met het goud en zilver van de volken die hij had onderworpen:

32 NLB 806: 1, 2 en 3

33

34

35

36 Schriftlezing Luc. 14: 25 t/m 33 (NBV) 25 Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: 26 'Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 27 Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.

37 Schriftlezing Luc. 14: 25 t/m 33 (NBV) 28 Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? 29 Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen 30 En zeggen: "Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet."

38 Schriftlezing Luc. 14: 25 t/m 33 (NBV) 31 En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt?

39 Schriftlezing Luc. 14: 25 t/m 33 (NBV) 32 Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. 33 Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.

40 NLB 845: 1 en 3

41

42

43

44

45 Overdenking

46 NLB 840: 1, 2 en 3

47

48

49

50 Kinderen komen terug

51 Kinderlied: nr. 45 KEE

52 Wij zingen dit lied om de Heer te prijzen. Wij vieren feest, kom erbij! Hij geeft ons zijn liefde en zegeningen. Daarom zijn we blij.

53 Wij zingen dit lied om de Heer te prijzen. Wij vieren feest, kom erbij! Hij geeft ons zijn liefde en zegeningen. Daarom zijn we blij.

54 Wij vieren feest, halleluja! Wij vieren feest, want God is goed. Wij vieren feest. Hé! Halleluja! Wij vieren feest, want God is goed.

55 2. We're singing this song as a celebration, giving praise to the Lord. He fills up our lives with His love and blessings, each day, more and more.

56 We celebrate, hallelujah! We celebrate, that God is good. We celebrate. Hey! Hallelujah! We celebrate, that God is good

57 . Halleluja, (halleluja), God is goed, (God is goed). Halleluja, (halleluja), God is goed, (God is goed). Hallelujah, (hallelujah), Celebrate, (celebrate). Hallelujah, (hallelujah), Celebrate, (celebrate).

58 Wij vieren feest, halleluja! Wij vieren feest, want God is goed. Wij vieren feest. Hé! Halleluja! Wij vieren feest, want God is goed.

59 We celebrate, hallelujah! We celebrate, that God is good. We celebrate. Hey! Hallelujah! We celebrate, that God is good. Wij vieren feest want God is goed. Whoew!

60 Voorbeden

61 Opwekking 347: Geloofsbelijdenis

62 Opwekking 347 Ik geloof in God de Vader, Schepper, die de schepping draagt. In zijn Zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd,

63 Opwekking 347 aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam. Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand.

64 Opwekking 347 Jezus, Hij is Heer, ) Hij is Heer. ) 4x Naam aller namen, naam aller namen.

65 Opwekking 347 Ik geloof in God de Trooster, gaven van de heil'ge Geest, die Gods woord aan ons bevestigt: gaat en predikt en geneest.

66 Opwekking 347 Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan. Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt zijn naam:

67 Opwekking 347 Jezus, U bent Heer, ) U bent Heer. ) 4x Naam aller namen, naam aller namen.

68 Avondmaalscollecte

69 Tijdens collecte zingen: NLB 650: 1, 2, 3 en 4

70

71

72

73

74 Viering

75 Tafelgebed

76

77

78 © Universal Songs (met toestemming van CCLicentie)

79 Viering en dankgebed

80 Collecte

81 NLB 425

82 Liedboek 425

83

84 Wegzending en zegen


Download ppt "Welkom op 4 sept. Voorganger: Ds. M. A. F. Westermann Ouderling: Peter Nijhuis Organist: Erik Hofstede Lezingen: Gen.11:4-8; Deut.33: 8-11 2 Sam. 8: 9-11."

Verwante presentaties


Ads door Google