De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET RIJK IS MIDDEN ONDER U MIJN KIND, AL HET MIJNE IS HET JOUWE HET RIJK IS MIDDEN ONDER U Galilea Beluisteren wij met eerbied het zeer mooie “Recordare,

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET RIJK IS MIDDEN ONDER U MIJN KIND, AL HET MIJNE IS HET JOUWE HET RIJK IS MIDDEN ONDER U Galilea Beluisteren wij met eerbied het zeer mooie “Recordare,"— Transcript van de presentatie:

1

2 HET RIJK IS MIDDEN ONDER U MIJN KIND, AL HET MIJNE IS HET JOUWE HET RIJK IS MIDDEN ONDER U Galilea Beluisteren wij met eerbied het zeer mooie “Recordare, pie Jesu” vh. “Requiem” v. Britten MIJN KIND, AL HET MIJNE IS HET JOUWE

3 Na de Rede in de vlakte, bevestigt Jezus met mirakelen zijn WOORDEN (7,1- 50) 1- Hij geneest de knecht vd Honderdman (Kafarnaüm) 2- Hij wekt de zoon op van de weduwe (vandaag) 3- Hij doet deze mirakelen (antwoord aan Johannes de Doper) 4- Hij vergeeft de zondares (Magdala) (11 e zond) Stad Naïn

4 Jezus verspreidt het LEVEN van het Rijk doorheen Galilea Reisweg van Jezus door de evangeliën. De illustraties zijn van de plaatsen en de omgeving in de vlakte van Jisreël

5 Lc 7,11-17 In die tijd begaf Jezus zich naar een stad die Naïm heette; zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met Hem mee.

6 Doorheen de wegen van Galilea leert de Zoon van God de menselijke levenswijze Met Jezus leren wij de godde- lijke levens- wijze Weg in Galilea

7 Hij was juist in de nabijheid van de stadspoort gekomen, toen daar een dode werd uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder, en deze was weduwe.

8 Om te leven moeten wij leren sterven om als LEVENDEN te leven De God van het LEVEN die de dood niet kent, Mens ge- worden be- gint Hij ze te ondergaan Oude begraafplaats te Naïm

9 Een groot aantal mensen uit de stad vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, voelde Hij medelijden met haar en sprak: ' Schrei maar niet. '

10 Het mede- dogen heeft de macht de wereld om te vormen Bij de enige zoon van een weduwe, wordt de macht: MEDEDOGEN Binnen- en buitenkant van de kerk van Naïm.

11 Daarop trad Hij op de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en Hij sprak: 'Jongeman, Ik zeg je: sta op! ' De dode kwam overeind zitten en begon te spreken, …

12 Als God de dood aanraakt raken wij het LEVEN, wanneer wij het Leven doden, bewenen zelfs de honden de dood Het WOORD van Jezus wekt op wie dood neerligt Schilderij in de Kerk van Naïm Ruïnes van Jisreël waar de honden het bloed oplikten van Nabot en Achab Naïm is een vallei van de dood. Vlakbij bevinden zich de resten van Jisreël, waar koningin Izebel, vrouw van koning Achab, Nabot liet doden en waar Achab stierf. (1Kon 21,1-19) No clic

13 en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug.

14 Ten zuiden van Naïm hebben de bergen van Gilboa de dood gezien van Saül en Jonathan ( Ten zuiden van Naïm hebben de bergen van Gilboa de dood gezien van Saül en Jonathan ( 2 Sam 1,21 “Bergen van Gilboa, geen dauw meer, geen regen op u, op die hooggelegen velden; daar werd het schild van de helden besmeurd”) Heuveltoppen van Gilboa «De zoon van de weduwe van Naïm is het christenvolk, waarvoor Jezus zich gebogen heeft door het Lijden om het LEVEN te geven» St. Augustinus Kruis van de kerk van Naïm Door de zoon op te wekken, brengt Jezus het Leven in het hart van de moeder (de Kerk) No clic

15 Allen werden door ontzag bevangen en zij verheerlijkten God zeggende: 'Een groot profeet is onder ons opge- staan,' en: 'God heeft genadig neergezien op zijn volk.'

16 God bezoekt zijn volk tot op de ontkenning van het zijn (de dood) In de omgeving van de dood is Jezus de profeet die LEVEN geeft Achteraan de vallei ligt Endor waar een waarzegster de ondergang en dood voorspelt van Esaü (1Sam 28,8-15)

17 En dit verhaal over Hem deed de ronde door heel het joodse land en de wijde omtrek.

18 Het evangelie van Jezus kan ook vandaag de dood van de wereld omvormen Vallei van Galilea Clic: https://www.eacnur.org/emergencia/refugiados-sirios- necesitan-ayuda?gclid=COOuoJ_s5swCFUs6GwoditkKYw https://www.eacnur.org/emergencia/refugiados-sirios- necesitan-ayuda?gclid=COOuoJ_s5swCFUs6GwoditkKYw Het zal ook van onze solidaire liefde afhangen dat de valleien des doods plaatsen van Leven worden

19 Heer, verleen dat uw evangelie niet alleen ons hart vervult, maar ook ons Leven, met de kracht van DE VERRIJZENIS die Gij gebracht hebt

20 Monialen v. St. Benedictus v. Montserrat www.benedictinescat.com/montserrat www.benedictinescat.com/montserrat Kerk Moskee


Download ppt "HET RIJK IS MIDDEN ONDER U MIJN KIND, AL HET MIJNE IS HET JOUWE HET RIJK IS MIDDEN ONDER U Galilea Beluisteren wij met eerbied het zeer mooie “Recordare,"

Verwante presentaties


Ads door Google