De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 3 Maandag 5 september 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 3 Maandag 5 september 2016."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 3 Maandag 5 september 2016

2 www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland PROGRAMMA 1.Opening door N. van Bennekom, directeur 2.Inrichting leerjaar 3 vmbo 3.Informatie over het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) 4.Informatie buitenlandreizen 5.Informatie internationaliseringsproject India door Mw. S. Kleinveld en dhr. J. den Boer 6. Informatie stage leerjaar 3 door dhr. R. Groenenberg 7.Kennismaking/gesprek met de mentor

3 www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland MENTOREN KLAS 3A: basisDhr. R. Vrieswijk (RVI) KLAS 3B: basisMw. C. Terreehorst (CTE) KLAS 3C: kaderDhr. A. Hengst (ALH) KLAS 3D: kaderMw. M. van Zetten (MAZ) KLAS 3E: gem./theor.Dhr. P. Maijer (PMA) KLAS 3F:gem./theor.Dhr. R. Put (ROP)

4 www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Leerjaar 3 Overgang onderbouw-bovenbouw  een (grote) verandering VAN Meer begeleid Uitgebreide basisvorming Kind Kleine onderdelen van de leerstof NAAR Meer zelfstandigheid en vrijheid (voorbereiden op) examen Puber / jongvolwassene Meer leer- en doewerk / veel cijfers tellen al mee voor het eindexamen

5 www.wolfert.nl/pro VMBO/ MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Inrichting leerjaar 3 Hoe is het 3 e leerjaar op Wolfert PRO ingericht?

6 www.wolfert.nl/pro VMBO/ MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Inrichting leerjaar 3 - leerwegen Leerwegen binnen het VMBO van Wolfert PRO  Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)  Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)  Gemengde leerweg (GL)  Theoretische leerweg (TL) / MAVO veel praktijkvakken – minder theoretisch minder praktijkvakken – meer theorie

7 www.wolfert.nl/pro VMBO/ MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Inrichting leerjaar 3 - Examen SE eind is opgebouwd uit 4 cijfer SE1  in leerjaar 3afgesloten SE2 SE3worden in leerjaar 4 afgenomen SE4 Schoolexamen = SECentraal Examen = CE Eindcijfer = (cijfer SE eind + cijfer CE) : 2

8 www.wolfert.nl/pro VMBO/ MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Inrichting leerjaar 3 - Examen Aantal vakken worden met een schoolexamen afgesloten (in lj3 en/of lj4)  CKV  voldoende of goed  Sport en bewegen  voldoende of goed  Maatschappijleer  cijfer  LOB  stage voldoende of goed Voor gemengde- en theoretische leerweg :  Sectorwerkstuk  voldoende of goed

9 www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Rekentoets Rekentoets moet zijn afgelegd. Totaal 4 afnamemomenten Leerjaar 3  1 e afname Leerjaar 4  overige 3 afnamemomenten Resultaat rekentoets telt (in 2017) niet mee in de zak/slaag regeling, maar staat wel op cijferlijst.

10 www.wolfert.nl/pro VMBO/ MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Inrichting leerjaar 3 - PTA / Rapport PTA : Programma van toetsing en afsluiting Beschrijving van o.a.  leerstof  toetsduur  weging van de toetsen  soort toets Digitaal beschikbaar op de website (vanaf 1 oktober) PTA toetsen zijn SE (SchoolExamen) toetsen. Deze toetsen zijn onderdeel van het examendossier en worden op school bewaard. Inzage na afspraak op het examensecretariaat.

11 www.wolfert.nl/pro VMBO/ MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland PTA overzicht / Rapport Programma van toetsing en afsluiting  Er zullen minimaal 3 PTA toetsen per vak worden afgenomen. Afname in toetsweken.  Beroepsgerichte vakken (D&P) worden met een PVB (Proeve van Bekwaamheid) getoetst.  PTA onderdelen SE1A, SE1B en SE1C  gemiddelde  SE1 cijfer  mee naar lj4 Daarnaast bouwt de leerling ook cijfers op voor het overgangsrapport naar lj4

12 www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Belangrijke data Week 46: toetsweek SE1A + PVB 6+7 december: mentorgesprekken – rapport 1 Week 6+7: stageweken Week 11: toetsweek SE1B + PVB 30+31 maart: mentorgesprekken – rapport 2 Week 22+23: rekentoets 1 e afname Week 24+25: toetsweek SE1C + PVB(CSPE) 4 juli: mentorgesprekken – rapport 3

13 The England Trip – An experience to remember! Host families Culture or Active Programme

14

15 www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Buitenlandreizen – Cambodja Vrijwilligersreis van twee weken (Phnom Pen, Batambang en Bavel) Eerste week een cultureel karakter Tweede week vrijwilligerswerk op partnerschool in Bavel op Highschool

16 www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Internationaliseringsproject - India Mw. Kleinveld en Dhr de Boer

17 Eumind Project India

18 Wat is Eumind Europe meets India Network of schools in India and Europe to promote intercultural learning, global citizenship, social responsibility and ecological awereness.

19 Wat doen wij op het Wolfert? Gestart in 2014 met klas 3 (kader/gemend) met Eumind projecten (vandalisme, online shopping, grafitti, fitness, saving paper) Leerlingen in Nederland en India werken aan hetzelfde project en delen de uitkomsten via internet.

20

21 Wolfert Pro heeft een studiereis gemaakt naar India Meerdere scholen bezocht St. Gregorios High School – privé school waarmee wij een uitwisselingsproject willen gaan doen dit jaar. – Zijn in overleg om Leerlingen en leraren van deze school een bezoek te laten brengen aan onze school. Project REAP (school in de slums) (Reach Education Action Programme)

22 St. Gregorios High School

23

24

25 REAP

26

27

28

29 Wat willen we dit jaar doen? Uitwisseling starten. In november – december wil St Gregorios naar Nederland komen. (In overleg) Hiervoor zijn gastgezinnen nodig – In ieder gezin 1 of 2 leerlingen uit India ongeveer een week te gast. – Er is een programma voor de schooldagen In schooljaar 2017 – 2018 willen we met de kinderen die zich hebben opgegeven naar India. – Onze kinderen gaan dan in gastgezinnen in India – Volgen ook daar een programma op schooldagen

30 Meedoen? Leerlingen worden in de les geïnformeerd en kunnen zich opgeven. – Voor Eumind Project + uitwisseling – Voor Eumind Project In overleg met uw kind kunt u zich opgeven als gastgezin Zodra alles definitief wordt volgen er informatie bijeenkomsten. Leerlingen ontvangen een certificaat

31 Opgeven of vragen? Jan den Boer jdb@wolfert.nl of Saskia Kleinveld skl@wolfert.nl

32 KEUZEBEGELEIDING www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Dhr. R. Groenenberg (RGR) Loopbaanbegeleider (decaan) rgr@wolfert.nl

33 Meer info rgr@wolfert.nlrgr@wolfert.nl www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland 1 e kennismaking met het MBO

34 LOB www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Beroepenbeurs Ahoy Rotterdam Stages Open Dagen MBO Kennismaking met vervolgopleidingen

35 LOB www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Loopbaan Oriëntatie en –Begeleiding Verplichte onderdelen van LOB: Lesbrief ter voorbereiding op bezoek Open Dagen Bezoek Open Dag / doemiddagen MBO Bezoek Beroepenbeurs Ahoy Rotterdam Reflectieverslag bezoek MBO* Beroepsstage* (*onderdeel van het Loopbaandossier)

36 Stage in de bovenbouw www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Beroepsstage Basis - en Kaderberoepsgerichte leerweg (BBL en KBL) Leerjaar 3 = 2 weken Leerjaar 4 = 2 weken + 4 weken totaal Lint-stage op school voor de basisberoepsgerichte leerweg (BBL)= 1 week Dag-stage op school voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)= 1 dag Gemengde- en Theoretische leerweg (GL/TL) Leerjaar 3 = 2 weken Leerjaar 4 = 1 week + 3 weken totaal Onderdeel Sectorwerkstuk (competentieonderzoek)

37 Stage in de bovenbouw www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Bedrijfsstage Leerjaar 3 Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) Gemengde- en Theoretische leerweg (GL/TL) Maandag 6 februari t/m vrijdag 17 februari 2017 Stagegesprekken (Elevator Pitch) vrijdag 24 februari 2017

38 www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Plan van aanpak Begin december instructie in de mentorlessen De stage is een (praktijk)onderdeel van het van LOB Doel van de stage  kennismaking met het bedrijfsleven Leerlingen gaan zelf op zoek Waar: In de regio? Nodig: Stagecontract getekend door ouders, praktijkbegeleider school- en stagebedrijf Wolfert PRO bezoekt (bijna!) iedere leerling

39 www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Leermoment & opdracht Kennismaken, sfeer proeven Beroepsattitude Gang van zaken bij een bedrijf onderzoeken Wat zijn je rechten en plichten? Interview afnemen Praktische opdrachten Stageboek volledig en netjes invullen en opdrachten uitvoeren Eindbeoordeling door LOB-docent én praktijkbegeleider

40 www.wolfert.nl/pro VMBO in Bergschenhoek/Lansingerland Stagedata DATA 3 BBL, KBL en GL/TL: Laatste instructie stage :week 49 en 50 Start stage: 6 februari 2017 Einde stage: 17 februari 2017 Stagegesprekken:24 februari 2017 Stagelogboek, stageopdrachten en praktijkbeoordeling inleveren (PTA-handelingsdeel LOB)

41 www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Vragen? rgr@wolfert.nl loopbaanbegeleider leerjaar 3 en 4

42 www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland MENTOREN KLAS 3A: Dhr. R. Vrieswijklokaal L01 KLAS 3B: Mw. C. Terreehorstlokaal L02 KLAS 3C: Dhr. A. Hengstlokaal P02 KLAS 3D: Mw. M van Zettenlokaal L06 KLAS 3E: Dhr. P. Maijerlokaal L08 KLAS 3F:Dhr. R. Putlokaal L03

43 INFORMATIEAVOND www.wolfert.nl/pro VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland BEDANKT fdo@wolfert.nl


Download ppt "INFORMATIEAVOND VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 3 Maandag 5 september 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google