De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaat van een werkgroep regio overleg Sociale Economie – Regiovisie op sociale tewerkstelling ontwikkelen Resultaat van een werkgroep SHO Oostende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaat van een werkgroep regio overleg Sociale Economie – Regiovisie op sociale tewerkstelling ontwikkelen Resultaat van een werkgroep SHO Oostende."— Transcript van de presentatie:

1 Resultaat van een werkgroep regio overleg Sociale Economie – Regiovisie op sociale tewerkstelling ontwikkelen Resultaat van een werkgroep SHO Oostende – Analyse van oa. loonvoorwaarden- ontwikkelen van voorstellen – Art 60 en taal SOCIALE TEWERKSTELLING ART. 60 IN DE REGIO OOSTENDE

2 Maximaliseren kansen op geslaagde sociale tewerkstelling - binnen de wettelijke en budgettaire marges – leidend tot : – het zich in regel stellen met de sociale zekerheid (aantal benodigde arbeidsdagen verzamelen) – werkervaring – verwezenlijken van een duurzame tewerkstelling De uitbouw tewerkstelling artikel 60 in de privé-sector zorgt voor bijkomende uitdagingen Zijn er “bijstandsvallen” – verhouding met reguliere tewerkstelling ? We willen het goed doen !

3 In de hulpverlening zijn een 24-tal maatschappelijk werkers actief voor gemiddeld 800 cliënten in verschillende trajecten Binnen dit team 8 trajectbegeleiders die:  met de cliënt zoeken naar jobs op de private arbeidsmarkt  de cliënten oriënteren naar sociale tewerkstelling of private tewerkstelling  de medewerkers ondersteunen art.60§7 op de verschillende werkvloeren We doen veel ! Arbeidsactivering: aanbod en specifieke projecten

4 Binnen het SHO worden verschillende projecten/trajecten georganiseerd om cliënten gericht te kunnen gaan toeleiden naar tewerkstelling. Met bijzondere aandacht voor taal Bestaande projecten: – Vrouwenprojecten (in groep) – Voortraject (in groep) – Wegwijzerproject (in groep) – Opleiding (individueel) – Tewerkstelling (regulier of sociale leertewerkstelling- individueel) – Begeleiding einde sociale leertewerkstelling (individueel) Verschillende projecten/trajecten

5 art 60 – reguliere tewerkstelling Verloning art 60 tewerkstelling

6 Verloning art 60§7 – regio Oostende OCMW Stage Proef Hoeveel Apart Arbeids- reglement LoonFIETSMTC Hospitali satiever zekering Feest dagen Verlof dagen Soort Contract DE HAANJA5 VTENEENE1NEEN 110 onbepaalde duur met een uitdrukkelijk ontbind beding OOSTENDE JA(1 MND) Bepaalde duur 170 VTENEEN GGMM(zonder haard/standplaats) NEEN 1126 onbepaalde duur met een uitdrukkelijk ontbind beding MIDDELKERKEJA (3 MND)12 VTENEENGGMIJA NEEN1126 onbepaalde duur met een uitdrukkelijk ontbind beding GISTEL JA (3 MND) GGMMI 9 VTENEEN E1+ zonder HAARD/STANDPLAATS NEEN 1020 onbepaalde duur met een uitdrukkelijk ontbind beding ICHTEGEM JA (1 maand stage) 5 VTE NEEN 1.10 van de openbare diensten - ongeschoold arbeider NEEN 1120 onbepaalde duur met een uitdrukkelijk ontbind beding OUDENBURGNEEN+/- 4 VTENEEN E1+ HAARD/STANDPLAATS NEENJA NEEN1126 onbepaalde duur met een uitdrukkelijk ontbind beding BREDENENEEN13NEENGGMIJA 1430,5 onbepaalde duur met een uitdrukkelijk ontbind beding

7 Het contract van bepaalde duur bij aanvang – Kan gezien worden als een verdoken proefperiode – Wijzigen in een stage voor de duur van 4 weken – Vergoeding : vb 1 euro per uur  Is het aangewezen om een verschillend loon toe te kennen aan medewerkers art. 60 en regulier personeel ? o Ongeacht de plaats van tewerkstelling  Verlofregeling o Tewerkstelling in privésector kent een lager aantal verlofdagen  Onregelmatige prestaties  Verschillen tov, eigen personeel en de sectoren waar sociale tewerkstelling wordt gerealiseerd (vooral privé)  Arbeidsduur : 5 dagen of 6 dagen week Knelpunten : Arbeidsovereenkomst artikel 60

8 Opmaak specifiek arbeidsreglement Art 60 – RPR OCMW niet toepasselijk – Verzoening van arbeidsreglement SHO en de derde werkgever  Welzijn op het werk o Samenwerkingsovereenkomst met de derde werkgever wordt afgesloten met betrekking tot wederzijdse verplichtingen  Verzekering aansprakelijkheid en arbeidsongevallen  Ook door de derde werkgever Knelpunten : RPR, Arbeidsreglement en welzijn op het werk artikel 60

9 Huidige situatie SHO start art 60 : anderstaligen moeten – een minimum niveau Nederlands onder de knie hebben (richtgraad 1.1) – hun cursus maatschappelijke oriëntatie bij Inburgering afgerond hebben  Een diploma richtgraad 1.2 is nodig om deel te mogen nemen aan de ingangsproeven voor VDAB-opleidingen  Hoe en voor wie de richtgraad 1.2 halen tijdens art 60 tewerkstelling ? Knelpunten : Artikel 60 en taal

10 Minimum vereiste richtgraad 1.2 voor start art 60 tewerkstelling : onhaalbaar – Dubbel zo lang traject Nederlands, tot 4 jaar – Minder cliënten stromen uit – Minder ingevulde tewerkstellingsplaatsen – Gevolgen op menselijk vlak Knelpunten : Artikel 60 en taal

11 Hooggeschoolde anderstalige : Instroom in art 60 met niveau 1.1 -> 1 jaar tewerkstelling met les (2 X per week) -> Uitstroom richtgraad 1.2 Laaggeschoold en gealfabetiseerd: Instroom in art 60 na helft 1.2 (module M1S1) -> 1 jaar tewerkstelling met les -> Uitstroom richtgraad 1.2 Laaggeschoold en niet gealfabetiseerd: -> Uitstroom richtgraad 1.2 quasi onmogelijk – Andere aanpak begeleiding en activering noodzakelijk – Betreft 25 % van anderstalige cliënten Knelpunten : Artikel 60 en taal : hoe bereiken we richtgraad 1.2 ?

12 Taalgerelateerde specifieke functieprofielen – Onderscheid maken in functies met lage taalvereisten en functies met hoge(re) taalvereisten, en zodus een onderscheid tussen jobs en cliënten met hun talenkennis – Voorbeeld: Logistieke hulp: minimum 1.1 behaald Technische functies: minimum 1.1 behaald Schoonmaak: minimum 1.1 behaald Keukenhulp: minimum 1.2 behaald Verzorgende: minimum 1.1 behaald Leertewerkstellingen: taal op de werkvloer blijven ondersteunen Bijkomende ondersteuning bij uitstroom: het traject na art 60 – Grondige voorbereiding op selecties/sollicitaties ism VDAB, HR diensten publiek en privé, Knelpunten : Artikel 60 en taal : alternatieven

13 “Jobs, Jobs, Jobs” voor iedereen is simpel….. Maar voor het OCMW is niets zo moeilijk als voor iedereen een “simpele” job te vinden Tot slot…….


Download ppt "Resultaat van een werkgroep regio overleg Sociale Economie – Regiovisie op sociale tewerkstelling ontwikkelen Resultaat van een werkgroep SHO Oostende."

Verwante presentaties


Ads door Google