De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -5- Hoe ging het?. Paulus vervolgde de gemeente van God Gemeente(n) van God: Handelingen 20:28 1 Corinthiërs 1: 2 1 Corinthiërs 10:32.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -5- Hoe ging het?. Paulus vervolgde de gemeente van God Gemeente(n) van God: Handelingen 20:28 1 Corinthiërs 1: 2 1 Corinthiërs 10:32."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -5- Hoe ging het?

2 Paulus vervolgde de gemeente van God Gemeente(n) van God: Handelingen 20:28 1 Corinthiërs 1: 2 1 Corinthiërs 10:32 1 Corinthiërs 11:16 1 Corinthiërs 11:22 1 Corinthiërs 15: 9 2 Corinthiërs 1: 1 Galaten 1:13 1 Thessalonicenzen 2:14 2 Thessalonicenzen 1: 4 1 Timotheüs 3:5 1 Timotheüs 3:15

3 gemeente(n) van God: algemene aanduiding van de uitgeroepenen in Gods plan de gemeente, die Zijn lichaam is : door de bediening van Paulus geroepen, ontstond vanaf zijn afzondering Ha.13

4 Want ik bracht het verder in het Judaïsme dan veel tijdgenoten in mijn geslacht 1:14 aan de voeten van Gamaliël Maar er stond iemand op in de Raad, een Farizeeër van wie de naam Gamaliël was, een leraar van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. Handelingen 5:34

5 Ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliël op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen, een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent. Handelingen 22:3

6 Bleef Paulus een Jood? Jood: godsdienstige aanduiding, net als ‘Griek’ 1 Corinthiërs 10:32

7 Galaten 1:15 Maar toen God, die mij - afzonderde vanaf de schoot van mijn moeder en - riep, door Zijn genade,….

8 Paulus: afzondering – Handelingen 13:2; Romeinen 1:1 Paulus evangelie 12 apostelen o.l.v. Petrus besnijdenis evangelie

9 riep = roept door Zijn genade ‘ overweldigende genade ’ 1 Timotheüs 1:13 ‘ door Hem genade en apostelschap ontvangen ’ Romeinen 1:5 ‘het geschenk van de genade van God, dat mij gegeven is’ Efeziërs 3:7 ‘mij….werd deze genade gegeven..’ Efeziërs 3:8

10  Gods werk in het leven van Saulus : *afzonderen vóór zijn geboorte *roepen *Zijn Zoon in hem onthullen Psalm 135:6; Jesaja 55:9; Romeinen 9:11 Efeziërs 1:11,3:10 God …… het goed achtte 1:15

11 Zijn Zoon in Saulus onthullen: in zijn hart weet hij wie Hij werkelijk is: de Zoon van God, bekendgemaakt in de Schriften (Tenach) Mattheüs 11:27; 16:17 Galaten 1:16

12 1:16 …opdat ik Hem als evangelie verkondig onder de natiën… Paulus verkondigde de Zoon als evangelie onder de natiën Romeinen 1:1-5

13 1:16 …legde ik het niet meteen voor aan vlees en bloed… vlees en bloed: mensen, ook niet de gelovigen van toen geen worsteling met bloed en vlees Efeziërs 6:12

14

15 1:17 evenmin kwam ik naar Jeruzalem.. Niet naar de apostelen Niet naar de overpriesters/Sanhedrin Niet naar Jakobus Niet naar Gamaliël

16 naar hen die voor mij apostelen waren, maar ik vertrok naar Arabië Galaten 1:17 geen evangelie van de besnijdenis geleerd; in de woestijn van Arabië door de Heer zelf onderwezen

17

18 ‘te roemen is werkelijk niet ongepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en onthullingen van de Heer’ 2 Corinthiërs 12:1 Galaten 1:17 Paulus’ roemen was niet op openbaringen o.i.d.:

19 …en keerde opnieuw terug naar Damascus… Galaten 1:17 Damascus: vergoten bloed Saulus geroepen buiten het land, onder de natiën, waar zijn bediening zou zijn. Ontmoette de verheerlijkte Christus

20 Vervolgens….na 3 jaar in Jeruzalem Kefas verslag doen, 15 dagen daar. Handelingen 9:26-28 Galaten 1:18

21


Download ppt "Brief aan de Galaten -5- Hoe ging het?. Paulus vervolgde de gemeente van God Gemeente(n) van God: Handelingen 20:28 1 Corinthiërs 1: 2 1 Corinthiërs 10:32."

Verwante presentaties


Ads door Google