De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Ontspanningswoord in een verbanningsoord.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Ontspanningswoord in een verbanningsoord."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Ontspanningswoord in een verbanningsoord

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de Kerkelijke kassen Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. A.G.M. Weststrate in..de morgendienst voor te gaan en.in de..middagdienst ds. J.G. Schenau

4 Mededelingen Vacature koster Gezocht: enthousiaste mensen, die het kosterschap ff samen met de andere kosters, op zich willen nemen. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met v de Commissie van Beheer.

5 Liturgie zondag 3 juli Mededelingen LvK. 457: 1, 3 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 61: 3, 5 NB Wetslezing Ps. 31: 17, 19 Gebed Schriftlezing: Openbaringen 1: 9-20 Ps. 21: 3, 7 NB Preek Ps. 89: 7, 8 Collecte Dankgebed * LvK. 476: 4 * Zegen * Staande

6 Mededelingen

7 LvK. 457: 1, 3

8 Lvk. 457: 1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die een in wezen zijt.

9 Lvk. 457: 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, een en al vuur en liefde en majesteit.

10 Stil gebed Votum en groet * Staande

11 Ps. 61: 3, 5 NB

12 Ps. 61: 3 NB Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen waar G' uw vleug'len om mij slaat. Want gij weet wien ik mij wijdde, dat ik zeide: Heer, Gij zijt mijn toeverlaat!

13 Ps. 61: 5 NB Dan zal ik uw naam vereren, Here, Here, psalmen zingen dat het schalt! Dagelijks zal ik U geven heel mijn leven, door uw lichtglans overstraald.

14 Wetslezing

15 Ps. 31: 17, 19

16 Ps. 31: 17 Geloofd zij God, Die Zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt! Zijn oog slaat mij in liefde gade, Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden.

17 Ps. 31: 19 Bemint den HEER', Gods gunstgenoten, den HEER', Die vromen hoedt en straft het trots gemoed. Zijt sterk, Hij zal u niet verstoten; hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten.

18 Gebed

19 Schriftlezing: Openbaringen 1: 9-20

20 Ps. 21: 3, 7 NB

21 Ps. 21: 3 NB Al wat de koning had begeerd van U, o God, was leven; en Gij hebt hem gegeven een leven dat de tijd trotseert, een leven voor altijd in onvergank'lijkheid.

22 Ps. 21: 7 NB Verhef U in Uw kracht, o Heer, toon Uw geducht vermogen aan sterfelijke ogen. Wij willen zingen tot Uw eer, willen Uw wondermacht lofzingen dag en nacht.

23 Preek

24 Schriftlezing: Openbaringen 1: 9-20 Tekst: Openbaringen 1: 9-20 Ontspanningswoord in een verbanningsoord Zingen na de preek Ps. 89: 7, 8

25

26 Ps. 89: 7 Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort, zij wand’len, HEER, in ’t licht van ’t Godd’lijk aanschijn voort, zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden! Uw goedheid straalt hun toe, Uw macht schraagt hen in ’t lijden, uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

27 Ps. 89: 8 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere toegebracht! Wij steken ’t hoofd omhoog, en zullen d’ eerkroon dragen door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen, want God is ons ten schild in ’t strijdperk van dit leven en onze koning is van Isrels God gegeven.

28 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Diaconie Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

29 Dankgebed

30 Lvk. 476: 4 * Staande

31 LvK. 476: 4 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver. Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is. * Staande

32 Zegen * Staande

33 U bent vanmiddag weer van harte welkom !!


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Ontspanningswoord in een verbanningsoord."

Verwante presentaties


Ads door Google