De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugd in het Strafrechtelijk kader Les 6. Leerdoelen Module: Je weet wat je waarom en hoe wel en niet met jongeren en hun omgeving moet aanvangen om ze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugd in het Strafrechtelijk kader Les 6. Leerdoelen Module: Je weet wat je waarom en hoe wel en niet met jongeren en hun omgeving moet aanvangen om ze."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugd in het Strafrechtelijk kader Les 6

2 Leerdoelen Module: Je weet wat je waarom en hoe wel en niet met jongeren en hun omgeving moet aanvangen om ze binnen het kader van het strafrecht niet opnieuw met het strafrecht in aanraking te laten komen Deze les: Je kent de What Works beginselen in hun samenhang. Dat blijkt uit het feit dat je na de les in staat bent om de juiste interventie(s) per persoon te selecteren.

3 What Works-beginselen 1. Risicobeginsel: wie (interventie afhankelijk van recidiverisico) 2. Behoeftebeginsel: wat (veranderbare factoren) 3. Responsiviteit: hoe (motivatie, leerstijl en (on-)mogelijkheden hiervan te profiteren ) 4. Behandelmodaliteit (evidencebased) 5. Programma-integriteit (getoetste theorie uitgevoerd volgens programma) 6. Professionaliteit (opleiding, training, inter- en supervisie) RNR-Model, Risks, Needs Responsivity Assessement Interventie(s)

4 Een interventie is plaatsing in een JJI of gesloten jeugdinrichting Jongeren ervaren dit als een grote straf, en we weten: aansluiten bij mogelijkheden vaardigheden en motivatie (responsiviteit beginsel) is belangrijk. Vraag voor ons gaat maar over een deel van het doel van straffen

5 Strafrechtelijke paradox Vergelden – herstel morele breuk met samenleving Proportioneel Verdiend Schuldvereffening Voorkomen – Instrumenteel gebruik strafrecht Afschrikken Behandeling

6 Stanford Prison Experiment, Zimbardo 1971 side effecten opsluiting beperken ons resultaat

7 Invloedrijk onderzoek toont aan dat effect toeneemt met afname van dwang Parhar et al., 2008

8 Leefklimaat en Coping “Good is Stronger than Bad” Actieve Coping Passieve Coping Repressief Klimaat Open Klimaat Behandel- Motivatie + + + + +

9 Open Leefklimaat in de Gesloten Jeugdzorg, Relatie en Motivatie (Relatie) Responsiviteit (Relatie) Responsiviteit Behandelmotivatie (Relatie) Responsiviteit Behandelmotivatie Open Klimaat + + T1 T2T3 Van der Helm, 2011 + +

10 “Jongeren kunnen door hun ervaringen, problemen en/of stoornis vaak niet adequaat reageren op een interventie. Een jongere met beperkte leercapaciteiten dwingen in plaats van ondersteunen zal frustratie en agressie tot gevolg hebben. Behandelmotivatie gevoed door een gevoel van ertoe doen, erbij horen, gezien worden (Van der Helm, Wissink, de Jongh, & Stams, 2012) zijn belangrijke voorwaarden voor opvoeding, behandeling, oftewel, om te leren. Met andere woorden, contact (je openstellen voor de ander), gaat vooraf aan interactie (je aanpassen en invloed uitoefenen). Behandelmotivatie kan bij geïnterneerde jongeren niet worden afgedwongen (Deci & Ryan, 2007), maar zal moeten worden verworven, stapje voor stapje vooruit en regelmatig met een stapje terug. Dit kan alleen in een goed klimaat of milieu dat intrinsieke motivatie stimuleert (Van der Helm, 2009).” Bron: De invloed van het orthopedagogisch klimaat in de residentiële justitiële jeugdzorg: recidivevermindering door opvoeding,behandeling en scholing. Een wetenschappelijke onderbouwing.Dr. G.H.P. van der Helm, hogeschool Leiden, Nico van Tol, Bsc, hogeschool Leiden, Prof. dr G.J.J. Stams, Universiteit van Amsterdam (april 2013).

11 Welke interventies voldoen aan WW- normen? Wie kent interventies? Hoe verhoudt dat voorbeeld zich tot WW? We gaan naar het NJI: De databank effectieve interventies van het NJIDe databank effectieve interventies van het NJI Wat zou jij aan Faizal waarom bieden

12 Casus Evt Faizel Boender 2b


Download ppt "Jeugd in het Strafrechtelijk kader Les 6. Leerdoelen Module: Je weet wat je waarom en hoe wel en niet met jongeren en hun omgeving moet aanvangen om ze."

Verwante presentaties


Ads door Google