De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inloophuizen en zingeving  Welke ontwikkelingen zijn er gaande in de ambulante zorg  Welke ontwikkelingen zijn er gaande in religieus NL (God in NL)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inloophuizen en zingeving  Welke ontwikkelingen zijn er gaande in de ambulante zorg  Welke ontwikkelingen zijn er gaande in religieus NL (God in NL)"— Transcript van de presentatie:

1 Inloophuizen en zingeving  Welke ontwikkelingen zijn er gaande in de ambulante zorg  Welke ontwikkelingen zijn er gaande in religieus NL (God in NL)  Wat betekent dit voor de inloophuizen? Is aandacht voor zingeving van belang voor inloophuizen?

2 Aanleiding  Ervaringen in het buurtpastoraat en Kapel/ontmoetingsruimte in Arnhem-Zuid  Behoefte aan gesprek over zingeving, Wie pakt die vraag eigenlijk op?

3 Zingevingsvragen ambulante psychiatrie Is er ruimte voor een geestelijk verzorger in het ambulante veld? Masterscriptie Radboud Universiteit Religiestudies Suzanna Louwerse

4 Actuele kwesties Ontwikkelingen Psychiatrie  20% beddenreductie in de ggz-instelling.  Dagactiviteiten speciaal voor de doelgroep, verantwoordelijkheid van de gemeente.  Decentralisatie van de zorg en participatiesamenleving.

5 Actuele kwesties Ontwikkelingen kerken/religie  Minder kerken, minder pastores/dominees. Religieuze instellingen minder beschikbaar.  Zingeving, meer een individueel levensproject.

6 Actuele kwesties Zingeving kwetsbare mensen  Ervaringen met de ‘gebrokenheid van het leven’.  Door een psychische aandoening: - - Last van de gevolgen van de aandoening. - - Veelal te maken met verlies-ervaringen.  Het levensverhaal (narratief), verwachting van het leven en verlangen van het leven, wordt onderbroken.

7 Dus…  Zorg buiten de instelling, verdeeld over meerdere zorgaanbieders. Huisartsenpraktijk Woonbegeleiding Ggz / FACT WMO Kerken, levensbeschouwelijke instellingen  Wat is de ervaring van deze zorgaanbieders?

8 Conclusies onderzoek Na interviews met 6 respondenten van zorgaanbieders in het ambulante veld (Huisartsenpraktijk, WMO, Woonbegeleiding, Beraad van Kerken, GGZ, Multidisciplinair FACT team):  Zingevingsvragen worden door de respondenten duidelijk herkend bij mensen met een ernstige psychische aandoening die ambulant wonen.  De begeleiding bij zingeving is verantwoordelijkheid van meerdere zorgaanbieders / Men weet niet wie het oppakt.  Scholing/vorming van mensen die werken met deze doelgroep m.b.t. eigen zingeving en het herkennen van zingevingsvragen.

9 Wat betekent dat voor inloophuizen?  Is de behoefte aan zingeving herkenbaar?  Wat gebeurt er in inloophuizen op het vlak van zingeving?  Evt: Hoe is de lokale situatie vanuit kerken en lokale gemeenten?

10 De tuin van de inrichting (fragment). Van Gogh, 1889 Zingevingsvraag buiten de instelling?


Download ppt "Inloophuizen en zingeving  Welke ontwikkelingen zijn er gaande in de ambulante zorg  Welke ontwikkelingen zijn er gaande in religieus NL (God in NL)"

Verwante presentaties


Ads door Google