De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsmarkt in Energyport Groningen Dr. H.A.M. van Lieshout.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsmarkt in Energyport Groningen Dr. H.A.M. van Lieshout."— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsmarkt in Energyport Groningen Dr. H.A.M. van Lieshout

2 29-11-2012Arbeidsmarkt in Energyport Groningen HG partner in SCX 2011: KCA arbeidsmartkonderzoek voor SBE/SXC 2011: werkveldverkenning door Rohda Project- en adviesbureau KCA-brede Onderzoekslijn Arbeidsmarkt in ‘Energyport’ regio Groningen 500 k€ beschikbaar voor gezamenlijke investering in ontwerp-, begeleidend en evaluatief toegepast onderzoek Waar nuttig: graag grensoverschrijdend Toegepaste onderzoekslijn Kenniscentrum Arbeid Hanzenhogeschool Groningen

3 29-11-2012Arbeidsmarkt in Energyport Groningen Samenwerking van hele KCA

4 29-11-2012Arbeidsmarkt in Energyport Groningen TEKST AANPASSEN Ondertitel of andere uitleg

5 29-11-2012Arbeidsmarkt in Energyport Groningen Eemsdelta: driehoek Groningen – Eemshaven – (Delfzijl -) Eemshaven Haven bracht lang niet beoogde ontwikkeling; Trendbreuk: komst energiecentrales; Primair effect: tijdelijke bouwwerkgelegenheid Beoogd secundair effect: middelen investeren in infrastructuur, resulterend in permanentere werkgelegenheid; Energie landelijke topsector, Eemsdelta benoemd als Energyport Energyport Groningen Van beleidsfalen tot succes?

6 29-11-2012Arbeidsmarkt in Energyport Groningen Lage participatiegraad: 64% van de beroepsbevolking werkzaam; 6-8% Niet Werkende Werkzoekenden (Gardenier et al., 2012); Werkgelegenheidsgroei: in 2011 4,8% (versus een daling in heel Noord-Nederland van 0,2% (Gardenier et al., 2012); Werkgelegenheidsgroei: leden van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta verwachten (in 2011) een verdere banengroei van ruim 3.000 banen tot 2020 waarvan tweederde technisch (van Lieshout et al., 2012); Vergrijzing: in 2011 23% van de beroepsbevolking 55 of ouder, tegenover 15% voor heel Nederland; Krimp: bevolking van 2012 tot 2015 met 10% (terwijl die in Noord-Nederland als geheel met 2% stijgt); potentiële beroepsbevolking met maar liefst 18% (tegen een daling in heel Noord-Nederland met 5%) (Gardenier et al., 2012) Arbeidsmarkt Energyport Werkloosheid en dreigende krapte

7 29-11-2012Arbeidsmarkt in Energyport Groningen Inschakelen (langdurig werklozen); –Maatschappelijk wenselijk –Maar (nog) niet de juist kwalificaties; Duurzame inzetbaarheid –Verantwoordelijkheid werkgever & werknemer; implementatieprobleem –Schaal & scopeprobleem (herplaatsing soms moeilijk intern) Intensivering (samenwerking met) beroepsonderwijs –SXC: beroepskeuzebeïnvloeding (lange termijn); –AOT: gerichte samenwerking leidt tot opleidingsvitalisering; Grensoverschrijdend inlenen van arbeid –www.arbeidsmigratie.euwww.arbeidsmigratie.eu –Orde- en handhavingsproblemen …en meer Oplossingsgericht innovatie Vier richtingen

8 29-11-2012Arbeidsmarkt in Energyport Groningen Nieuw (gedetailleerder) arbeidsmarktonderzoek (in voorbereiding); bewustwording bedrijven plus voorwaarde voor actie (in voorbereiding); MKB-vriendelijk sociaal aanbesteden (‘Sociaal in het Bestek; lopend’); Vergroten duurzame inzetbaarheid (subsidie-aanvraag ingediend); Scenario’s voor ‘sector’ energie (in voorbereiding); Op de plank: –Slim organiseren; –Zelfregulering op de arbeidsmarkt; –Beroepskeuzebeïnvloeding van jongeren; –Techniekverlaters?; –Grensoverschrijdend inlenen van arbeid; –Grensoverschrijdend arbeidsbemiddelen. Toegepaste onderzoeksagenda … in ontwikkeling

9 29-11-2012Arbeidsmarkt in Energyport Groningen Crisis remt toekomstgericht investeren door bedrijven en overheiden; De-institutionalisering, decentralisatie en middelenkrimp voor arbeidsmarktbeleid; Pooling resources door institutionele samenwerking (publieke hulp voor private belangen); ‘Transitionele’ arbeidsmarkten voor 25+ers? Private actoren voor publieke doelen? Uitdagingen

10 Dank voor uw aandacht Dr. H.A.M. van Lieshout Kenniscentrum Arbeid h.a.m.van.lieshout@pl.hanze.nl


Download ppt "Arbeidsmarkt in Energyport Groningen Dr. H.A.M. van Lieshout."

Verwante presentaties


Ads door Google