De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DOLLARD COLLEGE LOCATIE SCHEEMDA Pilot 1.1 Collega’s Dollard College 11 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DOLLARD COLLEGE LOCATIE SCHEEMDA Pilot 1.1 Collega’s Dollard College 11 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 DOLLARD COLLEGE LOCATIE SCHEEMDA Pilot 1.1 Collega’s Dollard College 11 maart 2010

2

3 Bent u klaar voor de examens in 2014?

4 In het onderwijs staan rekenen en taal voortaan centraal.

5 De ministerraad heeft op 15 januari ingestemd met het wetsvoorstel referentieniveau’s rekenen en taal. De examens worden aan het referentiekader geijkt om te borgen dat de leerlingen daadwerkelijk aan de gestelde niveaus voldoen. Leerlingen die in 2013-2014 examen afleggen, zullen voor het eerste met deze examens te maken krijgen.

6 De scholen krijgen vanuit de kwaliteitsagenda extra middelen om aan taal en rekenen te besteden. Scholen moeten de besteding van deze middelen verantwoorden. Uit recente onderzoeken van het Cito blijkt dat veel leerlingen vaak nog lang niet voldoen aan het voor hen geldende fundamentele referentieniveau. Verder blijkt dat niet alle scholen even ver zijn met de invoering.

7 Een probleem?

8 PISA- onderzoeken Wiskunde Hongkong-China Finland Zuid-Korea Nederland Leesvaardigheid Finland Korea Canada Liechtenstein Nieuwzeeland Ierland Zweden Nederland

9 Referentieniveaus

10 Voor rekenen zijn er vier domeinen beschreven, te weten: 1. Getallen 2. Verhoudingen 3. Meten en Meetkunde 4. Verbanden

11 Op zo kort mogelijke termijn de kwaliteit van de taal- en rekenprestaties van leerlingen verhogen

12 Voor leraren zijn de referentieniveaus van groot belang om opbrengstgericht te werken en het maximale uit hun leerlingen te halen.

13 Het helder en eenduidig vastleggen van de referentieniveaus taal en rekenen in wet- en regelgeving maakt het mogelijk en noodzakelijk dat de verschillende onderwijs- sectoren en scholen hun verantwoordelijkheid nemen voor een goede aansluiting op de vervolgopleidingen.

14

15 De kwaliteit van de overdracht van leerlingen aan het afnemend onderwijs blijft een zorg.

16

17 Dat afnemend onderwijs kan immers alleen zijn opdracht waar maken als de aanleverende sector goed zijn werk heeft gedaan en dit ook via de resultaten van de individuele leerling zichtbaar kan maken

18

19

20 Het referentiekader is gebaseerd op de huidige set van kerndoelen, eindtermen en examenprogramma’s maar is dus zelf nadrukkelijk geen onderwijsprogramma en ook geen examenprogramma.

21 Voorgenomen activiteiten 2009 - 2010 inventariseren van de “problemen”. Dit doen aan de hand van een meting. Komen tot een plan; uitwisseling op gang brengen tussen leerkrachten po en vo, leerkrachten nemen kennis van elkaars methode; kijkwijzers voor onderling bezoek; wat wordt er gedaan; materiaal bekijken. Dit alles in het kader om te komen tot afspraken; enquête afnemen onder ouders en leerlingen; bekijken van de resultaten op CITO-eindscore, NIO, ETB, Spelling en CE-cijfers; activiteiten die voortvloeien uit de bijeenkomsten

22 www.taalenrekenen.nl www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl

23


Download ppt "DOLLARD COLLEGE LOCATIE SCHEEMDA Pilot 1.1 Collega’s Dollard College 11 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google