De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grex. Gemeente Landerd 12 maart 2014 Rekenkamercie. Landerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grex. Gemeente Landerd 12 maart 2014 Rekenkamercie. Landerd."— Transcript van de presentatie:

1 Grex. Gemeente Landerd 12 maart 2014 Rekenkamercie. Landerd

2 PROCES ONDERZOEK (aanpak)  11 sept. 13 verzoek presidium ontvangen  Okt.+nov. 13 uitvoering onderzoek  12 dec. 13 Rapportage verstuurd aan B&W  5 feb. 14 reactie B&W  23 feb. 14 Rapportage verstuurd aan Raad

3 Rollen

4 Centrale vraag / Doel (1) Verwoord in verzoek 11 sept. 13  Hoe staat het met miljoenenschuld GREX  Per exploitatie ingaan op: 1.Welk fin. resultaat is begroot? 2.Welk resultaat is bereikt of hoe wordt het toekomstig resultaat nu ingeschat?

5 Centrale vraag / doel (2) 3.Verklaring voor verschillen? Juiste aannames bij eerste raadsvoorstel? 4.Voldoet manier waarop GREX nu is ingericht?  Verzoek resultaat pres. aan de raad + pres. in VV

6 Onderzoeksvragen beantwoord Vraag 1+2:  zie tabel blz. 6. rapportage (geprognotiseerde eindwaarden per complex)

7 Complex Akkerwinde € € Kerkpad III € € Reek-Zuid € € Repelakker € € Vensteeg € € Voederheil € € Morgenzon € € Steenakker € € - LOG Grasp. € € Totaal € €

8 Onderzoeksvragen beantwoord  Totaal Beeld : van ruim -10 milj naar +2 ton 2013  Diverse complexen: i.Tussentijds onttrekkingen + toevoegingen ii.Vanaf 2010 gepr. eindw. in par. Grondbeleid  Per complex blijven bezien!

9 Onderzoeksvragen beantwoord 2 Dossiers verdieping Bron: Ernst&Young, verslag bevindingen d.d. 19 april 2013 bij jaarrekening 2012

10 Voederheil Verlies tussen 1jan10 en 1jan13 € Opgebouwd uit: Eindwaarde per 1 jan 2010: + € Eindwaarde per 1 jan 2013: - € Afwaardering 2011 : € Afwaarding 2011 tgv onttrekking woning en gronden (geen bedrijfsbest.)

11 Reek-zuid Samenvoeging 3 complexen: ITC, Schimmel en Linders (vanaf 2011) Constateringen: 1.Relatief zeer hoge verwervingskosten 2.In ber. tot 2010 geen rekening gehouden met renteverliezen doorlooptijd 3.Saneringskosten onderschat 4.In loop der tijd veranderingen in planopzet: opbrengsten lager!

12 Vraag 3 1.Vaak niet juiste aannames gedaan: Tijdsperpectief (bv rentetoerekening) 2.Risicomanagement niet aan de orde

13 Vraag 4: Voldoet GREX nu Toetsing aan BBV (bijlage 1 en 2) Sinds 2005 geleidelijk+ aanzienlijk verbeterd In 2010 noodzakelijke verbeterslag Grondparagraaf vanaf 2011 informatiever Huidige GREX; 1.Voldoet aan normen 2.Risico’s in beeld brengen blijft noodzakelijk: Markt blijft dynamisch

14 Hst 5 Conclusies a. Destijds vaak niet juiste aannames (Tijdsbeeld van toen speelt mee) b. Risicomanagement was niet of nauwelijks aan de orde c. Verbeteringen vanaf 2005, 2010/2011 verbeterslag info aan raad en opzet GREX d. Risicomanagement noodzakelijk: markt kan niet beheerst worden

15 Hst 5: Conclusies e. Grondparagraaf nog op enkele punten aanpassen f. Te verbeteren: Info-voorziening aan de raad Risicobeheersing Info bij jaarrekening

16 Reactie college (5feb14) College gaat in op in bijlage 3 genoemde 12 adviezen over info-voorziening, risicobeheersing en info bij de jaarrekening Hoofdlijn: veel gebeurd al, specifieke zaken nemen ze nader in overweging (bv verbetering info) OF mee bij volgende rapportages/stukken

17 Info-voorziening, enkele punten Varieer in de wijze waarop u geïnformeerd wilt worden: niet alleen schriftelijk maar ook mondeling (div. vormen) Vraag aan college duidelijk wat u op welk moment moet gaan beslissen Vraag overzichten (stoplichtmodel) o.a. voortgang en maak afspraken

18 Fictief voorbeeld info

19 Recente publicatie (dec 13) Voor Raadsleden: https://www.vng.nl/onderwerpenindex/ruimte -en-wonen/grondzaken/publicaties/ handreiking-grondbeleid-voor-raadsleden

20 UW RAAD AAN ZET ! Deelt de raad de conclusies van de RKC- Landerd ?? en Wat doet uw raad ermee ??


Download ppt "Grex. Gemeente Landerd 12 maart 2014 Rekenkamercie. Landerd."

Verwante presentaties


Ads door Google