De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rob Abbenhuis Mei 2016. We liggen op koers Wetgevingstraject: –Concept wet –Internetconsultatie –Advies onderwijsraad –Bijstelling wetstekst –Ministerraad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rob Abbenhuis Mei 2016. We liggen op koers Wetgevingstraject: –Concept wet –Internetconsultatie –Advies onderwijsraad –Bijstelling wetstekst –Ministerraad."— Transcript van de presentatie:

1 Rob Abbenhuis Mei 2016

2 We liggen op koers Wetgevingstraject: –Concept wet –Internetconsultatie –Advies onderwijsraad –Bijstelling wetstekst –Ministerraad –Raad van State –Tweede Kamer –Eerste Kamer –Invoering voorjaar 2016 (eventueel 2017) Regelgeving: –Slaag- zakregeling –Wat komt er op het diploma –Bevoegdheden docenten –Format en regeling keuzevakken Stand van zaken

3 November 2011:start project Augustus 2013: start pilotscholen Augustus 2015: 1 e pilotleerlingen naar MBO Voorjaar 2016: programma’s definitief Augustus 2016: brede invoering profielen *) Augustus 2018: 1 e reguliere cohort naar MBO *) 1 augustus 2017: alle huidige vmbo-opleidingen verdwijnen!

4 Economie en Ondernemen Horeca, Bakkerij en Recreatie is te zw 10 profielen ec gr Zorg en Welzijn Bouwen, Wonen, Interieur Produceren, Installeren, Energie Mobiliteit en Transport Media, Vormgeving, ICT Dienstverlening en Producten Groen Maritiem en Techniek

5 4 Modulen Centraal examen 4 Keuzevakken Schoolexamen PROFIEL KEUZE Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma KERN

6 Profielgebonden vakken Profiel:Verplicht vak:+ keuze uit: EO, HBREconomieWiskunde of Frans of Duits ZWBiologieWiskunde of Maatschappijkunde of Aardrijkskunde of Geschiedenis BWI, PIE, M&T, MVI WiskundeNask 1 GroenWiskundeBiologie of Nask1 D&P2 vakken uit Wiskunde, Nask 1, Biologie en Economie

7 Opbouw examen

8 Slaag- zakregeling leerwegBeroepsgericht vakafsluiten Basis en kader Profielvak (4 modulen) SE: mag verantwoorden in PTA CSPE: moet eind 4 e leerjaar, mag eind 3 e leerjaar Beide 50% eindcijfer 1 eindcijfer op eindlijst Keuzevakken (ten minste 4) SE verantwoorden in PTA Naam en cijfer op eindlijst Gemiddelde cijfer telt 1 keer mee Gemengde leerweg Profielvak (2 modulen) + keuzevak (tenminste 2) CSPE: moet eind 4 e leerjaar, mag eind 3 e leerjaar SE tenminste over keuzevakken, verantwoorden in PTA Keuzevakken met naam en cijfer op eindlijst Beide tellen 50% mee, één cijfer op eindlijst

9 Afsluiten profielvak 3 e leerjaar CSPE is gelijk voor klas 3 en 4 Afname periode nu nog april - mei lopend schooljaar Beoordeling gelijk klas 3 en 4 Mogelijk vanaf invoering 2016 (de eerste keer april 2017) Ervaringen pilotscholen

10 https://bijscholingvmbo.nl

11 Bijscholing Doel: docenten bekwaam aan de start Vanaf 1 februari tot zomervakantie Aanbod voor profielen (per profiel) vooral gericht op profielmodulen Vrijwel gratis (tussen € 25,- en € 100,- per scholing per docent) Inschrijven via de site Telt mee in lerarenregister Aanbod wordt voortdurend aangevuld met nieuwe scholing en herhaling van scholen die vol zit Als budget op is blijft het aanbod, maar tegen commerciële prijs (ontwikkeling is dan wel betaald) Profieloverstijgend: LOB Leergang Schoolexamens (4 dagen) schoolleiders

12 Schoolexamenbank Doel: kwaliteit schoolexamens borgen Vanaf 1 april start vulling met toetsitems voor praktijk én theorie- opgaven Passend bij keuzevakken Docenten stellen zelf toetsen samen op basis van toetsitems en eigen opdrachten Inclusief toetsmatrijs, beoordeling, enz. Groeit!

13 Bevoegdheden Streven: alle docenten bevoegd! Niet in 2017, maar waarschijnlijk in 2022 OCW komt met conversitabel waarin geregeld is wie bevoegd is voor een profiel óf op welke manier een docent bevoegd kan worden Eisen voor profielvakken én keuzevakken Voorbeelden Zorg & welzijn Mobiliteit en Transport

14 istezw Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden… ec … altijd in combinatie met profielmodulen- en keuzevakken Kernprogramma = hart van de sector gr In totaal 40 modulen en 120 keuzevakken

15 Examenprogramma: de kern A. Algemene kennis en vaardigheden B. Professionele kennis en vaardigheden C. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling KERN Ingebed in beroepsgericht programma!

16 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Kern van LOB

17 Loopbaancompetenties: Kwaliteitsreflectie (wat kan ik het best) Motievenreflectie (waar ga en sta ik voor) Werkexploratie (waar kan ik doen waar ik het beste in ben en leren waar ik goed in wil worden) Loopbaansturing (hoe kan ik zorgen dat ik het beste uit mezelf haal) Netwerken (wie kan me helpen om te worden wie ik wil zijn) Loopbaancompetenties leer je ontwikkelen door loopbaangesprekken. De nieuwe structuur biedt daarvoor handvatten  HANDREIKING LOB LOB als rode draad Kern C: leerling werkt aan loopbaanontwikkeling en kan daar bewijzen van overleggen

18 Ervaringen pilotscholen Lastig Eerste ervaringen/oplossingen LOB-opdrachten gekoppeld aan modulen/keuzevakken Kiezen is LOB-activiteit ‘Grow-gesprekken’/LOB gesprekken Elke medewerker loopbaancoach Valkuil LOB te groot maken, waardoor verantwoordelijkheid afgeschoven wordt (digitale) methoden Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

19 Ervaringen pilotscholen Nog meer vragen.... - Wat moet een leerling doen om LOB 'te halen'? - Wanneer voldoet een leerling aan de LOB-eisen? - Waarop worden we als school beoordeeld? Wat moet LOB systematiek beschrijven (visie ontwikkelen); in PTA Bewijsvoering via dossiervorming ('portfolio') (vergelijk CKV dossier) www.vernieuwingvmbo.nlwww.vernieuwingvmbo.nl: Handreiking LOB Animatie LOB Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

20 www.vernieuwingvmbo.nl

21 Rob Abbenhuis 06 21528584 r.abbenhuis@slo.nl http://www.vernieuwingvmbo.nl Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Rob Abbenhuis Mei 2016. We liggen op koers Wetgevingstraject: –Concept wet –Internetconsultatie –Advies onderwijsraad –Bijstelling wetstekst –Ministerraad."

Verwante presentaties


Ads door Google