De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inpassing jeugd-ggz in de drie uitvoeringsvarianten Bijeenkomst 4 juli 2016 met gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers met ondersteuning vanuit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inpassing jeugd-ggz in de drie uitvoeringsvarianten Bijeenkomst 4 juli 2016 met gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers met ondersteuning vanuit."— Transcript van de presentatie:

1 Inpassing jeugd-ggz in de drie uitvoeringsvarianten Bijeenkomst 4 juli 2016 met gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers met ondersteuning vanuit het programma ISD

2 Wat is/was de bedoeling? 1.DBC-systematiek t/m 2017 2.Invoering andere systematiek per 2018

3 Wat gaan we doen vandaag? We gaan kijken wat er voor nodig is om de jeugd-ggz in te passen in de drie uitvoeringsvarianten Daarvoor hebben we drie regio’s uitgenodigd die al een keuze hebben gemaakt voor één van de drie uitvoeringsvarianten: inspanningsgericht, outputgericht en taakgericht om een presentatie te geven van hun model

4 Wat hebben we gevraagd aan deze regio’s? Beschrijving van hun model Hoe ze tot hun keuze zijn gekomen Waar ze tegenaan zijn gelopen Waar ze (nog) tegenaan lopen Hoe we aanbieders en gemeenten kunnen helpen om de stap per 2018 te zetten Waar we hen kunnen helpen in de verdere ontwikkeling

5 Maar wat zien we nu wel gebeuren? dat zorgaanbieders en gemeenten met meer dan één regio te maken hebben en dat iedere regio zijn eigen uitwerking van de modellen heeft, want zowel tussen de modellen als binnen de modellen zijn er verschillen

6 want één zorgaanbieder => één gemeente => model 1 één zorgaanbieder = > twee gemeenten => model 1, model 2 één zorgaanbieder = > drie gemeenten => model 1a, model 1b, model 2 één zorgaanbieder = > tien gemeenten => model 1, model 1c, model 1d, model en Wat spreken we af over RTA en LTA?

7 Is dit erg? http://www.volkskrant.nl/binnenland/jeu gdzorg-miljoenen-extra-kwijt-aan- bureaucratie~a4321209/http://www.volkskrant.nl/binnenland/jeu gdzorg-miljoenen-extra-kwijt-aan- bureaucratie~a4321209/ Geld dat besteed wordt aan administratie wordt niet besteed aan de zorg

8 Dus wat gaan we doen? Naast toelichtingen op de drie uitvoeringsvarianten gaan we op zoek naar overeenkomsten en verschillen tussen en binnen de uitvoeringsvarianten. We vragen ons af: Hoe groot zijn de verschillen? Hoe erg zijn die verschillen? Wat betekenenen die verschillen voor de inrichting van het administratief proces? waarom heeft een regio wel gekeken naar een andere regio maar heeft die zijn eigen interpretatie daaraan gegeven? Is die interpretatie ook voor de eerdere regio een betere interpretatie? Waar raakt het een andere manier van werken, waar raakt het aan de systemen? Wat kunnen we er gezamenlijk aan doen om die verschillen werkbaar te houden?

9 Hoe doen we dat? Algemene toelichting op de uitvoeringsvarianten Presentaties van invulling van de drie varianten: -Inspanningsgericht - Lentis -Taakgericht – gemeente Utrecht -Outputgericht – model WBW – regio WBW lunch Workshops: 1.a. Wat zijn de verschillen en hoe kunnen we daar wel/niet mee omgaan? 1.b. Wat is er nodig om van jeugdDBC naar inpassing in de drie uitvoeringsvarianten te gaan? 2. Uitgaande van de drie gepresenteerde modellen: wat moet er nog worden uitgewerkt voor deze modellen? (deelnemers kiezen één variant)

10 Workshop 1a: Verschillen en overeenkomsten tussen en binnen de varianten Vragen te beantwoorden: - Wat zijn de verschillen tussen en binnen de varianten? Doorloop het proces voor inkoop – toegang/toeleiding – registratie – verantwoording. – berichtenverkeer - Hoe kunt u daar wel/niet mee omgaan en waarom wel/niet? - Waar mogen de verschillen zitten? -In de afspraken? -In de keuze van berichten? –(landelijke) productcodes –Denk ook aan LTA’s en RTA’s - Wat betekent dat voor de inrichting van het administratief proces? - Wat vraagt dat van de softwaresystemen? - Hoe moet het berichtenverkeer zijn/worden ingericht? -Hoe krijg ik het gecontracteerd? -Hoe kan ik het automatiseren? -Hoe kan ik het meten? -Hoe kan ik dit gecontroleerd? -Hoe kan ik dit verantwoorden? Overeenkomsten: -gemeenten verwachten vooraf inschatting van tijd en capaciteit / looptijden beschikkingen -Aanbesteden/inschrijven op (nieuw omschreven) zorgaanbod

11 Workshop 1b Wat is er nodig om van jeugdDBC naar inpassing in de drie uitvoeringsvarianten te gaan? -Communicatie en afstemming tussen gemeenten en zorgaanbieders -Vertrouwen -Het is een cultuurtraject; het vraagt om een andere manier van werken. Hoe krijg je iedereen mee ? -Verschillen tussen wat DBC opleverde en straks bijv. een maatwerkarrangement? -Is er een schaduw-DBC gewenst? -Hoe overgang naar 18+ als geen DBC’s meer? -Welke stappen zijn er nodig? -inrichten systeem -Implementatieplan -Protocollen t.a.v. administratie, declaratie, verantwoording; wat moet in het berichtenverkeer vastliggen en wat moet in protocollen worden beschreven? -verschil uitwisseling zorginhoudelijke gegevens en administratieve gegevens. Probeer onderscheid te maken tussen wat er van het systeem wordt verwacht en wat bij een andere manier van werken/denken hoort

12 Workshop 2a Input voor inspanningsgerichte model De modellen zijn nog in ontwikkeling. Er is sprake van een ontdekkingstocht. Hoe kunnen we die ontdekkingstocht gezamenlijk doen? -t.a.v. berichtenverkeer? -inrichting, invulling, op gang brengen berichtenverkeer? Wat is aanloop, wat is er nog niet voldoende geregeld? -Inspanningsgericht:

13 Workshop 2b Input voor taakgerichte model: De modellen zijn nog in ontwikkeling. Er is sprake van een ontdekkingstocht. Hoe kunnen we die ontdekkingstocht gezamenlijk doen? -t.a.v. berichtenverkeer? -inrichting, invulling, op gang brengen berichtenverkeer? Wat is aanloop, wat is er nog niet voldoende geregeld? Taakgericht: -verantwoordelijkheid ligt bij de zorgaanbieders; Wat moet er achteraf worden verantwoord? -Wat kan er worden gestandaardiseerd in de verantwoording achteraf? Bijv. Outcomecriteria

14 Workshop 2c Input voor outputgericht model: De modellen zijn nog in ontwikkeling. Er is sprake van een ontdekkingstocht. Hoe kunnen we die ontdekkingstocht gezamenlijk doen? -t.a.v. berichtenverkeer? -inrichting, invulling, op gang brengen berichtenverkeer? Wat is aanloop, wat is er nog niet voldoende geregeld? - Hoe loopt het financieel per variant? Hoe houd je er zicht op? -Hoe wordt binnen het bericht bijv. 50% bij aanvang en 50% bij einde zorg gefactureerd? Resultaatgericht: -Hoe afrekenen bij niet behaald resultaat? -Hoe wordt resulltaat gemeten? -Wat gebeurt er als de gezagsdrager verhuist? -hoe omgaan met arrangementen achter elkaar en de financiering ervan? -hoe om te gaan met alleen diagnostiek -Financiële risico’s -Hoe verantwoorden? -spelregels -verschil uitwisseling zorginhoudelijke gegevens en administratieve gegevens.

15 vragen Wordt er in elke variant gestuurd op outcome? Welke berichten worden er uitgewisseld? Waarin verschillen de berichten? Welke en hoeveel productcodes worden gehanteerd?


Download ppt "Inpassing jeugd-ggz in de drie uitvoeringsvarianten Bijeenkomst 4 juli 2016 met gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers met ondersteuning vanuit."

Verwante presentaties


Ads door Google