De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Informatie ouderavond Voor de ouders van de nieuwe leerlingen van de J.F. Kennedyschool schooljaar 2016-2017 05-07-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Informatie ouderavond Voor de ouders van de nieuwe leerlingen van de J.F. Kennedyschool schooljaar 2016-2017 05-07-2016."— Transcript van de presentatie:

1 1 Informatie ouderavond Voor de ouders van de nieuwe leerlingen van de J.F. Kennedyschool schooljaar 2016-2017 05-07-2016

2 2 Inhoud Welkom Algemene informatie over de school door Marc Houben, directeur. Informatie over de kleutergroepen door Manon von Berg, intern begeleider Informatie over de voor- en naschoolse opvang door Marian van der Nat Gelegenheid tot vragen stellen Afsluiting

3 3 De organisatie Op dit moment ruim 600 leerlingen. Nieuwe schooljaar 24 groepen, 25e groep in maart 2017 42 leerkrachten Groepsleerkrachten Leerkrachten met speciale taken. IB (intern begeleider) ICT (Informatie Communicatie Technologie) Taal, rekenen en gedrag 4 medewerkers ondersteuning Administratie Huishoudelijke dienst Onderhoud.

4 4 Aanwezigheid van: Medezeggenschapsraad Schoolraad Groot aantal vrijwilligers Verkeersbrigadiers

5 5 Schooltijden Groepen 1 t/m 8: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. ’s morgens: 08.45 – 12.00 uur ’s middags: 13.15 – 15.30 uur woensdag: 08.45 – 12.30 uur De groepen 1 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag vrij. Inlooptijd tien minuten voor start lestijd. Deuren gesloten onder lestijd. Brengen / halen

6 6 Leerplicht Leerplicht vanaf 5 jaar. Verlof is aan strikte regels gebonden.

7 7 Algemeen Homogene groepen Kennismakingsdagen Wisselmiddag 19 juli 13.15u-14.30u Bericht wanneer uw kind mag komen. Intredelijsten Drie groepen 1. Vierde groep 1 start medio maart. Vernieuwingen m.b.t. speelplaats en gebouw

8 8 Dagindeling Dagritmekaarten Kring Eten Werken / spel naar keuze of met opdrachten Zelfstandig werken Spel: gymzaal of buiten Thematisch beredeneerd aanbod

9 9 Leerlingvolgsysteem: Schatkist CITO toetsen Oudergesprekken ( ook gewenningsgesprek) Hulp ouders Overblijven / voor- en naschoolse opvang Opleidingsschool

10 10 Drinken Fruit schillen Gezond tussendoortje (10-uurtje) Zindelijkheid Afscheid Zelfstandigheid Jas Schoenen Toiletgebruik. Gymschoenen

11 Kindcentrum Belfort JFK-school Peuteropvang, Kinderdagverblijf en BSO Pinokkio 11

12 12 Buitenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht www.kdv-pinokkio.nl

13 13 Startkrant Straks naar de basisschool.

14 14 Actuele info over de school www.onzeleerling.nl www.kennedy-bs.nl

15 Vragen?


Download ppt "1 Informatie ouderavond Voor de ouders van de nieuwe leerlingen van de J.F. Kennedyschool schooljaar 2016-2017 05-07-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google