De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regelgeving muziekactiviteiten STUDIE: Lokale implementatie en handhaving Lokaal handhaven Mechelen, 26.05.2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regelgeving muziekactiviteiten STUDIE: Lokale implementatie en handhaving Lokaal handhaven Mechelen, 26.05.2016."— Transcript van de presentatie:

1 Regelgeving muziekactiviteiten STUDIE: Lokale implementatie en handhaving Lokaal handhaven Mechelen, 26.05.2016

2 AANPAK STUDIE DOEL Evaluatie van de lokale implementatie en handhaving van de vernieuwde regelgeving voor het geluidsniveau van muziekactiviteiten METHODIEK schriftelijke bevraging gemeentes en politiezones diepte-interviews gemeentes, politiezones en experten observaties toezichthouders bij handhavingsacties

3 AANPAK BEVRAGING EN INTERVIEWS SCHRIFTELIJKE BEVRAGING online bevraging van lokale overheden en lokale politie periode : 14/04/2015 – 08/05/2015 4 luiken  administratief  handhaving en controles  samenwerking  communicatie persoonlijke email naar 1290 mogelijke respondenten van gemeenten en email naar de 117 Vlaamse lokale politiekorpsen 516 reacties ontvangen (40%) ->hoge responsgraad wijst op grote interesse en betrokkenheid

4 AANPAK BEVRAGING EN INTERVIEWS DIEPTE-INTERVIEWS respondenten gaven in schriftelijke bevraging mee bereid te zijn tot een diepte-interview (109) rekening gehouden met regionale spreiding en grootte van de gemeente/politiezone interviews:  gemeentes (10)  politiezones (9)  experten (6)

5 RESULTATEN BEVRAGING EN INTERVIEWS RESULTATEN  Aanvraag muziekactiviteiten meldingen klasse 3 en milieuvergunningen klasse 2 in grootste deel van gemeenten veel aanvragen om af te wijken voor bijzondere gelegenheden (fuiven, festivals, …) vaak via speciaal evenementenloket meestal toegestaan door college meestal met bijzondere voorwaarden -> maatwerk met soms grote verschillen tussen gemeenten

6 RESULTATEN BEVRAGING EN INTERVIEWS RESULTATEN (2)  Meettoestel handhaving meer dan 40% van de respondenten heeft geen geschikt meettoestel (klasse I) ter beschikking  Emissiemetingen gemeente 55% geen emissiemetingen sinds 01.01.2013 28% < 5 controles per jaar 11% minder geluidscontroles dan voor 01.01.2013 lokale politie 38% geen emissiemetingen sinds 01.01.2013 25% < 5 controles per jaar en 17% 6 – 10 controles per jaar 43% minder geluidscontroles dan voor 01.01.2013 RESPONDENTEN

7 RESULTATEN BEVRAGING EN INTERVIEWS RESULTATEN (3)  Emissiemetingen processen-verbaal weinig feedback is gewenst onverwachte controles voornamelijk op basis van klachten (meestal immissie - omgeving) beschikbaarheid bevoegd personeel personeel gezocht m/v

8 RESULTATEN BEVRAGING EN INTERVIEWS RESULTATEN (4)  Ondervonden knelpunten bij metingen meetplaats (vooral bij onverwachte controles) meetduur (vraag naar parameter om snel te kunnen handhaven) dubbele normering voor muziekactiviteiten zelf (overschrijding beide normen voor pv) moeilijkheden bij op elkaar afstemmen van emissie- en immissienormen

9 RESULTATEN BEVRAGING EN INTERVIEWS RESULTATEN (5)  Aanpassen handhavingsstrategie meer controles op immissie (in de omgeving) minder opvallend tussen publiek meten meer nadruk op preventie  Opleiding tot handhaver erg theoretisch, complexe materie, kennis gaat snel verloren -> vernieuwd in september 2015  Samenwerking meestal goede samenwerking tussen toezichthouders contact met organisatoren meestal goed informatie LNE goed doorgestroomd

10 AANPAK OBSERVATIES DOEL Nagaan hoe het er in de praktijk op het terrein aan toegaat METHODIEK 5 handhavingsacties uiteenlopende observaties (inter)nationaal gekend -> plaatselijk en kleinschalig juli-augustus 2015

11 RESULTATEN OBSERVATIES  Festivals en evenementen meestal met een continue meting gebeurt in overleg met de organisator en verloopt meestal vlot  Ingedeelde in niet-ingedeelde inrichtingen meestal na klachten, zelden proactief klachtbehandeling gebeurt volgens een vast protocol geluidsmetingen zijn beperkt aspect van de handhaving aanwezig zijn op het terrein, voorlichten, bemiddelen en preventieve controles zijn veel belangrijker. uitvoeren metingen in cafés niet altijd voor de hand liggend

12 ALGEMENE CONCLUSIE  Thema ‘leeft ’  Gelijkaardige conclusies in verschillende delen  Gemeenten leggen eigen accenten maatwerk maakt snel inspelen mogelijk maar geen uniformiteit, uiteenlopende standpunten  Controles en handhaving niet makkelijk op de klassieke manier te handhaven vraag naar inkorten meetduur, toevoeging C-weging, installatie permanente meetinstallatie beschikbaarheid meettoestel en bevoegd personeel is een probleem aantal processen-verbaal daalt, al ingezet voor 2013

13 ALGEMENE CONCLUSIE (2)  Handhaving evolueert meer aandacht voor problematiek gehoorschade evolueert naar preventie, begeleiden en bemiddelen  Emissienormen zijn geen immissienormen voldoen aan emissienormen ≠ voldoen aan immissienormen overlast, GAS  Informatie en ondersteuning informatie naar lokale overheid en politie informatie naar exploitanten en burgers uitlenen meettoestellen klasse II

14 RAPPORT Volledige rapport http://www.lne.be/themas/hinder-en- risicos/geluidshinder/beleid/muziek Studiedag 17.03.2016 http://www.lne.be/themas/hinder-en- risicos/geluidshinder/studiedag-geluidsnormen-voor- muziekactiviteiten-3-jaar-later

15 Gilke Pée gilke.pee@lne.vlaanderen.be 02-553 78 32 Dienst milieuhinder Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Bedankt voor de aandacht


Download ppt "Regelgeving muziekactiviteiten STUDIE: Lokale implementatie en handhaving Lokaal handhaven Mechelen, 26.05.2016."

Verwante presentaties


Ads door Google