De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E EN DAG IN GROEP D Wat doet uw kind nu eigenlijk?

Verwante presentaties


Presentatie over: "E EN DAG IN GROEP D Wat doet uw kind nu eigenlijk?"— Transcript van de presentatie:

1 E EN DAG IN GROEP D Wat doet uw kind nu eigenlijk?

2 VOORSTELRONDJE

3 E EN DAG IN GROEP D Dagindeling algemeen Kring Buiten spelen Eten en drinken 10 uurtje: wat geef je mee? Jarige: wat geef je mee? Spelen en werken overblijven Lunchschoolmelk Kring Spelen en werken Buiten spelen Naar huis

4 K RING Dag openen (liedje) Tijdwijzer, naam, tellen Voorlezen Rekenspelletjes: we werken met de methode gecijferd bewust zijn. Spelenderwijs behandelen we onderwerpen als tellen, meten en wegen, rekenbegrippen enz. Taalspelletjes: letter van de week, we werken met de methode fonemisch bewust zijn. Luisteren naar klanken, rijmen, letters, concentratie spelletjes enz Zingen: om de week muziekles in de klas van vakdocent. Leergesprekken vaak naar aanleiding van het thema, of spontane inbreng van het kind.

5 S PELEN EN WERKEN We werken met een planbord Vaste werkjes (spel inloop op dinsdag en donderdag) en vrij werken Knutselen Werkbladen Zelfstandig werken op niveau

6 W ERKEN IN DE KLAS

7

8

9 K LASSENOUDER ( S ) EN MEDEZEGENSCHAPSRAAD Klassenouders: Moeder Izzy, Victor en Roan In het kort: Mogen helpen met activiteiten in en buiten de klas. Natuurlijk zijn alle ouders van harte welkom om te helpen. Is lid van de ouderraad. Medezeggenschapsraad : Lennert Luik, Karin Harmsen, Ernst Jan Broekhuisen, Sef Teerink Leerkrachten: Cindy, vacature en Erica

10 P RAKTISCHE ZAKEN Letters en klanken NSO: wijzigingen graag doorgeven, via schriftje EHBO-formulier Luizencontroles: Jaarkalender: Om 8.15 gaan de deuren open, de les begint om 8.30. Te laat komen: streng beleid Ziek melden: kan via de website onder het kopje ziekmeldingen. Mededelingen voor de juf: opschrijven in het schriftje.

11 VERVOLG Jarige ouder: graag uw naam op de kalender schrijven. 10 minuten gesprekjes: Omgekeerd oudergesprek: 27 en 29 september CITO: februari en mei /juni (zie jaarkalender) Kinderen tijdens de cito weken zo min mogelijk absent melden.

12 V ERVOLG PRAKTISCHE ZAKEN Overblijven: met abonnement of strippenkaart 11.45-12.15- buiten spelen 12.15-12.45- eten met groepsleerkracht Speelgoedmiddag: vrijdag Schoolgids Website: www.nutsschoolbezuidenhout.nlwww.nutsschoolbezuidenhout.nl Extra vrij: Altijd aanvragen via de directie Ophalen: op het plein.

13

14

15

16 V RAGEN ? Kijk gerust nog even rond in de klas en naar de werkjes uit de kast.


Download ppt "E EN DAG IN GROEP D Wat doet uw kind nu eigenlijk?"

Verwante presentaties


Ads door Google