De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen nieuwe windparken. Waarom een duurzaam Leudal? Terugdringen van broeikasgas CO 2 Stijgende energieprijzen voor fossiele brandstoffen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen nieuwe windparken. Waarom een duurzaam Leudal? Terugdringen van broeikasgas CO 2 Stijgende energieprijzen voor fossiele brandstoffen."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen nieuwe windparken

2

3

4

5

6 Waarom een duurzaam Leudal? Terugdringen van broeikasgas CO 2 Stijgende energieprijzen voor fossiele brandstoffen Minder afhankelijkheid van olie- en gasproducerende landen Stimuleren innovatie en lokale economie Positieve milieu-effecten door minder uitstoot Inspiratie en samenwerking tussen overheid, burgers en bedrijven

7 Opwekking duurzame energie in Leudal Groen en energierijk: biomassa Groot buitengebied: windmolens Beken en watermolens: waterkracht Kernen en verenigingsleven: coöperaties Duurzaamheidsvisie 2020: zelfvoorzienend, leefbaar en energierijk

8 Duurzaamheidsvisie 2020 Het op gang brengen van een veranderingsproces (energietransitie) door het samenwerken met en ondersteunen van lokale initiatieven zoals bv Leudal Energie en Zuidenwind. De gemeente voert zelf geen projecten meer uit Beperkt budget van €25.000 per jaar voor ondersteunen van initiatieven

9 Doelstelling provincie POL 2014 Afspraak Rijk-IPO vastgelegd in het POL 2014 Provincie Limburg 95,5 MW in 2020 Dit zijn circa 28 nieuwe windturbines Provincie voert lokatieverkenningen uit

10 Voorkeursgebieden wind uit POL 2014

11 5 e windmolen in windpark Neer Coöperatie Zuidenwind neemt het initiatief In 2014 verleend Leudal de vergunning (zonder bezwaren) In voorjaar 2015 start bouw In september 2015 draaien de wieken

12 Wat is een burgerwindmolen? De windmolen is 100% eigendom van burgers Leden van de coöperatie lenen aan de coöperatie De leden bepalen zelf het rendement (circa 5%) De leden bepalen wat er met de winst van de windmolen gebeurd Zuidenwind, Meewind en Windvogel investeren samen €925.000 in de 5 e windmolen middels crowdfunding onder hun leden.

13 Levering van de elektriciteit Leudal energie en Peel Energie leveren de elektriciteit van de 5 e molen aan hun leden/klanten Energielevering gaat via de Duurzame Energie Unie (coöperatie) Andere energiecoöperaties Weert energie en Roerom energie sluiten mogelijk later aan. De leden van de coöperaties beslissen wat er met de winst van de energielevering gebeurd.

14 Uitgangspunten nieuwe windparken 1.De omgeving heeft een actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling en de exploitatie van windturbines; 2.De opbrengsten van windturbines moeten maximaal terugvloeien in het gebied; Bij voorkeur wordt een substantieel deel coöperatief ontwikkeld; 3De windturbines moeten op een goede plek komen, bezien vanuit een goede ruimtelijke ordening (goede functiecombinatie en landschappelijke inrichting). Hierin neemt de gemeente het voortouw (zoekgebieden); 4.Grondspeculatie moet worden voorkomen; 5.Gemeenten werken samen aan de vorming van windenergiebeleid; 6.Gemeenten werken samen aan de ontwikkeling van grens overschrijdend locaties. 7.De Provincie ondersteunt gemeenten bij de samenwerking en de uitwerking van bovenstaande uitgangspunten en maken daarover afspraken met gemeenten betreffende mijlpalen, wederzijdse rollen en taken in het uitvoeringsproces. Realisatie

15 Rescoop Limburg stelt zich voor Rescoop is een landelijke overkoepelende windcoöperatie. Rescoop Limburg is in oprichting door de lokale coöperaties Ontwikkelingsmaatschappij Rescoop Limburg gaat meer burgerwindmolens ontwikkelen in de regio: Weert, Nederweert, Leudal en Peel- en Maas. De opbrengst van de windmolens gaat naar de leden en de gemeenschap.

16 Hier willen we naar toe!


Download ppt "Ontwikkelingen nieuwe windparken. Waarom een duurzaam Leudal? Terugdringen van broeikasgas CO 2 Stijgende energieprijzen voor fossiele brandstoffen."

Verwante presentaties


Ads door Google