De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een blauwe plek… Het zal wel weer niks zijn! Marie Louise Moors SEH-arts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een blauwe plek… Het zal wel weer niks zijn! Marie Louise Moors SEH-arts."— Transcript van de presentatie:

1 Een blauwe plek… Het zal wel weer niks zijn! Marie Louise Moors SEH-arts

2 Cijfers Ruim 9% van de Nederlandse bevolking was de afgelopen 5 jaar slachtoffer van huiselijk geweld. Bij ernstig huiselijk geweld gaat het in 75% om lichamelijk geweld (65%) en seksueel geweld (8%) (Van der Veen&Bogaerts, 2010) 119.000 kinderen worden per jaar mishandeld (Alink, e.a., 2011) Per jaar overlijden er 50 kinderen ten gevolge van fysieke mishandeling 3000 kinderen worden per jaar seksueel misbruikt (Alink/Ijzendoorn) 5% van de Nederlandse gezinnen is een multiprobleem gezin Laag opleidingsniveau, werkeloosheid, armoede en allochtone achtergrond geven een verhoogd risico op kindermishandeling (NPM-2010)

3 Huisartsen en de meldcode Artsen zijn over het algemeen goed bekend met de meldcode (83%) Kennis en vaardigheden betreffende het herkennen van signalen van kindermishandeling waarderen ze gemiddeld met resp. een 6,4 (kennis) en een 6,2 (vaardigheden). Artsen vinden het gesprek te confronterend en vinden dat ze onvoldoende expertise beschikken om het gesprek te voeren. De meest genoemde belemmeringen om de meldcode toe te passen zijn de vertrouwensrelatie met de patiënt (79%), de beperkte invloed die zij na een melding kunnen uitoefenen op de situatie, het beroepsgeheim, tijdsdruk, moeite met het bespreekbaar maken van signalen met patiënten. De quickscan onder artsen is in de eerste helft van 2015 uitgevoerd door ministerie VWS.

4 Leerdoelen Met behulp van het medisch model kunnen differentiëren tussen accidenteel en niet accidenteel geweld of ten gevolge van een aandoening. Een conclusie kunnen trekken uit de bevindingen van anamnese en lichamelijk onderzoek. Besluit kunnen nemen ten aanzien van aanvullend onderzoek. Beleid bepalen en bespreken met de ouders.

5 Medisch model Speciele anamnese: beschrijving gebeurtenissen waardoor letsel is ontstaan. Voorgeschiedenis: zwangerschap, partus, gewenst kind, vit K, huilbaby, contact hulpverlening, medicatie in huis, inentingen. Ontwikkelingsanamnese: mijlpalen, handicaps, zintuiglijke functies Familie anamnese: chron ziekten, stollingsproblemen, metabole ziekten, psychiatrie, handicaps. Psychosociale anamnese: gezag, samenstelling, opvang, werkeloosheid, kindertijd ouders, drugs, huiselijk geweld, culturele gewoonten. Lichamelijk onderzoek ( Top-teen) Observatie gedrag kind en ouders DD (stollingstoornissen, mongolenvlek, Ehlers –Danlos, Osteogenesis imperfecta, automutilatie, luierdermatitis, impetigo, fytofotodermatitis) Aanvullend onderzoek ( lab, skeletstatus, oogonderzoek ) Informatie opvragen bij consultatiebureau, schoolarts. Conclusie en beleid.

6 Consult vaardigheden Bepaal doel gesprek:Probleemverkennend gesprek of slecht-nieuws gesprek Maak positief contact: wat goed dat u gekomen bent. Introductie: ik wil het graag met u hebben over wat de zorgen zijn. Benoem de zorgen zo concreet en feitelijk mogelijk, niet oordelend. Heeft oog voor weerstand en ontkenning Wees empatisch en transparant

7 Programma Rollenspel Oefenen medisch model en consult vaardigheid in groepjes 4 personen: - gesprek 1 : 7 minuten - gesprek 2 : 7 minuten - feedback: 6 minuten Nabespreking: 20 minuten Afsluiting 10 minuten

8 Werkwijze Groepjes van 4 personen: 2 dokters, 1 moeder of vader, 1 observator Twee gesprekken tussen dokter en ouder, elk 7 minuten: Gesprek 1: Kort uitvragen anamnese en bevindingen LO, DD opstellen, besluit nemen tav AO en conclusie trekken mbt KMH. Rollen: Dokter 1- moeder of vader Gesprek 2: Bevindingen en beleid bespreken met ouder. Rollen: Dokter 2- moeder of vader Feedback 6 minuten Observator geeft feedback bij Gesprek 1: argumentatie en redenering Gesprek 2: consultvaardigheid- hoe verloopt consult, welke vragen helpen/ blokkeren, informeert.

9 Samenvatting Let op verborgen signalen, durf te vragen, empathie, wees transparant. Zet mishandeling in je DD maar denk ook aan andere oorzaken. Complex probleem: doe het niet alleen. Consulteer: collega, veilig thuis, LECK. Gebruik je sociale kaart. Website KNMG Meldcode & Stappenplan KM/HG.


Download ppt "Een blauwe plek… Het zal wel weer niks zijn! Marie Louise Moors SEH-arts."

Verwante presentaties


Ads door Google