De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Homerecording met de YAMAHA AW16G START. MENU ALGEMEEN EEN NIEUWE SONG EERSTE TRACK OPNEMEN MEER TRACKS AFMIXEN AFLUISTEREN STEREOTRACK BACKUP / RESTORE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Homerecording met de YAMAHA AW16G START. MENU ALGEMEEN EEN NIEUWE SONG EERSTE TRACK OPNEMEN MEER TRACKS AFMIXEN AFLUISTEREN STEREOTRACK BACKUP / RESTORE."— Transcript van de presentatie:

1 Homerecording met de YAMAHA AW16G START

2 MENU ALGEMEEN EEN NIEUWE SONG EERSTE TRACK OPNEMEN MEER TRACKS AFMIXEN AFLUISTEREN STEREOTRACK BACKUP / RESTORE AUDIO CD MAKEN EXPORTEREN / IMPORTEREN

3 Blokschema en mogelijkheden MENU

4 Bediening MENU

5 In het volgende stripverhaal wordt beschreven hoe een zeer eenvoudige opname kan worden gemaakt, afgemixt, gemasterd en op CD gezet. De AW16G kent nog veel meer mogelijkheden. Deze zijn weergegeven in de manuals. Ze kunnen al doende worden toegepast, eventueel met begeleiding van docenten Het maken van een multitrack opname in de meest eenvoudige vorm (getting started) MENU

6 We gaan een akoestisch nummer opnemen. Gebruik een akoestische gitaar en zoek iemand die deze kan bespelen en kan zingen (en bereid is als lijdend voorwerp te willen optreden). Zoek een eenvoudig nummer uit. Het maken van een multitrack opname in de meest eenvoudige vorm (getting started) MENU

7 RTFM! Lees eerst in het manual de hoofdstukken 1 en 2 door om de terminologie te leren kennen. Je hoeft niet alles meteen te snappen. Je kunt later altijd nog terugbladeren. Gebruik de rest van het manual als studieboek en naslagwerk tijdens de uitvoering van opdrachten Erg belangrijk: lees ook in- en uitschakelen op blz. 12 MENU

8 Sluit voor deze sessie een monitorversterker met boxen aan op de monitor-out aansluitingen. Als je alleen bezig bent kan je ook een koptelefoon gebruiken. Zet de monitorregelaar altijd op 0 voordat je iets aansluit of afregelt. Dit of feedback (rondfluiten) te voorkomen. MENU

9 1. Een nieuwe song Acties: Druk op de SONG button. Het SONG-menu verschijnt nu. Door meerdere malen op deze knop te drukken verschijnt steeds een ander submenu, zoals links wordt aangegeven. Klik eventueel meerdere keren totdat het SONG–LIST menu verschijnt. Beweeg met de cursortoetsen het geselecteerde veld totdat deze op NEW staat. Druk op de ENTER toets. Beantwoorde de vraag save current song? de eerste keer met NO. Heb je een actieve opname geladen, kies dan voor YES Beantwoord Select item to import gewoon met OK, zonder een item te selecteren. Als je een eerder opgeslagen song wilt laden, selecteer je eerst de song in de lijst en druk dan op LOAD. Manual blz 39 MENU

10 1. Een nieuwe song Acties: Je komt nu in een scherm waarin je de naam van je nieuwe song moet invoeren. Gebruik de cursortoetsen, de entertoets en het DAT/JOG wiel om je song een naam te geven. MENU

11 2. Een eerste track opnemen Direct- en busrecording Bij een multitrack opname neem je meerdere instrumenten en stemmen op. Elke bron krijgt een apart opnamespoor of track. Dit is wat wij gaan doen in deze uitleg. Yamaha noemt het Direct recording. Er wordt eerst nog niets gemixt; dat gebeurt later. Ons eerste belang is om alle geluidsbronnen zo zuiver mogelijk op te nemen op het juiste opnameniveau en zonder vervorming of lastige storende bijgeluiden. Je kunt ook kiezen voor een directe stereo opname, waarbij je de balans enz. direct goed moet instellen. Dit noemt Yamaha Busrecording. Manual blz 40 - 41 MENU

12 Koppelen van inputs aan tracks. Nu gaan we op spoor 1 een akoestische gitaar opnemen. Sluit een goede microfoon aan op ingang 1. Bij gebruik van een condensator- microfoon moet je de fantoom spanning inschakelen. We gaan nu input 1 koppelen op track 1, zodat de gitaar op track 1 wordt opgenomen. Klik op de RECORD knop. Deze licht nu op en er begint van alles te knipperen. Druk eventueel vaker op RECORD tot je het RECORD-DIRECT submenu ziet. Hier kan je de inputs aan tracks toewijzen. Druk op de knop bij input 1 daarna bij track 1. Er ontstaat een lijn in het scherm. Manual blz 42 - 44 Acties: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Een eerste track opnemen MENU

13 Instellen van opnameniveau. Het is van erg groot belang dat het opname- niveau goed wordt ingesteld op 0dB. Houd de inputschakelaar 2 sec. ingedrukt. Er verschijnt een inputsettings menu. Linksboven staat welke input het betreft. Plaats de microfoon voor de gitaar en speel op een normaal volume. Regel de input-gain regelaar van input 1 zodanig af dat de niveaumeter (rechts) flink uitslaat maar niet de maximale waarde raakt. Neem je meerdere ingangen tegelijk op, dan kan je door op de betreffende inputknop te drukken ook de andere inputs instellen. Manual blz 42 – 44 + blz 34 Acties: 1 2 3 4 5 6 7 8 2. Een eerste track opnemen MENU

14 Instellen van opnameniveau anders Je kunt ook op de knop view drukken. Kies in het menu METER > alle kanalen niveaumeters CH VIEW > Per kanaal (gebruik drukknoppen per input of track voor keuze Manual blz 90 Acties: 2. Een eerste track opnemen MENU

15 Track 1 een naam geven. Geef voor je verder gaat track 1 een naam, zodat je later weet wat er op staat. Dit doe je door op TRACK te drukken en naar TRACK-VIEW te gaan. Kies vervolgens NAME en voer een naam in, op gelijke wijze als bij song. Noem de track bijvoorbeeld GIT_AK1 Manual blz 42 - 44 Acties: 2. Een eerste track opnemen MENU

16 Track 1 opnemen Druk weer op RECORD. Deze licht rood op. Druk op RTZ (return to zero) om er zeker van te zijn dat we op moment 0 beginnen op te nemen. Zorg dat de muzikant in de aanslag zit en druk PLAY en REC tegelijk in. De tijd rechtsboven in het scherm begint te lopen. Druk op STOP als de opname klaar is. Manual blz 48 Acties: RTZ 2. Een eerste track opnemen MENU

17 Het opgenomen track beluisteren Schuif de stereofader en de fader van track 1 iets omhoog. Druk eerst op RTZ (return to zero) en daarna op PLAY en je hoort wat is opgenomen. Is de kwaliteit OK? Klinkt goed en opname niveau goed Ga verder. Niet tevreden? Doe alles nog eens over. Acties: 2. Afluisteren RTZ PLAY MENU

18 Voorbereiding opname tweede track Je kunt nu bijvoorbeeld een zangpartij opnemen op track 2. Let erop dat je nu eerst de monitor zacht zet om feedback te voorkomen. Gebruik je dezelfde microfoon op dezelfde ingang? Verbindt input 1 dan door met track 2. Kies RECORD-DIRECT selecteer SAFE en OK. Druk daarna op input 1 en track 2. Weer even de gain afregelen van input 1 (nu met stem) door de inputknop langer ingedrukt te houden. Vergeet niet de track een naam te geven. Acties: 3. Meerdere tracks opnemen 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MENU

19 Manual blz 48 3. Meerdere tracks opnemen Track 2 opnemen Druk weer op RECORD. Deze licht rood op. Druk op RTZ (return to zero) om er zeker van te zijn dat we op moment 0 beginnen op te nemen. Zorg dat de zanger in de aanslag staat en druk PLAY en REC tegelijk in. De tijd rechtsboven in het scherm begint te lopen. Druk op STOP als de opname klaar is. Ook nu kan je afluisteren door zowel fader 1 als 2 op te schuiven. Neem nog een stem op op track 3 en bijvoorbeeld een gitaarsolo(otje) op track 4. Acties: RTZ MENU

20 4. Afmixen Het maken van een goede balans Nadat je alle tracks hebt opgenomen speel je alles nog een keer af. Je maakt een goede balans tussen de verschillende tracks en je kunt EQ, Dynamics, PAN, en effecten gebruiken. Als je tevreden bent neem je de stereotrack op. Zorg ervoor dat de uitsturing van het stereosignaal voldoende hoog is.. Acties: Manual blz 30 MENU

21 4. Afmixen EQ (alleen toepassen als je weet wat het is) Je kunt de equalizer instellen per input en per track. Denk erom dat jouw instellingen per input meegaan in de opname. Druk op de groene draaiknop EQ. Druk eventueel nog eens totdat het venster EDIT aangeeft. Druk op de drukknop bij de track die je wilt instellen Nu kan je op de drukknoppen High, Hi-mid, etc drukken om het frequentiegebied te kiezen. Draai daarna aan de groene knop tot de juiste EQ is bereikt. Acties: Manual blz 92 MENU

22 4. Afmixen Dynamics (alleen toepassen als je weet wat het is) Je kunt b.v. een compressor toepassen. Druk op de gele draaiknop DYN. Druk eventueel nog eens totdat het venster EDIT aangeeft. Druk op de drukknop bij de track die je wilt instellen Nu kan je met de cursortoetsen en de grote draaiknop de parameters instellen. Heel handig is nu het gebruik van een library om eenvoudig een bepaald geluid te krijgen. Druk op de gele knop totdat LIBRARY is gekozen. Kies een instelling en gebruik RECALL om deze te op te halen. Acties: Manual blz 93 MENU

23 4. Afmixen Effecten (alleen toepassen als je weet wat het is) Je kunt b.v. een galm toepassen op een stem. Er zijn 2 verschillende effecten te kiezen. Druk op een van de blauwe draaiknopen EFF1 of EFF2. Druk meerdere malen tot LIBRARY is geselecteerd en kies een effect, bijvoorbeeld Reverb Hall (Galm). Gebruik Recall. Druk op de blauwe knop tot SEND is geselecteerd. Kies een track door op de betreffende drukknop te drukken en draai aan de blauwe knop om de hoeveelheid galm te kiezen. Voor de kenners: In dit scherm kan je ook pre of post fader instellen en het effect als insertie gebruiken. Acties: Manual blz 94 MENU

24 4. Afmixen PAN (Balans) (alleen toepassen als je weet wat het is) Je kunt tenslotte ook de plaats van een opname in het stereobeeld (links-rechts) bepalen door de PAN functie Druk op een van de rode draaiknopen PAN Druk eventueel meerdere malen tot PAN is geselecteerd. Kies een track door op de betreffende drukknop te drukken en draai aan de rode knop om de balans in te stellen. Door met de cursor naar de hartjes te gaan kan je 2 tracks koppelen Acties: Manual blz 89 MENU

25 4. Afmixen Het maken van de stereotrack Druk herhaaldelijk op de RECORD toets tot je het submenu MIXDOWN ziet. Met de input en track drukknoppen kan je bepalen welke toegevoegd worden aan het resultaat. Schakel de niet-gebruikte inputs uit om extra ruis te voorkomen. Ga met de cursor naar REC en druk op ENTER. REC wordt zwart. Druk op RTZ om aan het begin te starten. Druk op PLAY en REC tegelijk. Druk aan het eind van de song op STOP. Tijdens dit proces kan je het eindresultaat als geheel nogmaals beïnvloeden met de juiste EQ en dynamics. Dit noemen we masteren. In de AW16G zitten voorgeprogrammeerde instellingen in de mastering library. Ze hebben namen als hard attacky en darksoft. Probeer er maar eens een paar uit. Acties: Manual blz 83 en 86 RTZ MENU

26 5. Afluisteren van stereomix Om de opgenomen sterotrack af te luisteren kies je onder de knop MONITOR voor het ST.TRACK submenu. Door nu ST.TRACK op ON te zetten (cursor + ENTER) luister je bij het afspelen naar de stereotrack. Staat deze op OFF, dan luister je naar de instelling van de faders. Acties: Manual blz 86 MENU

27 6. Het opslaan en laden van de songs (backup en restore) Het is aan te bevelen om een aantal CD-RW’s aan te schaffen voor dataopslag en audioproducten. Je moet namelijk na elke sessie alle opgenomen tracks en de gehele song wegschrijven op een CD, om te voorkomen dat anderen er (per ongeluk) aanwerken. Dus niet alleen de audio stereotrack maar alles. Backup maken Kies voor het BACKUP menu door meerdere malen op CD te drukken. Selecteer de songs die je wilt opslaan. Er komen zwarte stippen achter de naam. Klik op EXECUTE Via het CD-RESTORE menu kunnen op CD opgeslagen songs weer in een (andere) AW16G worden geladen. Acties: Manual blz 145 - 147 MENU

28 7. Het maken van een audio CD Lees in het manual eerst de tekst over disk at once en track at once (blz. 98). Om een afspeelbare Audio CD te maken met meerdere nummers kan je Track at once kiezen (blz. 100). Je kunt dan later tracks toevoegen. Na het schrijven vanalle tracks moet je de CD nog afsluiten met FINALIZE (blz. 104) Bij disk at once wordt de CD direct afgesloten. Daarna kan je je opname afspelen in een CD speler. Acties: Manual blz 97 - 104 MENU

29 7. Het maken van een audio CD BELANGRIJK Save eerst het nummer waar je mee bezig bent. Pas dan kan de stereotrack op CD worden gezet. Anders krijg je de vorige versie. SONG > SAVE > OK Druk net zo vaak op CD totdat CD WRITE is geselecteerd. Kies b.v. Disk at once (Lege CD erin) Kies NEW Kies een song door in het venster te gaan staan en aan de grote knop te draaien. Kies EXECUTE Acties: Manual blz 97 - 104 MENU

30 8. EXPORTEREN en IMPORTEREN Exporteren WAV files Om opgenomen tracks ergens anders te gebruiken, bijvoorbeeld in Pro Tools. Zie blz. 132 Importeren audio van CD Om bestaande audio te integreren in project. Zie blz 133 LET OP: Eerst UTILITY > D IN HDD > DIG REC > OK (is voor bevestiging kopieerrechten) Dan pas TRACK > CD IMPORT KAN BELANGRIJK ZIJN: MENU

31 ALS JE OPNAME JE LIEF IS DENK OM SAVE EN SHUTDOWN MENU

32 Homerecording met de YAMAHA AW16G Al doende leert men SUCCES MENU


Download ppt "Homerecording met de YAMAHA AW16G START. MENU ALGEMEEN EEN NIEUWE SONG EERSTE TRACK OPNEMEN MEER TRACKS AFMIXEN AFLUISTEREN STEREOTRACK BACKUP / RESTORE."

Verwante presentaties


Ads door Google