De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

The only book God ever wrote 1 Johannes Leven, licht en liefde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "The only book God ever wrote 1 Johannes Leven, licht en liefde."— Transcript van de presentatie:

1

2 The only book God ever wrote 1 Johannes Leven, licht en liefde

3 “Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.” (Joh. 20:30–31)

4 Concilie van Nicea (325) “Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet gemaakt, van hetzelfde Wezen met de Vader; door Wie alle dingen gemaakt zijn.”

5 “En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen.” (1 Joh. 2:3) “Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft.” (1 Joh. 2:9–11)

6 “En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst. Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.” (1 Joh. 2:28–29)

7 Wat zal uw bestemming zijn? Vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden. Door Hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst.

8 Navolging in liefde “Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.” (1 Joh. 3:7–10)

9 Is het allemaal wel de moeite waard? “Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.” (1 Joh. 3:1) –De grootsheid van Gods liefde –De kwaliteit van Gods liefde.

10 Het voorrecht van Gods kinderen “Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.” (1 Joh. 3:2–3) –Onze zekerheid van het kindschap Gods. –Onze verandering bij de openbaring van Christus.

11 Hoe zal ons opstandingslichaam zijn? Moreel: volmaakt en zonder zonde Intellectueel: zonder leugen, bedrog of vergissing Fysiek: zonder zwakheid of onvolmaaktheid Geestelijk: voortdurend vervuld met de Heilige Geest “Wij zullen Hem zien zoals Hij is”. Onze hoop: een ‘vooruitzien in vertrouwensvolle verwachting’

12 Gezang 244 Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen, die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemd'lingschap vergeten, en wij, wij zijn in 't Vaderland!

13 Geen vrijblijvende hoop “Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.” (1 Joh. 3:2–3) –In gehoorzaamheid Jezus volgen op de weg van de liefde


Download ppt "The only book God ever wrote 1 Johannes Leven, licht en liefde."

Verwante presentaties


Ads door Google