De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LPI 2010 NLLGG Trainer: Jeroen van Pelt Bijeenkomst 6: Gebruikers, permissies, procesbeheer 1.5.2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LPI 2010 NLLGG Trainer: Jeroen van Pelt Bijeenkomst 6: Gebruikers, permissies, procesbeheer 1.5.2010."— Transcript van de presentatie:

1 LPI 2010 NLLGG Trainer: Jeroen van Pelt Bijeenkomst 6: Gebruikers, permissies, procesbeheer 1.5.2010

2  Terugblik bijeenkomst 5  104.4 Manage disk quotas  104.5 Manage file permissions and ownership  103.5 Create, monitor and kill processes  103.6 Modify process execution priorities  Afronding en huiswerk Agenda

3  Candidates should be able to manage disk quotas for users.  Key Knowledge Areas  Set up a disk quota for a filesystem  Edit, check and generate user quota reports  Boek: 6.6 LPI 104.4 Manage disk quotas

4  Schijfruimte gebruik per gebruiker per bestandssysteem beperken door: 1.Installeren quota software 2.Bestandssysteem voorbereiden 3.Initialiseren van quota systeem 4.Toepassen quota voor gebruikers en/of groepen 5.Starten quota service Quota

5  RedHat/CentOS:  yum quota  SUSE:  zypper quota  Ubuntu  apt-get install quota Quota: Installeren software

6  /etc/fstab optiekolom aanpassen:  Herstart of  “mount –o remount,rw,usrquota,grpquota /home” Quota: Bestandssysteem voorbereiden

7  quotacheck –a  Controleer of de volgende bestanden bestaan:  aquota.user  aquota.group Quota: Initialiseren

8  Gebruik: edquota –u  Gracetime: edquota –t  Kopiëren: edquota –p Quota: Toepassen

9  Service starten:  /etc/init.d/quota start  chkconfig quota on  Overige zaken:  Cronjob quotacheck t.b.v nieuwe gebruikers  Cronjob repquota om quota te monitoren Quota: Service en overig

10  Loop stappen zelf door zoals beschreven Oefenen

11  Candidates should be able to control file access through the proper use of permissions and ownerships.  Key Knowledge Areas  Manage access permissions on regular and special files as well as directories.  Use access modes such as suid, sgid and the sticky bit to maintain security.  Know how to change the file creation mask.  Use the group field to grant file access to group members.  Boek: 6.1-7.1-7.2 LPI 104.5 Manage file permissions and ownership

12  /etc/passwd:  Gebruikersnaam  Wachtwoord  UID  ID primaire groep  Commentaar (Gecos)  Homedirectory  Standaard shell Allereerst: Gebruikers

13  Eigenaren, groepen, anderen  chown  chgrp Werken met eigenaren

14  Read, write, execute  Read: 4  Write: 2  Excute: 1  rwx voor  eigenaren  groepen  anderen Werken met permissies

15  Set User ID (SUID) – Numeriek 4  Voert een programmabestand uit als de gebruiker eigenaar  Set Group ID (SGID) – Numeriek 2  Voert een programmabestand uit als de groep eigenaar  Maak alle bestanden in directory aan met als groep eigenaar de groep eigenaar van de bovenliggende directory en niet de primaire groep van de aanmakende gebruiker  Sticky bit – Numeriek 1  Alleen eigen bestanden verwijderen En nu iets geavanceerder

16 Oefenen

17  Candidates should be able to perform basic process management.  Key Knowledge Areas  Run jobs in the foreground and background.  Signal a program to continue running after logout.  Monitor active processes.  Select and sort processes for display.  Send signals to processes.  Boek: 9.1-9.2-9.3-9.4 LPI 103.5 Create, monitor and kill processes

18  &  fg  jobs  nohup Voor- en achtergrondprocessen

19  ps -aux  Running  Sleeping  Zombie  Stopped Processen en hun status

20  ps (-uax of -ef)  top  pgrep  pstree (-G)  free (-m) Procesmonitoring

21  kill (http://www.youtube.com/watch?v=Fow7iUaKrq4)http://www.youtube.com/watch?v=Fow7iUaKrq4  pkill  killall  Signals:  SIGHUP (1)  SIGKILL (9)  SIGTERM (15)  SIGUSR1 (30) Procesbeheer

22  Candidates should should be able to manage process execution priorities.  Key Knowledge Areas  Know the default priority of a job that is created.  Run a program with higher or lower priority than the default.  Change the priority of a running process.  Boek: 9.3.2-9.3.3 LPI 103.6 Modify process execution priorities

23  nice  Programma starten met bepaalde nice-waarde:  nice –n 5 top  Nice-waarde aanpassen van gestart proces:  renice -5 top  top  k: Kill proces  r: pas nice waarde aan Procesprioriteit

24  “Package management/ Software installeren”  Lees in boek:  8: Softwarebeheer (p217-234)  Herhaal de opdrachten van bijeenkomst 6  Review van alle stof  Doe zelf minimaal 1 proefexamen Huiswerk: 22.5.2010


Download ppt "LPI 2010 NLLGG Trainer: Jeroen van Pelt Bijeenkomst 6: Gebruikers, permissies, procesbeheer 1.5.2010."

Verwante presentaties


Ads door Google