De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld Collecte:Diaconie

2 Diensten 9:30voorganger: ds. A.P. Feijen uit Barneveld 16:30 voorganger: br. A. Verschelling Vanmiddag is er een themadienst over het jaarthema in samenwerking met LEF Morgen vergaderd de kerkenraad om 20.00 uur in het pandje. De diaconie vergaderd later in de week op 27 februari, ook om 20.00 uur, in het pandje. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Diensten 9:30voorganger: ds. A.P. Feijen uit Barneveld 16:30 voorganger: br. A. Verschelling Vanmiddag is er een themadienst over het jaarthema in samenwerking met LEF Morgen vergaderd de kerkenraad om 20.00 uur in het pandje. De diaconie vergaderd later in de week op 27 februari, ook om 20.00 uur, in het pandje. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Mededelingen kerkenraad

3 Agenda 24 februari Lef Best bij Fam. vd Kuilen Lef Eindhoven bij Fam. Sijtsma 24 februari Lef Best bij Fam. vd Kuilen Lef Eindhoven bij Fam. Sijtsma 26 februari 19.30-21.00 Gemeente Inspiratie Avond, Lidwinakerk 26 februari 19.30-21.00 Gemeente Inspiratie Avond, Lidwinakerk 27 februari Bijbelstudieclub Dabar Ond: Het goede nieuws van het Oude Testament, hst 9 Inl/bij: Henny Visscher 27 februari Bijbelstudieclub Dabar Ond: Het goede nieuws van het Oude Testament, hst 9 Inl/bij: Henny Visscher

4 Agenda 28 februari M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Zacharia 7 en 8 Inl: J. Sonneveld 28 februari M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Zacharia 7 en 8 Inl: J. Sonneveld

5 Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld Collecte:Diaconie

6 Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld Collecte:Diaconie

7 175 C

8 ● Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld Collecte:Diaconie

9 Psalm 42: 1, 2, 3 1 Heer, een hert in dorre streken smacht niet sterker naar ’t genot van de koele waterbeken dan mijn ziel naar U, o God. Ja, ik dorst naar God, die leeft, God, die gunst en liefde geeft. Wanneer zal ik met de zijnen voor Gods aangezicht verschijnen?

10 Psalm 42: 1, 2, 3 2 Tranen heb ik bij mijn klagen tot mijn voedsel dag en nacht daar men honend mij durft vragen: waar is God, door u verwacht? Hieraan denk ik in mijn smart, hoe ik vroeger, blij van hart, voor de stoet uit naar Gods woning opging tot mijn God en koning.

11 Psalm 42: 1, 2, 3 3 O mijn ziel, zozeer verslagen, waarom bent u zo ontrust? Hoop op God, uw heil zal dagen, vind weer in zijn lof uw lust. Ook al treft u smaad en spot, uw verlosser is uw God. Hoop op Hem en zie naar boven, want ik zal mijn God nog loven.

12 Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld Collecte:Diaconie

13 Psalm42:1, 2, 3 ● Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld Collecte:Diaconie

14 Psalm 72: 4, 5, 10 4 Oprechten zullen alom groeien, daar ’t onrecht dan verdwijnt. Ook zal de vrede volop bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken vindt. Men zal van oost tot west hem eren en prijzen zijn bewind.

15 Psalm 72: 4, 5, 10 5 ’t Woestijnvolk buigt voor hem in vreze, zijn vijand likt het stof. Ook Tarsis zal schatplichtig wezen met gaven voor zijn hof. Uit Saba en uit Seba komen de vorsten met hun kunst, zij hebben schatting meegenomen en smeken om zijn gunst.

16 10 De HERE God zij lof bewezen door alle tijden heen. Die HEER, in Israël geprezen, doet wondren, Hij alleen. Zijn naam moet eeuwig lof ontvangen, aan Hem alleen de eer. De aarde juiche met haar zangen: Ja, amen! Looft de HEER! Psalm 72: 4, 5, 10

17 Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld Collecte:Diaconie

18 Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld Collecte:Diaconie

19 Paasproject: alles wordt goed.

20 Zonnebloempitten…/ het geloof in God.

21 De pitten zaai je in vruchtbare grond…..

22 God zaait het geloof in je hart……

23 Een plantje heeft water nodig om te groeien………..

24 Wij hebben de Bijbel nodig zodat ons geloof kan groeien……

25 Een plantje heeft licht nodig om te kunnen groeien……..

26 Wij hebben Gods licht, liefde en warmte nodig, Zodat ons geloof kan groeien

27 Jezus straalt in Gods heerlijkheid.

28

29 Alles wordt goed Soms blijft de zon achter wolken verborgen soms lijkt de wereld vol zorgen en pijn maar God zegt: Ik wil elke dag voor jou zorgen en als je Mij toelaat – dan zal Ik er zijn Soms dwaal je af – en dan lijk je verloren voel je je angstig en voel je je slecht maar als je Hem roept - weet dat Hij je zal horen en dat Hij zal komen en tegen je zegt:

30 Alles wordt goed op Mijn woord kun je bouwen alles wordt goed wees niet bang – kom maar gauw alles wordt goed daarop mag je vertrouwen alles wordt goed omdat Ik van je hou

31 Alles wordt goed Soms is de pijn en ’t verdriet niet te dragen sta je alleen aan de rand van een graf nergens een antwoord – alleen nog maar vragen maar ook de belofte die Hij ons eens gaf:

32 Alles wordt goed op Mijn woord kun je bouwen alles wordt goed wees niet bang – kom maar gauw alles wordt goed daarop mag je vertrouwen alles wordt goed omdat Ik van je hou

33 Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 ● Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld Collecte:Diaconie

34 Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a ● Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld Collecte:Diaconie

35 Psalm 87: 1 - 5 1 Jeruzalem, de Godsstad hier beneden, heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd. De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt, bemint haar meer dan één van Jakobs steden.

36 Psalm 87: 1 - 5 2 Men zegt van u voortreffelijke dingen, o schone stad van Sions God en Heer. Egypt’ en Babel meld Ik tot mijn eer als volken, die Mij kennen en bezingen.

37 Psalm 87: 1 - 5 3 De Filistijnen, Tiriërs en Moren zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht eens zeggen: elk van hen is daar geboren.

38 Psalm 87: 1 - 5 4 De HEER zal haar bevestigen en schragen en op zijn rol waar Hij de volken schrijft, hen tellen als in Isrel ingelijfd en doen de naam van Sions kindren dragen.

39 Psalm 87: 1 - 5 5 Dan wordt de lof van ’s HEREN naam bezongen, dan zullen daar de volken juichend staan, de reien dansend de cimbalen slaan: zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.

40 Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 ● Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld Collecte:Diaconie

41

42 Als God zijn aandacht alleen op zichzelf zou richten en zijn Geest en zijn adem alleen voor zichzelf zou bewaren, dan zou al wat leeft onmiddellijk ten onder gaan en de mens zou terugkeren tot het stof.

43

44

45

46 Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 ● Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld Collecte:Diaconie

47 Psalm 150:1, 2 1 Looft de HEER uw God alom, looft Hem in zijn heiligdom. Looft Hem, maakt zijn naam bekend, looft Hem in zijn firmament. Looft de HEER om al zijn deugden. Looft Hem om zijn sterke macht. Looft Hem die zijn werk volbracht. Looft de HEER met grote vreugde.

48 Psalm 150:1, 2 2 Looft de HEER, brengt Hem uw dank, looft Hem met bazuingeklank. Looft Hem met de harp en luit, looft Hem met de trom en fluit. Looft de HEER, elk moet Hem eren. Looft Hem, laat de cimbels slaan. Looft Hem, vangt de reidans aan. Al wat ademt, looft de HERE!

49 Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld Collecte:Diaconie

50 Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld Collecte:Diaconie

51 Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 ● Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld Collecte:Diaconie

52 Psalm 66: 1, 3 1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. Laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe daden, Heer. Uw tegenstanders, diep gebogen, aanvaarden veinzend uw beleid. Heel d’ aarde moet uw naam verhogen, psalmzingen uwe majesteit.

53 Psalm 66: 1, 3 3 Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard, looft Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wanklen heeft bewaard. Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt.

54 Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld Collecte:Diaconie

55 182 E 4-stemmig

56 Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld Collecte:Diaconie

57 Gemeente Inspiratieavond dinsdag 26 februari, 19:30-21:00 uur, 12 + avond 1. Korte presentatie-film van diverse Jeugd activiteiten 2. Workshop in groepen – Jeugdwerke en gemeente zijn 3. Poster wand met resultaten, vragen, suggesties Muziek – Zingen – Film Jeugd activiteiten – Discussie – Gezellig Noteer deze datum NU alvast in je agenda!

58


Download ppt "Psalm42:1, 2, 3 Psalm 72:4, 5, 10 Marcus6:1 - 6a Psalm87:1 - 5 Marcus6:3 Psalm150:1, 2 Psalm66:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.P. Feijen Barneveld."

Verwante presentaties


Ads door Google