De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 3. De vroege middeleeuwen § 3.1 Hofstelsel en horigheid4 vwo – 24 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 3. De vroege middeleeuwen § 3.1 Hofstelsel en horigheid4 vwo – 24 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 3. De vroege middeleeuwen § 3.1 Hofstelsel en horigheid4 vwo – 24 november 2015

2 Vandaag:  Invullen Learner report  Introductie 3.1 De vroege middeleeuwen  Bronnenopdracht Bespreking  Uitleg paragraaf 3.1 De vroege middeleeuwen  Zelfstandig werken werkwijzer

3

4 Middeleeuwen

5 ‘Middeleeuwen’ - Middeleeuwen: periode van 500-1500 - 476 na Christus: Val West-Romeinse rijk - Tussenperiode tussen Klassieke Oudheid en vroegmoderne tijd (Renaissance) - Periode van verval - Steden verdwenen - Europa ontvolkt

6 Leerdoelen bij deze paragraaf Waarom werd haast heel Europa na +/- 500 een autarkische agrarische samenleving? Waarom werd haast heel Europa na +/- 500 een autarkische agrarische samenleving? Wat zijn de 3 standen van de middeleeuwen? Wat zijn de 3 standen van de middeleeuwen? Wat is horigheid en waarom werden boeren horig? Wat is horigheid en waarom werden boeren horig? Wat is het hofstelsel Wat is het hofstelsel Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van het hofstelsel? Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van het hofstelsel?

7 Bespreken bronopdracht A. Van de kinderen die worden geboren in het dorp Giraud nemen wij uit ieder gezin de oudste, de priesters van de Notre-Dame van Parijs zullen de tweede hebben, wij de derde, zij de vierde, zowel van hen die geboren zijn als van degenen die nog moeten geboren worden. Wanneer er een overblijft, in geval van een oneven aantal, zal hij priester worden. B. Ik, Thibaut, in overweging nemend de lange en trouwe dienst die mijn beminde en getrouwe Henri de Bordes mij trouw en edelmoedig betoond heeft, maak bekend dat ik hem een vergoeding daarvoor wil geven zo goed als ik kan. Daarom zal ik zijn leen uitbreiden. Ik heb hem en zijn erfgenamen voor eeuwig een aantal van mijn lijfeigenen geschonken die wonen op het grond­gebied van de parochie van Amilly. CEen man uit de Vendôme, genaamd Gaudelbert, een lijfeigene van ons huis, de abdij van Marmoutier, was gehuwd met Gerberge. Door haar huwelijk werd ook zij onze lijfeigene. Op zekere dag weigerde deze Gaudelbert te erkennen dat hij onze lijfeigene was. De prior Eudes liet hem arresteren en hield hem in de gevangenis tot hij bekende een lijfeigene te zijn. Om aan te tonen dat hij zich niet meer aan deze toestand zou onttrekken, bood hij zich in onze vergadering aan samen met zijn vrouw en daar legden zij als teken van lijfeigenschap vier geldstukken op hun hoofd. Vervolgens nam de abt de geldstukken in ontvangst. Alles gebeurde in tegenwoordigheid van een getuige.

8 Europa na de Romeinen  Van groot keizerrijk naar kleine koninkrijkjes, die veel oorlog voeren  Wegen en bruggen worden niet meer onderhouden  Kooplieden worden overvallen  Handelaren en ambachtslieden verdwijnen  Steden worden ruïnes  Europa wordt weer een landbouwsamenleving

9 § 3.1 Hofstelsel en horigheid De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsels en horigheid

10 3 standen 1. Geestelijkheid 2. Adel - bestuurders, krijgsheren en rechters 3. Boeren - Vrije boeren: Militaire verplichting > eigen land, vrije beschikking persoon & goederen - Onvrije boeren: - Horigen: Verlost van militaire verplichting & bescherming > verplichting aan landerijen en diensten & geen vrije beschikking over trouwen - Lijfeigenen: Geen bezit, volledig in macht van de heer.

11 Het Domein Driedeling van grond: 1. Hof / Vroonhof (van de heer zelf) - Hoofdhoeve - Werkplaats: brouwerij, molen, weverij) - Akkers 2. Land verdeeld onder de horigen - Heer is eigenaar - Boeren pachtten grond + bewerken - Herendiensten 3. Woeste grond Bijv. Schaapherders of bos

12

13 Agrarische samenleving Ontstaan Plattelandsgemeenschappen Autarkisch Kenmerkend: Autarkisch Vroege middeleeuwen: Bijna geen handel meer Gemeenschappen (domeinen) streven naar autarkie: Alles wat men nodig had, werd binnen het domein zelf geproduceerd. Er is niet of nauwelijks contact met de buitenwereld

14 Oorzaken & gevolgen hofstelsel volgende les!

15 Zelfstandig werken werkwijzer Maken reproductievragen 3.1 Denk aan de leerdoelen! Klaar? Maken inzichtvragen, begrippen vorige les afmaken of extra bronoefening

16 Hoofdstuk 3. De vroege middeleeuwen § 3.1 Hofstelsel en horigheid4 vwo – 26 november 2015

17 Vandaag: Herhaling vorige les Schema oorzaken & gevolgen hofstelsel Bespreken schema & uitleg 3.1 oorzaken & gevolgen Zelfstandig werken werkwijzer

18 Groepsopdracht: Herhaling vorige les Herhaling vorige les Hoe? Schrijf op jouw gedeelte van het blad de belangrijkste dingen die je van de vorige les kan herinneren over de vroege middeleeuwen. Op mijn teken ga je met je groepje overleggen wat jullie gezamenlijk willen invullen in het midden. Hoe? Schrijf op jouw gedeelte van het blad de belangrijkste dingen die je van de vorige les kan herinneren over de vroege middeleeuwen. Op mijn teken ga je met je groepje overleggen wat jullie gezamenlijk willen invullen in het midden. Hulp: Eerst zelf proberen, kom je er niet uit: Hand opsteken. Hulp: Eerst zelf proberen, kom je er niet uit: Hand opsteken. Tijd: 5 min. in stilte, daarna 5 min. samen overleggen. Tijd: 5 min. in stilte, daarna 5 min. samen overleggen. Uitkomst gaan we daarna klassikaal bespreken Uitkomst gaan we daarna klassikaal bespreken Eerder klaar? Lees in stilte alvast paragraaf 3.1 oorzaken & gevolgen hofstelsel Eerder klaar? Lees in stilte alvast paragraaf 3.1 oorzaken & gevolgen hofstelsel

19 Leerdoelen vorige les Weten waarom haast heel Europa na +/- 500 een autarkische agrarische samenleving werd Weten waarom haast heel Europa na +/- 500 een autarkische agrarische samenleving werd 3 standen middeleeuwen 3 standen middeleeuwen Wat is horigheid en waarom werden boeren horig? Wat is horigheid en waarom werden boeren horig? Wat is het hofstelsel? Wat is het hofstelsel?

20 Handel neemt af Steden verdwijnen Geld verdwijnt Onveiligheid Val West-Romeinse Rijk Nieuwe vorm van bestuur nodig Feodalisme Geletterdheid verdwijnt van Oudheid naar Middeleeuwen: oorzaken Hofstelsel & Feodale stelsel

21 van Oudheid naar Middeleeuwen: Oorzaken Hofstelsel 500-1000 n. Christus 500-1000 n. Christus Eind 5 e eeuw: Uiteenvallen van het Romeinse Rijk Eind 5 e eeuw: Uiteenvallen van het Romeinse Rijk O.a. door volksverhuizingen -> oorlogen om macht O.a. door volksverhuizingen -> oorlogen om macht  Gevolg: Onveiligheid (Geen Romeinse soldaten die wegen bewaken)  Gevolg: Reizen gevaarlijk -> Handel krimpt (steden verdwijnen)  Gevolg: Verdwijnen geld als ruilmiddel -> Ruilhandel  Gevolg: Vraag naar specialistische ambachten en vaardigheden nam af -> Handel verdwenen? Mensen moesten voor eigen spullen zorgen  Gevolg: “zelfvoorzienend” - > Geletterdheid verdwijnt

22 Gevolgen hofstelsel: Geografisch Stad -> Platteland Economisch Handel -> Autarkie Sociaal Sociale afhankelijkheid

23 Werken werkwijzer 3.1 alle inzichtvragen: 6 t/m 8 3.1 toepassingsvragen: 9 t/m 12


Download ppt "Hoofdstuk 3. De vroege middeleeuwen § 3.1 Hofstelsel en horigheid4 vwo – 24 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google