De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Vereniging van Compliance Officers Marten van Altena (ABN AMRO) Mark van der Lecq (DSI) 21 november 2007 Workshop pre-employment screening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Vereniging van Compliance Officers Marten van Altena (ABN AMRO) Mark van der Lecq (DSI) 21 november 2007 Workshop pre-employment screening."— Transcript van de presentatie:

1 1 Vereniging van Compliance Officers Marten van Altena (ABN AMRO) Mark van der Lecq (DSI) 21 november 2007 Workshop pre-employment screening

2 2 Programma workshop pre-employment screening CD ROM met volledige tekst Dutch Securities Institute Praktijkgevallen Knelpunten en verbeteringen pre-employment screening

3 3 Workshop pre-employment screening Inhoud CD ROM o.a.: Wat is pre-employment screening? Waarom doen banken aan pre-employment screening? Wat houdt de pre-employment screening bij ABN AMRO precies in? Voor wie geldt de pre-employment screening bij ABN AMRO? Wie is ervoor verantwoordelijk?

4 4 Workshop pre-employment screening Wat is “ISP-screening”? Wat is VIS, VOG en EVA? Wanneer negatief advies? Wat is er wettelijk geregeld? Mag je strafrechtelijke gegevens over je personeel verwerken? Wat is de relatie tussen SOX en pre-employment screening? Jurisprudentie Praktijkgevallen Literatuur en links naar websites Bijlagen

5 5 Pre-Employment screening door DSI Inleiding - screening ABN-AMRO personeel door DSI - Introductie DSI - sinds 2005 PES en vanaf 1-11-07 ook register compliance professionals Eigen ervaring met PES -Bent u zelf ooit gescreend? Actualiteit - Artikel Metro (500 sites voor het kopen van spookdiploma’s) - Artikel NRC (liegen op CV)

6 6 Pre-Employment screening door DSI Aanleiding DSI PES - initiatief NVB-werkgroep Wet- en Regelgeving Criminaliteit; - uitbesteding biedt kostenbesparing & kwaliteitsverbetering; - ontwikkeling DSI PES in nauwe samenwerking met experts uit de branche. -Steun AFM en DNB Wettelijk kader -Oude wetgeving (NR 2002, BIB en RIF) -Wet op het financieel toezicht (open norm) “U dient over deskundig en integer personeel te beschikken”

7 7 Pre-Employment screening door DSI Hoe ziet DSI PES eruit? -ID-bewijs (VIS-toets); -VOG; -eigen verklaring; -referenties laatste 5 jaar; -relevante diploma’s; -DSI-database; -faillissementscontrole. DSI Kenniscentrum centrale screening voorkomt “integriteitshoppen”

8 8 Pre-Employment screening door DSI PES verklaring binnen vijf werkdagen na ontvangst van volledig dossier door DSI. Eigen verantwoordelijkheid werkgever werkgever eindverantwoordelijk voor beoordeling deskundigheid, integriteit

9 9 PES praktijkgevallen Een schoolverlater wordt ter screening aangeboden. Haar naam staat in EVA en is ingebracht door een andere bank. Veiligheidszaken neemt contact op met de betreffende bank en krijgt te horen dat de reden van opname in EVA betrokkenheid bij OLO-fraude was. Haar bankrekening heeft vijf jaar geleden - zij was toen veertien jaar oud - een keer gediend om de opbrengst (EUR 3000) van een fraude met overschrijvingskaarten op te storten. Wat adviseert u?

10 10 PES praktijkgevallen De naam van een uitzendkracht wordt ter screening aangeboden. De uitzendkracht zal gaan werken op de geldtelcentrale van de bank. Het blijkt dat de rekening van de uitzendkracht door de bank een jaar geleden is overgedragen aan de incasso-afdeling van de bank wegens langdurig roodstaan en het niet reageren op brieven van de bank. Het bedrag is inmiddels opgelopen tot iets meer dan EUR 3000. Wat doet u? Geeft u akkoord of niet?

11 11 PES praktijkgevallen Een nieuwe medewerker van het callcenter vermeldt in zijn ‘eigen verklaring’ dat hij in aanraking is geweest met justitie. Personeelszaken vraagt aan Veiligheidszaken wat te doen. Bij navraag blijkt dat betrokkene veroordeeld is wegens doorrijden na een ongeval waarbij een andere auto zwaar is beschadigd. Gaat u akkoord met de aanstelling of niet?

12 12 PES praktijkgevallen De naam van een uitzendkracht wordt ter screening aangeboden. Veiligheidszaken adviseert negatief omdat er n.a.v. bepaalde transacties op de rekening van de uitzendkracht drie jaar geleden MOT-meldingen zijn gedaan. Personeelszaken wil weten waarom de uitzendkracht niet mag worden ingezet. Wat antwoordt u? Het uitzendbureau belt u met dezelfde vraag. Wat doet u? De uitzendkracht neemt een advocaat in de arm. De advocaat stuurt aan u een brief en eist op hoge toon een verklaring. Wat doet u?

13 13 PES praktijkgevallen Een student van een Hogeschool loopt voor een periode van drie maanden stage in een van onze bankshops. In een gesprek met de manager van de bankshop vertelt hij dat hij twee criminele familieleden heeft, een neef en een oom. Zij hebben dezelfde achternaam als de stagiair. De oom zit in de gevangenis wegens oplichting; zijn zoon zit in het Huis van Bewaring in afwachting van de rechtszaak wegens een overval op een avondwinkel. De stagiair vertelt dat hij geen contact heeft met deze oom en neef. De manager belt de compliance officer en vraagt wat hij moet doen. De compliance officer overlegt met Veiligheidszaken en een onderzoeker van Veiligheidszaken voert een gesprek met de student om meer informatie te krijgen. Veiligheidszaken adviseert de stagiair zijn stage af te laten maken en legt e.e.a. vast in de database van Veiligheidszaken. Wat zou u geadviseerd hebben?

14 14 PES praktijkgevallen De naam van een nieuwe secretaresse wordt aangeboden ter screening. Bij het checken van de database van Veiligheidszaken blijkt dat zij vijf jaar geleden is geinterviewd door Veiligheidszaken in het kader van een onderzoek naar diefstallen op de afdeling waar zij werkte. Er waren sterke aanwijzingen dat zij het gedaan had, maar het kon niet bewezen worden. Zij is destijds zelf vertrokken bij de bank. Ziet u geen bezwaar of wel?

15 15 PES praktijkgevallen De naam van een nieuwe secretaresse wordt aangeboden ter screening. Bij het checken van de database van Veiligheidszaken blijkt dat zij vijf jaar geleden is geinterviewd door Veiligheidszaken in het kader van een onderzoek naar diefstallen op de afdeling waar zij werkte. Er waren sterke aanwijzingen dat zij het gedaan had, maar het kon niet bewezen worden. Zij is destijds zelf vertrokken bij de bank. Veiligheidszaken neemt het zekere voor het onzekere en adviseert negatief. Daarna blijkt dat de arbeidsovereenkomst al is getekend. Wat nu?

16 16 PES praktijkgevallen Na twee maanden ontvangt de bank informatie van een andere bank dat deze secretaresse bij die andere bank ontslagen is wegens een ernstige overtreding van de gedragscode. De andere bank wil dit niet verder toelichten i.v.m. de bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens van het betreffende onderzoek. Wat nu? Wat te doen?

17 17 PES praktijkgevallen Een medewerker van buitenlandse afkomst werkt bij de bank als private banker. Via de whistleblowing e-mail box van de bank komt een anonieme melding binnen over deze medewerker. Uit het onderzoek dat daarna wordt ingesteld blijken de beweringen vals te zijn. Wat echter ook naar voren komt is dat de medewerker aan de bank een andere geboortedatum heeft opgegeven bij zijn indiensttreding dan zijn werkelijke geboortedatum. Wat te doen?

18 18 Knelpunten Rendement Schijnveiligheid Controle diploma’s

19 19 Verbeteringen Credit check Ontslagbrief Controle identiteitsbewijs

20 20 Een vraag Stel dat een kandidaat werknemer een rekening heeft bij ABN AMRO; mag ABN AMRO dan ten behoeve van de pre-employment screening de bankgegevens betrekken bij de beoordeling van de integriteit van de kandidaat?

21 21 Contact details Group Security / Global Advisor Marten van Altena Telefoon: + 31 20 628 06 16 E-mail: marten.van.altena@nl.abnamro.commarten.van.altena@nl.abnamro.com Dutch Securities Institute / Juridische Zaken & Opleidingen Mark van der Lecq Telefoon: + 31 20 530 98 56 E-mail: m.lecq@dsi.nl

22 Vragen ? Opmerkingen? Verbeterpunten?


Download ppt "1 Vereniging van Compliance Officers Marten van Altena (ABN AMRO) Mark van der Lecq (DSI) 21 november 2007 Workshop pre-employment screening."

Verwante presentaties


Ads door Google