De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I NVULLING COMBINATIEFUNCTIES G EMEENTE V ALKENBURG AAN DE G EUL 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I NVULLING COMBINATIEFUNCTIES G EMEENTE V ALKENBURG AAN DE G EUL 2016."— Transcript van de presentatie:

1 I NVULLING COMBINATIEFUNCTIES G EMEENTE V ALKENBURG AAN DE G EUL 2016

2 C OMBINATIEFUNCTIONARIS O NDERWIJS -S PORT Even voorstellen…

3 C OMBINATIEFUNCTIE O NDERWIJS -S PORT

4 C OMBINATIEFUNCTIE O NDERWIJS -S PORT R ESULTATEN Implementatie vakwerkplan de acht basisscholen werken met het vakwerkplan, wat inhoudt dat zij één keer per week de toestelles en één keer per week de spelles aan de leerlingen van groep 3 t/m 8 aanbieden; Structureel naschools sportaanbod van de herfstvakantie tot de voorjaarsvakantie drie dagen per week de mogelijkheid tot naschools sporten, met als resultaat minimaal 90 deelnemers per week; Promotie van verenigingen richting onderwijs drie lessenreeksen per jaar tijdens de spelles op de acht scholen (GFG); Implementatie sportbeleid Sportbeleid is ontwikkeld; Sportdorp Houthem gedeeld projectleiderschap, subsidietraject afgesloten in september 2015; Maatschappelijke stages Jaarlijks 20 ll’n bij de verschillende evenementen.

5 C OMBINATIEFUNCTIE O NDERWIJS -S PORT

6 Doelstellingen 2016 Onderwijs  Continuïteit Vakwerkplan  Ondersteunen specifieke hulpvragen  Kwaliteit blijven bewaken Naschools sportaanbod  Van de herfstvakantie tot voorjaarsvakantie  Gemiddeld aantal deelnemers van 90 per week  Continueren van de succesvolle 3 NSA projecten (Schin op Geul, Broekhem en Berg) Verenigingen  Het bieden van mogelijkheden voor diverse verenigingen om promotieclinics te geven tijdens de reguliere gymles op school Sportbeleid  Activiteitenplan opstellen met diverse speerpunten, vertaald naar de praktijk  JOGG, OOGG, flexibele lidmaatschappen, sportdorpen, monterpad Sportimpuls  Afsluiten sportimpuls project in Houthem  Onderzoeken mogelijkheden m.b.t. een nieuwe aanvraag in aanvulling op JOGG Exposure  Informatievoorziening omtrent cultuur- en sportprojecten  inspelen op trends en ontwikkelingen Evenementen  Koningsspelen  Schoolsportdag  Sportgala  Instuifsportdagen  Vrijwilligersdag

7 C OMBINATIEFUNCTIONARIS O NDERWIJS -C ULTUUR Even voorstellen…

8 C OMBINATIEFUNCTIE O NDERWIJS -C ULTUUR

9 C OMBINATIEFUNCTIE O NDERWIJS -C ULTUUR R ESULTATEN Structuur binnen cultuuraanbod basisonderwijs elk schooljaar minimaal 4 culturele workshops/activiteiten per combinatiegroep; Structuur binnen natuur- en milieuaanbod basisonderwijs elk schooljaar één activiteit voor elke combinatiegroep, binnen passende thema’s; Duurzame relaties met culturele veld in de omgeving; Duurzame samenwerking tussen onderwijs en culturele veld elk schooljaar minimaal één keer samenwerking met culturele veld uit eigen omgeving, per combinatiegroep; Samenwerking met het Stella Maris college koppeling met culturele veld in de omgeving, cultuurdag en ondersteuning n.a.v. concrete hulpvragen ; Jaarlijks terugkerende evenementen/activiteiten: cultuurdagen, jeugdtheater, stjroatkrieten, buitenspeeldag (daarnaast ondersteuning in uitvoering van schoolsportdag, koningsspelen en vrijwilligersdag); Provinciaal netwerk van combinatiefunctionarissen cultuur elk kwartaal een bijeenkomst, in samenwerking met SIEN;

10 C OMBINATIEFUNCTIE O NDERWIJS -C ULTUUR

11 Doelstellingen 2016 Natuur-, milieu- en cultuureducatie basisonderwijs  Realiseren verankering  Projectplan 2013-2016  Samenwerking met ICC-ers  Cultuurdiscipline per combinatiegroep Organiseren cultuurdag  Acht basisscholen, alle groepen 5/6  Diverse cultuurdisciplines  Culturele organisaties uit Valkenburg  Samenwerking met KCR Verbindingen leggen  Inventariseren vraag scholen en aanbod organisaties  Overleg ICC-ers onderwijs en organisaties Stella Maris college  Overleg met kunstsectie  Cultuurdag Stella Maris college  Ondersteuning n.a.v. vraag vanuit school Buitenschools cultuuraanbod  Jeugdtheater  Sjtroatkriete  Opzetten structureel naschools aanbod Netwerken  Opzetten netwerk combinatiefunctionaris- sen Limburg  Samenwerking met SIEN Organisaties/ verenigingen  Ondersteuning bij educatief aanbod  Ontwikkelen lesbrieven, leskisten e.d.  Structurele relatie tussen onderwijs en culturele veld

12 C OMBINATIEFUNCTIONARIS V ERENIGINGEN, S PORT, C ULTUUR EN Z ORG Even voorstellen…

13 C OMBINATIEFUNCTIE V ERENIGINGEN, S PORT, C ULTUUR EN Z ORG

14 C OMBINATIEFUNCTIE V ERENIGINGEN, S PORT, C ULTUUR EN Z ORG R ESULTATEN Verenigingen Samenbrengen diverse verenigingen en aanbieden van cursussen; Implementatie sportbeleid Sportbeleid is ontwikkeld; icm projectplan JOGG en OOGG Bewegen is Beter Project is met ingang van september 2015 gestart; Exposure Nieuwsbrief opgezet en wordt gemiddeld drie keer per jaar verspreid, website en facebookpagina’s opzetten en up-to-date houden. Contact onderhouden met pers en Markant Jaarlijks terugkerende evenementen Vrijwilligersdag voor 150-200 vrijwilligers en sportgala (daarnaast ondersteuning in de uitvoering van instuifsportdagen, de schoolsportdag en de Koningsspelen);

15 C OMBINATIEFUNCTIE V ERENIGINGEN, S PORT, C ULTUUR EN Z ORG

16 Doelstellingen 2016 Nieuwsbrief  3-4 keer per jaar schrijven en uitbrengen nieuwsbrief combinatiefunctionarissen onder alle verenigingen in Valkenburg aan de Geul Bewegen is beter  Vertegenwoordigen van de ‘beweegsector’ als projectlid van Bewegen is Beter. Cursus- en scholingsaanbod  Inventarisatie wensen en behoeften van verenigingen op het gebied van cursussen. Evenementen  Sportgala  Vrijwilligersdag  Instuifsportdagen  Schoolsportdag  Koningsspelen Exposure  Informatievoorziening omtrent cultuur- en sportprojecten  inspelen op trends en ontwikkelingen Sportbeleid  JOGG, OOGG, flexibele lidmaatschappen, sportdorpen, monterpad  Betrokken bij de uitvoer van één of meerdere peilers van het beleid Ondersteunen verenigingen  Adviezen geven en overleggen bijwonen  Ondersteuning en advies bieden op aanvraag van verenigingen op diverse gebieden

17 W AT VINDT MEN VAN DE FUNCTIES “De cultuurfunctionaris is van groot belang voor ons aangezien zij een verbindende rol heeft tussen ons en de scholen, relaties met de scholen, meedenken en de korte lijntjes zijn de grote voordelen van haar”. Guy Caelen, vz educatiecommissie Museum Land van Valkenburg “De combifunctionaris kan mij ten alle tijden van informatie en advies voorzien. De door hun georganiseerde/ondersteunde activiteiten zijn een meerwaarde voor de verenigingen en daarmee voor de inwoners van gemeente Valkenburg”. Esther Viervant-Tukker, vz JC Kano “Een sympathieke en gepassioneerde bruggenbouwer tussen gemeente, scholen en organisaties om tot een educatief en toeristisch waardevol product te komen”. Hélène Hoenjet, Mergel.Nu “De combifunctie is van onschatbare waarde voor ons in het meedenken, aandragen van oplossingen, bemiddelen en het zoeken naar financiële oplossingen bij projecten”. Mike Kerstgens, Docent Tekenen Stella Maris “Breedtesport/amateursport verdient in een gemeente als Valkenburg, professionele ondersteuning door combinatiefunctionarissen op en rond het sportveld zodat sport een maximaal rendement heeft voor het welzijn van de inwoners” Ineke Paulissen, vz Sportraad “Zonder de combifunctionaris kan de werkgroep ICC niet het niveau halen dat voor de scholen noodzakelijk is. De rol van de functionaris bij de opzet van de gymles waarbij alle scholen één plan uitvoeren waardoor het bewegingsonderwijs naar een hoger niveau wordt getild is onvervangbaar”. Gavino Tirotto, Docent Obs Berg

18 B ELANG VAN DE FUNCTIES Structuur op sport- en cultuurgebied binnen het onderwijs Duidelijk sportbeleid binnen de gemeente Vaste aanspreekpunten voor verenigingen en het onderwijs Meer educatie binnen culturele organisaties Sport- en culturele evenementen Jongeren meer in beweging, wat leidt tot minder overgewicht Elk jaar voor elke basisschoolleerling cultuuractiviteiten binnen de diverse cultuurdisciplines Voor elke basisschoolleerling de mogelijkheid om te sporten na schooltijd Blijk van waardering richting vrijwilligers in de gemeente


Download ppt "I NVULLING COMBINATIEFUNCTIES G EMEENTE V ALKENBURG AAN DE G EUL 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google