De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen verzekerd van goede zorg André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie – 10 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen verzekerd van goede zorg André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie – 10 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Samen verzekerd van goede zorg André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie – 10 juni 2016

2

3 Status van de Nederlandse gezondheidszorg…

4 Bron: VWS

5 Nederland in internationaal perspectief Bron: HCP

6 Zorguitgaven 2016 Bruto-BKZ uitgaven €74.600.000.000 Per dag: €204.380.000 Per uur: €8.515.000 Per minuut: €142.000 Per seconde: €2.365 Bron: begroting VWS 2016

7 Gemiddelde zorguitgaven per verzekerde in 2016 Bron: VWS

8 Uitdagingen gezondheidszorg 1.Transformatie langdurige zorg: langer thuis wonen, ketenzorg voor chronisch zieken, meer inzet informele zorg en samenwerking tussen sectoren (Wmo, Jeugdzorg, Zvw, Wlz). 2.Betaalbaarheid van nieuwe technologie: dure geneesmiddelen, nieuwe (dure) behandelmethodes en nieuwe ICT-oplossingen. 3.Meer sturen op kwaliteit en doelmatigheid van zorg: meer inzicht in kwaliteit, nieuwe organisatie van de zorg, meer substitutie tweede naar eerste lijn en tegengaan administratieve lasten.

9 Transformatie van de langdurige zorg…

10 Betaalbaarheid langdurige zorg verduurzamen Nederland heeft duurste langdurige zorg in de wereld Bron: OECD 2014

11 Nederlandse bevolking 2015 Bron: CBS Vergrijzin g

12 De Nederlandse gezondheidszorg sinds 2015 Wet langdurige zorg (Wlz): ± 19,5 miljard euro 300,000 patiënten Intramurale ouderenzorg, langdurige GGZ en gehandicaptenzorg Zorgverzekeringswet (Zvw) ± 44,5 miljard euro Eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, kortdurende GGZ en wijkverpleging Eigen betalingen (eventueel via aanvullende zorgverzekering) ± 5 miljard euro Tandarts (18+), fysiotherapie en aanvullende diensten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet ± 7 miljard euro (zorg en welzijnskader) Persoonlijke verzorging en begeleiding en Jeugdzorg

13 3 wetten – 3 regiostructuren ZvwWlzWmo + Jeugd 10 landelijke zorgverzekeraars 32 regionale zorgkantoren 393 gemeenten

14 Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars 1.Effectief samenwerken in de wijk 2.Ontwikkeling van een sterke en sluitende GGZ- keten 3.Mogelijkheden voor (gezamenlijke) preventieactiviteiten vergroten 4.Uitdaging in samenwerking (393 gemeenten vs. 9 zorgverzekeraars)

15 Betaalbaarheid van de zorg…... demografie en nieuwe technologie

16

17 Vraagstukken rond betaalbaarheid van dure behandelingen

18 Meer sturen op kwaliteit en doelmatigheid van zorg

19 gemiddelde zorg bovenmaatse zorg ondermaatse zorg Kwaliteit van Zorg→ Huidige situatie Gewenste situatie Stimuleren kwaliteitsverbetering door (selectieve) zorginkoop

20 Strijd tegen regeldruk

21 De rol van de zorgverzekeraar

22 De kern van de Zorgverzekeringswet Zorgverlener Zorgverzekeraar Verzekerde/Patiënt Goede zorg op maat, gericht op gezondheid en kwaliteit van leven Verzekerd van breed pakket met goede zorg tegen een lage premie Afspraken over prijs, kwaliteit en volume van de zorg Overheid reguleert

23 Zorgverzekeraars: -solidariteit is de basis -merendeel coöperaties -geen winstoogmerk -acceptatieplicht verzekerde -zorgplicht patiënt -merendeel biedt alleen zorgverzekeringen aan

24 Kerntaken van de zorgverzekeraar 1.Verzekert alle Nederlanders van zorg (acceptatieplicht) 2.Betaalt de zorg aan patiënten obv functionele aanspraken (zorgplicht) 3.Maakt namens verzekerden afspraken met zorgaanbieders over goede zorg tegen een scherpe prijs 4.Probeert kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren 5.Controleert rechtmatigheid van declaraties (verzekerde zorg) 6.Concurreert binnen uitgebreid kader aan wet- en regelgeving (gereguleerde concurrentie)

25 Actieplan Kern-gezond Wij zorgen voor overzichtelijke polissen, door: Duidelijke polissen per zorgverzekeraar Heldere polisinhoud Wij zorgen voor eenvoudig overstappen, door: Overstapdrempels wegnemen Transparante bemiddeling en vergelijking Terughoudendheid bij commercie Wij laten de zorgverzekeraar als maatschappelijke ondernemer zien, door: Transparantie over de bedrijfsvoering Invloed van verzekerden op het beleid Wij pleiten voor een solidaire basisverzekering, door: Behoud van een breed basispakket Veranderen van verplicht en vrijwillig eigen risico Goede risicoverevening als randvoorwaarde voor solidair zorgstelsel

26


Download ppt "Samen verzekerd van goede zorg André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie – 10 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google