De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteiten decentralisatie jeugdzorg 2 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteiten decentralisatie jeugdzorg 2 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteiten decentralisatie jeugdzorg 2 april 2013

2 Even voorstellen… Bart 8 jaar Geen contact meer met papa Is gek op gamen Is een erg teruggetrokken kind Kan zich op school moeilijk concentreren Heeft wat taalachterstand Is in ZAT besproken Mondriaan wil kijken wat ze voor Bart kunnen betekenen

3 Wat gaat er veranderen voor Bart? Bart nu besproken in Zorg- & Adviesteam, straks in integraal afstemmingsoverleg: 1 Gezin 1 Plan, samen met Bart en zijn ouders! Vanuit hier wordt gekeken naar mogelijke collectieve voorzieningen, bijv. kiezels & druppels voor Bart. Maximale eigen kracht van Bart en zijn gezin wordt benut. Gezin kan worden ondersteund door bijv. de buurvrouw of een tante. Het gezin wordt integraal benaderd: alle leefgebieden betrokken. Bart nu via indicatiebesluit Bureau Jeugdzorg naar Mondriaan GGZ, straks direct vanuit gemeentelijk integraal afstemmingsoverleg / ronde tafel-overleg: 1 Gezin 1 Plan is de basis  ook tweedelijns- expertise is hier gelijk bij betrokken.

4 Concept wetsvoorstel jeugd Nieuwe wetsvoorstel op korte termijn naar RvS en vóór zomervakantie naar Tweede Kamer Highlights: -gemeenten voorzieningenplicht en decentralisatie-uitkering -Eén set van landelijke kwaliteitseisen -Huisarts kan doorverwijzen naar alle vormen van jeugdhulp 2015 overgangsjaar: jeugdigen behouden recht op zorg bij huidige aanbieder

5 Financiën Cebeon en SCP werken momenteel aan objectief verdeelmodel voor verdeling gelden. In septembercirculaire meer duidelijkheid. Gemeenten ontvangen nu invoeringskosten.

6 Cijfers over nieuwe taken Gemeenten hebben momenteel onvoldoende inzicht in de omvang van de over te hevelen doelgroep per gemeente. In mei 2013 worden factsheets vanuit het rijk geactualiseerd. Huidige factsheets geven volgende cijfers weer: Totaal 0-27 jarigen Brunssum = 7.940

7 20082009 Aantal 0- t/m 17-jarigen dat een nieuwe indicatie voor geïndiceerde, provinciaal gefinancierde jeugdzorg heeft ontvangen van Bureau Jeugdzorg 98134 Aantal 0- t/m 17-jarigen waarvoor een onderzoek bij het AMK is gestart 1137 Aantal 0- t/m 17-jarigen met nieuwe jeugdbeschermingsmaatregel 1514 Het aantal kinderen van 0 t/m 22 jaar dat in een jaar gebruik heeft gemaakt van de GGZ, waarvan: 499 - - eerstelijnspsychologische zorg 85 - - een Diagnose Behandel Combinatie zonder verblijf 418 - - een Diagnose Behandel Combinatie met verblijf 15 - Het aantal kinderen van 0 t/m 22 jaar met een extramurale VB-indicatie (dominante grondslag) en een IQ van 50 t/m 85 (afbakening CIZ) 4247

8 Cijfers over nieuwe taken Jeugdmonitor Provincie Limburg is openbaar: beleidsinformatie over Limburgse jeugd en jeugd(zorg)beleid. www.limburg.nl/kerngegevens

9 Samenwerking in regio Zuid Limburg (regio): Zware jeugdzorg onderdelen: jeugdbescherming, jeugdreclassering, “bedden”, inkoop zware zorg etc. Parkstad Limburg (subregio): Doorontwikkeling Centra Jeugd & Gezin, afspraken en communicatie met regionale organisaties, ambulante hulpverlening, inkoop, kaders 1G1P, Verwijsindex etc. Lokaal: Hier ligt zwaartepunt: integraal sociaal beleid. Ontschotting, organiseren integrale toegang, 1 juridisch kader etc.

10 Actuele ontwikkelingen (sub)regio Zuid-Limburg: -Werkbezoeken -Conferenties -“Stoomcursus voor raadsleden” -Regionale visie -0-meting -Regionale vraagstukken m.b.t. inkoop & aanbesteding Parkstad Limburg: -Toegang: afspraken met Bureau Jeugdzorg -Doorontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin

11 Actuele ontwikkelingen Brunssum -Pilot vroegsignalering en vroegaanpak voorschoolse voorzieningen januari 2013 – juni 2014 -Pilot in ontwikkeling m.b.t. versterken eigen kracht in gezinnen -Pilot in ontwikkeling m.b.t. overhevelen toegangsfuncties Bureau Jeugdzorg -Integraal sociaal domein

12 Vragen?


Download ppt "Actualiteiten decentralisatie jeugdzorg 2 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google