De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau uit Goes Thema: Waar doen we goed aan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau uit Goes Thema: Waar doen we goed aan?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau uit Goes Thema: Waar doen we goed aan?

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de zending Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week zondag hoopt voor te gaan: 10.00 uur ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur ds. J. van Langevelde uit Zierikzee

4 Mededelingen Biking-Diner Het inschrijvingstermijn voor de Biking-Diner, waarvan de opbrengt bestemd is voor de kerkverbouw, is verschoven naar 17 juli a.s. U kunt zich dus nog opgeven!! Voor verdere informatie zie Op ‘t Kerkepad.

5 Liturgie zondag 10 juli Mededelingen Ps. 24: 1, 5 NB * Stil gebed * Votum en groet Opw. 518 Gebed Schriftlezing: 1 Korinthiërs 8 Ps. 131: 1, 2, 3 NB Kindernevendienst Preek LvK. 481: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 115: 2, 3 NB *Geloofsbelijdenis * Ps. 133: 3 * Zegen * Staande

6 Mededelingen

7 Ps. 24: 1, 5 NB

8 Ps. 24: 1 NB De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein, de wereld en die daarin wonen. Het land rijst uit de oceaan, rivieren breken zich ruim baan om Gods volmaakte macht te tonen.

9 Ps. 24: 5 NB Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, aloude deur, maak wijd uw boog, ruim baan voor de verheven koning. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het hoofd van 's hemels legermacht! Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

10 Stil gebed Votum en groet * Staande

11 Opwekking 518

12 Opw. 518 Heer, U doorgrond en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.

13 Opw. 518 Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

14 Opw. 518 Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot ben ik door U geweven; U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

15 Gebed

16 Schriftlezing: 1 Korinthiërs 8

17 Ps. 131: 1, 2, 3 NB

18 O Heer, er is geen trots in mij, ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, ik zoek niet met een waanwijs oog naar wat te groot is en te hoog. Ps. 131: 1 NB

19 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil gevoegd in vrede, mild en stil, zoals het pas gespeende kind troost in zijn moeders armen vindt? Ps. 131: 2 NB

20 Gespeend en toch getroost, zo laat mijn ziel zich leiden door Gods raad. Hoop, Israël, op God den Heer, rust bij Hem nu en immermeer. Ps. 131: 3 NB

21 Aanvang kindernevendienst

22 Schriftlezing: 1 Kor. 8 Tekst: 1 Kor. 8: 1 - 3 Waar doen we goed aan? Zingen na de preek LvK. 481: 1, 4

23

24 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren. LvK. 481: 1

25 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven. LvK. 481: 4

26 Einde kindernevendienst

27 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

28 Dankgebed

29 Ps. 115: 2, 3 NB

30 De volken denken zelf hun goden uit; hun gouden monden geven geen geluid, geen licht is in hun ogen; hun handen tasten niet; geen wierooklucht dringt tot hen door, hun oor hoort geen gerucht, hun voet wordt niet bewogen. Ps. 115: 2 NB

31 Wie in die goden zijn behagen vindt en wie ze maakt, wordt even doof en blind als deze dode dingen. Maar wij, wij hebben onze God die leeft, die spreekt en hoort en die het leven geeft aan alle stervelingen. Ps. 115: 3 NB

32 Geloofsbelijdenis * Staande

33 Ps. 133: 3 * Staande

34 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen, Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En 't leven tot in eeuwigheid. Ps. 133: 3 * Staande

35 Zegen * Staande

36 Tot volgende week !!


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau uit Goes Thema: Waar doen we goed aan?"

Verwante presentaties


Ads door Google