De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adviesrapport v.v. Woudrichem Door: Frank Nogarede & Jaco Peele Klas: 1A 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adviesrapport v.v. Woudrichem Door: Frank Nogarede & Jaco Peele Klas: 1A 1."— Transcript van de presentatie:

1 Adviesrapport v.v. Woudrichem Door: Frank Nogarede & Jaco Peele Klas: 1A 1

2 Intro Advies vraag: Is v.v. Woudrichem sterk genoeg om een maatschappelijke rol te gaan vervullen binnen de gemeente? Doelstelling advies presentatie: De vereniging verberen zodat zij in de toekomst een maatschappelijke rol kunnen gaan spelen binnen de gemeente. Eigen ervaringen Wij hebben dit project als zeer leerzaam ervaren. Wij vonden dit een mooie mogelijkheid om een kijkje in de keuken van de vereniging te mogen nemen. En wij weten nu hoe het er ongeveer in een vereniging aan toe gaat. Opbouw presentatie: De presentatie bestaat uit 3 onderdelen. 1 is ledentevredenheid, 2 is management & organisatie en 3 is beleidsrelaties. Aan de hand van die 3 onderdelen zullen wij concluderen of v.v.woudrichem klaar is voor een maatschappelijke rol. 2

3 Inhoud adviesonderwerpen 1. Leden tevredenheid 2. Management en organisatie 3. Beleidsrelaties 3

4 1. Ledentevredenheid In de aankomende dia’s willen wij gaan laten zien wat er aan de hand van ons onderzoek naar voren is gekomen. Wij hebben 75 mensen geënquêteerd aan de hand van 5 dimensies: Communicatie Tastbare zaken Veiligheid Toegankelijkheid Competentie Uit de resultaten van dit onderzoek hebben wij bepaalde conclusies kunnen trekken. En vanuit die conclusies kunnen wij advies aan de vereniging geven wat er verbeterd kan worden. 4

5 1.1 Communicatie Communicatie is belangrijk binnen een vereniging. Hiermee kan de vereniging de leden op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen binnen de vereniging. Communicatief gaat het goed, toch kunnen de leden de club niet goed genoeg bereiken. Hier werd een redelijk goed punt voor gegeven (4.12) maar dit is niet hoog en niet goed genoeg. Communicatief gaat het de vereniging goed af, toch moet er nog verder onderzocht worden wat er mis is binnen de bereikbaarheid van de club. 5

6 1.2 Tastbare zaken Zonder tastbare zaken kan een vereniging niet voortbestaan. Er is een fatsoenlijk veld nodig, goede accommodatie en een fatsoenlijke kantine onder andere. Zonder dit op orde te hebben, zullen de leden snel verdwijnen. De kantine is op orde, de aankleding ervan een stuk minder. Over de tribune is niet veel te zeggen maar de velden mogen wel een stuk worden verbeterd. De aankleding van de kantine en de velden hebben een flinke opknapbeurt nodig. 6

7 1.3 Veiligheid Veiligheid is altijd en overal van belang. Zonder veiligheid zal er geen lid naar de vereniging durven komen of zich er niet op zijn gemak voelen. Ook is het belangrijk om ongelukken te voorkomen. Voor de veiligheid binnen de v.v. Woudrichem wordt een 8,24 gegeven en voor de veiligheid van het complex een 8,36. Hier wordt weinig kritiek op te leveren. Op de veiligheid binnen de vereniging en het complex is niets op te merken. 7

8 1.4 Toegankelijkheid Ook bij v.v. Woudrichem is toegankelijkheid belangrijk. Zo voelen de leden zich meer betrokken. Wat hun een beter gevoel geeft en het voorkomt irritatie omdat de vereniging goed bereikbaar is. Hier kan er veel verbeterd worden. Met name de bereikbaarheid van het bestuur kan makkelijk hoger gescoord worden. Ook de wachttijden bij de bar en de snack corner kunnen met gemak verbeterd worden. De toegankelijkheid bij v.v. Woudrichem kan verbeterd worden door er voor te zorgen dat het bestuur makkelijker bereikbaar is en meer personeel bij de bar en snack corner neer te zetten. 8

9 1.5 Competentie Competenties zijn nodig om de vereniging goed draaiende te houden en te kunnen leiden. Het gaat hier om het bestuur, trainers en vrijwilligers en hoe hun hun rol vervullen binnen de vereniging. Het bestuur heeft niet genoeg kwaliteiten om de club te runnen volgens het onderzoek. Hier moet wat aan gedaan worden. Er moet verder onderzocht worden op welke punten het bestuur niet genoeg kwaliteiten heeft om de vereniging te runnen. 9

10 Afsluiting ledentevredenheid communicatief gaat het de vereniging wel goed af, toch moet er nog verder onderzocht worden wat er mis is binnen de bereikbaarheid van de club. De aankleding van de kantine en de velden hebben een flinke opknapbeurt nodig. De toegankelijkheid van de vereniging kan verbeterd worden door er voor te zorgen dat het bestuur makkelijker bereikbaar is en meer personeel bij de bar en snack corner. Er moet verder onderzocht worden op welke punten het bestuur niet genoeg kwaliteiten heeft om de vereniging te runnen. 10

11 2. Management & Organisatie In dit onderdeel gaan wij laten zien hoe wij vinden dat de vereniging zich kan verbeteren. Dit doen wij aan de hand van een performance meting die wij hebben gehouden. 11

12 2.1 Performancemeting Functionele gebiedensterk neutraalzwak Strategie Management Structuur Cultuur HRM Besluitvorming Operationeel Finance 12

13 2.2 Strategie Missie: v.v. Woudrichem meer dan voetbal alleen. Visie: Woudrichem gezond houden, en daarnaast weer uitgroeien tot een toon aangevende club uit de regio net als vroeger. Daarnaast willen wij onze aandacht leggen bij de jeugd zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen. Theorie: Missie: In onze ogen een verkapte slogan moet specifieker. Er moet duidelijk instaan voor wie, wat, hoe en waar. Visie: Redelijk in onze ogen. De ambitie is beschreven samen met de lange termijn en het toekomstbeeld. Alleen mist het in onze ogen iets groots en inspirerend en dat is belangrijk aan een visie. 13

14 2.2 Strategie Enkele doelstellingen, Korte termijn: -Het vinden van een clubscheidsrechter - het vinden van een bestuurslid technische zaken Lange termijn: -De jeugd afdeling verbeteren - blijven werken met vrijwilligers -Binnen een jaar terug promoveren naar de 3 de klasse. Theorie, Korte termijn: De doelstellingen zijn niet goed geformuleerd ze zijn namelijk niet SMART geformuleerd. Dit is essentieel voor doelstellingen zo zijn ze namelijk meetbaar. Lange termijn: Hierbij is alleen de laatste slogan SMART geformuleerd. De andere niet dus deze zijn ook niet meetbaar en in onze ogen niet goed. Om de kwaliteit van de jeugdopleiding te verbeteren en terug te kunnen keren naar de 3 de klasse zijn er nieuwe goede trainers nodig. Daarnaast moet er actief geadverteerd worden om de openstaande vacatures in te kunnen vullen. 14

15 2.3 Organisatie structuur ALVBestuur Sponsor commissie Jeugd commissie Jeugd technische commissie Jeugd activiteiten commissie Wij zijn van mening dat de organisatie structuur prima bij de vereniging past. Alleen missen wij een eventuele senioren commissie zodat die tak ook apart wordt aangestuurd. En de taken en bevoegdheden staan niet op papier Senioren commissie toevoegen en alle taken en bevoegdheden op papier zetten. 15

16 2.4 Organisatiecultuur Wij vinden de cultuur van v.v. Woudrichem erg sterk. Dus kunnen wij spreken van een dikke organisatiecultuur. Echter is de cultuur in onze ogen niet te dik, maar juist goed. De club is goed benaderbaar voor nieuwe leden. En als je nieuw bent wordt je zo opgenomen in de groep. Op het gebied van cultuur: ga zo door! De sfeer en het clubgevoel is goed de mensen zijn vriendelijk. De club blijft ondanks de dikke cultuur goed toegankelijk voor nieuwe leden. 16

17 2.5 Besturen Wij hebben de voorzitter van v.v. Woudrichem geïnterviewd. Daaruit is gekomen dat hij een beetje van alles wat is. In onze ogen een goede mix. Maar van de 3 bestuurstype die er zijn is hij als meeste een bricoleur. Dit omdat hij een echte clubman is. Hij is al heel lang lid van de vereniging en doet dit alles puur en alleen voor de club. Daarnaast streeft hij de successen van vroeger na. Ook typerend voor een bricoleur. Wij vinden dit heel goed passen bij de club. De club straalt uit dat zij een club is van het dorp en daar trots op is. De voorzitter is dus ook een echte club man dus dat past perfect. Daarnaast hebben de spelers die wij hebben geïnterviewd ook alle 3 aangegeven een voorkeur te hebben bij een bricoleur. Wij zijn van mening dat het qua type bestuurder wel goed zit. Alleen zou het bestuur in het algemeen iets toegankelijker kunnen worden. Zodat leden het bestuur makkelijker kunnen aanspreken. 17

18 2.6 Human Resource Management Qua vrijwilligers zit het bij v.v. Woudrichem wel snor. Er zijn enkele vacatures maar die worden na verwachting snel weer ingelost. Bemensen: Gaat goed, er zijn continu voldoende vrijwilligers binnen de club. Begeleiden: Matig, er zijn geen vaste procedures voor het begeleiden van nieuwe vrijwilligers dat gaat op de bonnefooi, dat kan volgens ons een stuk beter. Beoordelen: Matig, ook hier staan geen vaste procedures voor. Alleen bij de betalende krachten wel (trainers), voor de vrijwilligers gebeurd dit niet. Volgens ons kan dit ook een stuk beter. Belonen: Goed, voor de vrijwilligers word er aan het eind van ieder seizoen een grote barbeque georganiseerd als dank voor hun goede inzet van het afgelopen seizoen. Procedures instellen voor het begeleiden en beoordelen van vrijwilligers ! 18

19 2.7 Besluitvorming Wij zijn bij een vergadering van de jeugdcommissie geweest. Het probleem waar we op stuitte in die vergadering was het indelen van de junioren voor volgend seizoen. Het karakter van het probleem was routine matig. Dit heeft als voordeel dat het gesneden koek is voor de heren. Er hoeft zelden gediscussieerd te worden. En dat is dus erg efficiënt. De situatie waarin de beslissing genomen moest worden  niet urgent. Dit heeft als voordeel dat er geen overhaaste beslissingen genomen hoeven worden. Ze kunnen er rustig de tijd voor nemen en als ze er niet uit komen kunnen ze er later nog op terug komen. Dit helpt mee aan de effectiviteit. Betrokken bij de besluitvorming  groep Een groep heeft als voordeel dat er meer mensen mee kunnen beslissen dus dan wordt de beslissing in onze ogen beter overdacht. Maar het heeft als nadeel dat er dus meer mensen mee moeten beslissen en dit helpt niet mee aan de efficiëntie van het besluit. Wij vinden de manier waarop de besluitvorming gaat prima! 19

20 2.8 Kwaliteitsmanagement Product kwaliteit: De vereniging doet er alles aan om de grasmat van een zo goed mogelijke kwaliteit te voorzien. Proces kwaliteit: De vereniging wil dat de trainers op een bepaalde manier werken. Zo waarborgen ze de proces kwaliteit. Gebruikers kwaliteit: De vereniging zorgt ervoor dat alles op het terrein schoon en netjes is. Zodat de mensen met een fijn en schoon gevoel rondlopen op het sportpark. Maatschappelijke kwaliteit: Hier probeert de vereniging het alcohol gebruik van jongeren onder de 16 aan te pakken. Goed op weg, maar meer doen op maatschappelijk gebied. Bijvoorbeeld kijken of het mogelijk is een G – elftal op te richten. 20

21 2.9 Financiële situatie Administratief systeem: Dit vinden wij dik in orde. Het financiële werk wordt grotendeels ook gedaan door professionals dus daar valt niets op aan te merken. Belastingen: Op het gebied van belastingen gaat het ook goed de vereniging valt binnen de grens van 68.067 waardoor het geen btw hoeft te betalen. Contributie: De contributie is prima onderverdeeld in de verschillende soorten leden die er zijn. Daarnaast wordt de hoogte van de contributie in onze ogen op de juiste manier bepaald. Overige geldstromen: Op het gebied van sponsoring kan het in onze ogen een stuk professioneler worden aangepakt. Daarnaast vinden wij dat er is goed moet worden gekeken of de vereniging niet in aanmerking komt voor bepaalde subsidies. Sponsoring verbeteren. En uitzoeken voor het in aanmerking komen van subsidies 21

22 Afsluiting management & organisatie Verbeteren van de trainers. En actief adverteren. Senioren commissie toevoegen en alle taken en bevoegdheden op papier zetten Iets toegankelijker worden van het bestuur. Procedures instellen voor het begeleiden en beoordelen van vrijwilligers. Meer proberen op maatschappelijk gebied Sponsoring verbeteren. En grondig uitzoeken voor welke subsidies de vereniging in aanmerking komt. Goed op weg, maar ga zo door! 22

23 3. Beleidsrelaties met Woudrichem In de aankomende dia’s gaat u zien wat de relatie is tussen v.v. Woudrichem en de gemeente. Ook krijgt u te zien wat de grootste partij van de gemeente van plan is op het gebied van sport. 23

24 3.1 Ambtelijke relaties Ruimtelijke ordening, beheer & onderhoud: Dit is de grootste relatie tussen de gemeente en de vereniging. Omdat de velden namelijk in beheer zijn van de vereniging zijn maar eigendom zijn van de gemeente. Hier levert de gemeente ook een jaarlijkse bijdrage. Welzijn: Ook hier is een belangrijke rol tussen de gemeente en de vereniging. Dit omdat de velden dus eigendom zijn van de gemeente. Zij stelt die velden op haar beurt beschikbaar aan derden. En dat zijn dan voornamelijk scholen en zo draagt dat bij aan welzijn. Belastingen: Hier is een kleine relatie tussen de gemeente en de vereniging te vinden, omdat de vereniging namelijk vrijstelling van de gemeente krijgt voor de te betalen belastingen. Op het gebied van citymarketing / topsport en orde/ veiligheid is er geen relatie tussen de gemeente en de vereniging. Meer uithalen op het gebied van subsidies 24

25 3.2 Politieke mogelijkheden in de nieuwe gemeenteraad Speerpunt 1 ‘’sport dicht bij huis’’ Speerpunt 2 ‘’sport en onderwijs’’ Speerpunt 3 ‘’iedereen sport en op elke leeftijd Speerpunt 1: De vereniging kan er voor zorgen dat de club goed toegankelijk blijft voor iedereen, ook mensen met een handicap. Speerpunt 2: Er voor zorgen dat er jaarlijks een schoolvoetbaltoernooi op de vereniging gespeeld wordt. Speerpunt 3: Er voor zorgen dat de vereniging toegankelijk is voor iedereen. Nieuw lid of buitenstaander iedereen moet zich thuis voelen. De club toegankelijk houden, en een goede samenwerking met scholen aangaan. 25

26 Afsluiting beleidsrelaties Meer uithalen op gebied van subsidies De club toegankelijk houden en een goede samenwerking met scholen aangaan. Maak het contact met de gemeente intensiever! 26

27 Afsluiting totale adviesrapport Belangrijkste conclusies: De aankleding van de kantine en de velden hebben een flinke opknapbeurt nodig. Toegankelijker worden van het bestuur. Het verbeteren van de trainers en actief adverteren. Sponsoring verbeteren. Meer uithalen op gebied van subsidies Advies: V.V.Woudrichem kan in de toekomst sterk genoeg worden om een maatschappelijke rol binnen de gemeente te spelen. De band tussen de vereniging en de gemeente moet verbeterd worden en daarnaast moet er kritisch naar het huidige bestuur gekeken worden. Dan moeten er op het gebied van management & organisatie nog wat kleine dingen worden aangepast. 27

28 V.V. Woudrichem scoort goed, maar er met een paar aanpassingen kunnen ze pas echt kampioen worden! 28


Download ppt "Adviesrapport v.v. Woudrichem Door: Frank Nogarede & Jaco Peele Klas: 1A 1."

Verwante presentaties


Ads door Google