De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Menu II Voorkom (meer) I De eerste schakel slachtoffers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Menu II Voorkom (meer) I De eerste schakel slachtoffers"— Transcript van de presentatie:

1 Het Oranje Kruis boekje 27e druk │De officiële handleiding voor eerste hulp │

2 Menu II Voorkom (meer) I De eerste schakel slachtoffers
III Levensbedreigende letsels en ziekten IV Overige letsels en ziekten Het Oranje Kruis 2016 ©

3 Menu I De eerste schakel Het Oranje Kruis 2016 ©

4 I De eerste schakel: de eerstehulpverlener
Wees voorbereid op het verlenen van eerste hulp belangrijke telefoonnummers buurt AED’s verbanddoos of kleine verbandset blusmiddelen Het Oranje Kruis 2016 ©

5 I De eerste schakel: mantelzorg
Mantelzorg versus Eerste Hulp zorg voor een bekende handelingen, zoals het toedienen van medicijnen, zijn vooraf geïnstrueerd door patiënt/ omgeving/ professionele hulpverlener onder verantwoordelijkheid van huisarts of specialist indien van toepassing met toestemming van ouders of verzorgers alleen met gebruikmaking van de medicijnen en/of materialen van de patiënt Het Oranje Kruis 2016 ©

6 I De eerste schakel: het slachtoffer
Eerstehulpverlenersgedrag respectvol geruststellen omgaan met persoonlijke gegevens Het Oranje Kruis 2016 ©

7 I De eerste schakel: zorgen voor professionele hulp
1-1-2 bellen → geef de locatie door, beantwoord de vragen en zet de telefoon op de luidspreker contact huisarts en/of huisartsenpost → bij niet levensbedreigende letsels of ziekten is voor het ziekenhuis een verwijzing nodig advies afspraak huisarts → het opvolgen daarvan is verantwoordelijkheid slachtoffer regel opvang professionele hulpverleners overdracht → beantwoord de vragen Het Oranje Kruis 2016 ©

8 I De eerste schakel: emotionele reacties
bij de hulpverlener bij omstanders (soms is helpen onmogelijk) groepsinvloed Het Oranje Kruis 2016 ©

9 Menu II Voorkom (meer) I De eerste schakel slachtoffers
III Levensbedreigende letsels en ziekten IV Overige letsels en ziekten Het Oranje Kruis 2016 ©

10 Menu II Voorkom (meer) slachtoffers Het Oranje Kruis 2016 ©

11 II Voorkom (meer) slachtoffers
Gevaar voor de eerstehulpverlener bel 1-1-2 houd afstand wacht op professionele hulp Geen gevaar voor de eerstehulpverlener verleen verantwoorde eerste hulp Het Oranje Kruis 2016 ©

12 II Voorkom (meer) slachtoffers: let op gevaar
Voorbeelden van handelingen in gevaarlijke situaties: uitschakelen van elektriciteit voorkomen dat kinderen bij gevaarlijke stoffen kunnen aandoen van een veiligheidsvest omleiden van verkeer blussen van een beginnende brand gebruik vluchtmasker bij gevaar voor rook melden van verdachte situaties aan de politie Het Oranje Kruis 2016 ©

13 II Voorkom (meer) slachtoffers: slachtoffer uit gevaar verplaatsen
Ondersteunen bij hinkelen niet kunnen lopen of hinkelen: verplaats met de Rautekgreep verplaats anders op wat voor manier dan ook Het Oranje Kruis 2016 ©

14 II Voorkom (meer) slachtoffers: slachtoffer uit gevaar verplaatsen
Rautekgreep vanaf de grond neem plaats achter het slachtoffer til met rechte rug houd het slachtoffer zo dicht mogelijk tegen je aan Het Oranje Kruis 2016 ©

15 II Voorkom (meer) slachtoffers: slachtoffer uit gevaar verplaatsen
Rautekgreep vanaf de (auto)stoel haal eerst de voeten onder de pedalen vandaan leg eventueel een afhangende arm op de schoot van het slachtoffer maak de gordel los door slachtoffer tegen de stoel te duwen of door deze door te knippen/snijden pak de verste arm trek het slachtoffer naar je toe en pak met je andere hand til wanneer beide hoofden buiten de cabine zijn Het Oranje Kruis 2016 ©

16 II Voorkom (meer) slachtoffers: slachtoffer uit gevaar verplaatsen
Rautekgreep vanaf bed of bank niet alleen nodig bij gevaar, maar ook om beter te kunnen reanimeren (harde ondergrond) trek het slachtoffer iets naar je toe, gebruik eventueel het laken Het Oranje Kruis 2016 ©

17 II Voorkom (meer) slachtoffers: besmetting
Kans op -wederzijdse- besmetting? Hulpmiddelen aangeraden handschoenen beademingshulpmiddelen (geen effectieve beademing → hulpmiddel weg) Handen wassen of desinfecteren met ontsmettingsmiddel. Het Oranje Kruis 2016 ©

18 Menu II Voorkom (meer) I De eerste schakel slachtoffers
III Levensbedreigende letsels en ziekten IV Overige letsels en ziekten Het Oranje Kruis 2016 ©

19 III Levensbedreigende letsels en ziekten: opbouw van dit deel
Uitvoeren korte levensreddende handelingen Beoordelen bewustzijn Beoordelen ademhaling Handelingen bij bewusteloosheid zonder of met normale ademhaling Handelingen bij een ernstig ongeval Handelingen bij levensbedreigende letsels en ziekten > (nog) niet bewusteloos Het Oranje Kruis 2016 ©

20 Menu III Levensbedreigende
letsels en ziekten korte levensreddende handelingen Het Oranje Kruis 2016 ©

21 III Levensbedreigende letsels en ziekten: korte levensreddende handelingen
Slachtoffer in rugligging snel op de zij draaien bij: braken bloed in de mond/keel Het Oranje Kruis 2016 ©

22 III Levensbedreigende letsels en ziekten: korte levensreddende handelingen
Druk op de wond bij: hevig bloedverlies Het Oranje Kruis 2016 ©

23 Menu III Levensbedreigende letsels en ziekten bewustzijn en ademhaling
Het Oranje Kruis 2016 ©

24 III Levensbedreigende letsels en ziekten: beoordelen bewustzijn
Schudden schouders en aanspreken bij een niet-duidelijk reagerend slachtoffer. Bewusteloos geen reactie bel en laat de AED halen door omstanders Niet Alert suf, onverwacht gedrag, niet goed reageren op de omgeving Alert reageert goed op de omgeving Het Oranje Kruis 2016 ©

25 III Levensbedreigende letsels en ziekten: beoordelen bewustzijn
Zo nodig een bewusteloos slachtoffer op de rug draaien. Slachtoffer is bewusteloos beoordeel de ademhaling met de kinlift kijk, luister en voel gedurende 10 seconden Slachtoffer is alert of niet-alert beoordeel de ademhaling door te kijken en te luisteren Het Oranje Kruis 2016 ©

26 III Levensbedreigende letsels en ziekten: bewusteloosheid en ademhaling
Bewusteloos en geen (normale) ademhaling er zijn geen omstanders > haal nu de AED indien direct beschikbaar reanimeer Bewusteloos en normale ademhaling leg in de stabiele zijligging beoordeel ieder minuut de ademhaling 1-1-2 wordt bij bewusteloosheid nog voor de beoordeling van de ademhaling gebeld. Het Oranje Kruis 2016 ©

27 III Levensbedreigende letsels en ziekten: reanimatie
Bewusteloos en geen (normale) ademhaling start met 30 borstcompressies vervolg met 2 beademingen wissel borstcompressies en beademing af sluit de AED aan zodra aanwezig Het Oranje Kruis 2016 ©

28 III Levensbedreigende letsels en ziekten: reanimatie
Borstcompressies plaats de handen op het midden van de borstkas goede kwaliteit borstcompressies: > zo min mogelijk onderbreking > tempo 100 tot 120 keer per minuut > 5 tot 6 cm diep > niet leunen, laat het borstbeen volledig terugveren Het Oranje Kruis 2016 ©

29 III Levensbedreigende letsels en ziekten: reanimatie
Beademingen blaas de borstkas net zichtbaar omhoog onderbreek maximaal 10 seconden voor de beademingen niet effectieve beademing: > controleer de kinlift > verwijder beademingshulpmiddel > verwijder zichtbare voorwerpen > maak knellende kleding los aan hals en bovenlichaam Het Oranje Kruis 2016 ©

30 III Levensbedreigende letsels en ziekten: reanimatie
AED scheer en/of droog zo nodig de borstkas plak niet op pleisters, sieraden of bobbels onder de huid plak de elektroden volgens de afbeelding, plak voor/achter bij kleine mensen houd afstand bij analyse en schok hervat onmiddellijk na de schok de borstcompressies of als de AED dit aangeeft eenmaal geplakte elektroden niet verwijderen Volg de instructies van de AED. Het Oranje Kruis 2016 ©

31 III Levensbedreigende letsels en ziekten: reanimatie
Reanimatie met 2 hulpverleners ga tijdens het plakken van de AED elektroden door met reanimeren reanimeer alleen wissel elke 2 minuten De andere hulpverlener neemt na 2 minuten de reanimatie over tijdens de 2e uitademing en start met borstcompressies. Bij gebruik AED → wissel tijdens de analyse. Het Oranje Kruis 2016 ©

32 III Levensbedreigende letsels en ziekten: reanimatie van kinderen en zuigelingen
bij zuigelingen is het gezicht recht naar boven en niet achterover gekanteld bij de kinlift start met 5 beademingen bij kinderen tot de puberteit en bij drenkelingen geef daarna 15 borstcompressies bij kinderen tot de puberteit en wissel af met 2 beademingen duw bij zuigelingen met 2 vingers op de borst duw bij kleine kinderen met 1 hand duw het borstbeen 4 cm in bij zuigelingen en 5 cm bij kinderen vanaf 1 jaar Het Oranje Kruis 2016 ©

33 III Levensbedreigende letsels en ziekten: stoppen reanimatie
Beëindig de reanimatie wanneer het slachtoffer beweegt zijn ogen opent en zonder twijfel normaal ademt Niet reanimeren verklaring start niet met reanimeren indien dit vooraf bekend is stop eventueel met de reanimatie bij het vinden van de penning Het Oranje Kruis 2016 ©

34 III Levensbedreigende letsels en ziekten: bewusteloos en normale ademhaling
Leg in de stabiele zijligging een klein kind mag ook op de zij gelegd worden met een kussen in de rug controleer elke minuut de ademhaling draai zo nodig terug op de rug voor de ademhalingscontrole Het Oranje Kruis 2016 ©

35 Menu III Levensbedreigende letsels en ziekten ernstig ongeval
Het Oranje Kruis 2016 ©

36 III Levensbedreigende letsels en ziekten: ernstig ongeval
Help een slachtoffer van een ernstig ongeval op de plaats waar hij ligt of zit bel 1-1-2 benader het slachtoffer zo mogelijk aan de kant van het gezicht zeg het slachtoffer niet te bewegen verplaats alleen bij gevaar Het Oranje Kruis 2016 ©

37 III Levensbedreigende letsels en ziekten: mogelijk wervelletsel
Voorkom beweging houd zo mogelijk het hoofd vast in de gevonden positie houd zo nodig de luchtweg vrij met de kinlift leg een op de rug liggend bewusteloos ongevalsslachtoffer in de stabiele zijligging als hij alleen gelaten moet worden voor het bellen van 1-1-2 Het Oranje Kruis 2016 ©

38 Menu III Levensbedreigende letsels en ziekten (nog) niet bewusteloos
Het Oranje Kruis 2016 ©

39 III Levensbedreigende letsels en ziekten: letsels met gevolgen voor de ademhaling
Luchtwegbelemmering Opheffen uitwendige luchtwegbelemmering haal de belemmering weg Opheffen inwendige luchtwegbelemmering verwijder direct een zichtbare voorwerp uit de mond-keel Het Oranje Kruis 2016 ©

40 III Levensbedreigende letsels en ziekten: letsels met gevolgen voor de ademhaling
Inwendige luchtwegbelemmering Effectieve hoest hoesten aanmoedigen Bij niet effectieve hoest bel 1-1-2 geef 5 rugslagen en wissel dit zo nodig af met 5 buikstoten geef bij zuigelingen geen buikstoten maar borststoten Start met reanimeren bij bewustzijnsverlies. Het Oranje Kruis 2016 ©

41 III Levensbedreigende letsels en ziekten: letsels met gevolgen voor de ademhaling
Inademen rook of gassen bel ook al heeft het slachtoffer geen klachten bel zo nodig ook voor de brandweer als dat veilig kan → zo snel mogelijk in de frisse lucht, ramen en deuren open, gaskranen uit laat het slachtoffer niet plat liggen Het Oranje Kruis 2016 ©

42 III Levensbedreigende letsels en ziekten: letsels met gevolgen voor de ademhaling
Borstletsel bel bij een diepe borstwond (en ook bij diepe buikwonden) zet een aanwezig voorwerp vast met zwachtelrolletjes/ kleefpleister verbind diepe borstwonden niet, maar laat ze open laat een benauwd slachtoffer niet plat liggen Het Oranje Kruis 2016 ©

43 III Levensbedreigende letsels en ziekten: ziekten met gevolgen voor de ademhaling
Benauwdheid bel bij hevige benauwdheid en/of pijn in de borst ondersteun het slachtoffer in een voor hem prettige houding laat een benauwd slachtoffer niet plat liggen gebruik geen plastic zak o.i.d. bij een te snelle ademhaling Het Oranje Kruis 2016 ©

44 III Levensbedreigende letsels en ziekten: letsels met gevolgen voor de circulatie
Shock help het slachtoffer om met zo min mogelijk inspanning te gaan liggen bescherm tegen afkoelen bel 1-1-2 Het Oranje Kruis 2016 ©

45 III Levensbedreigende letsels en ziekten: letsels met gevolgen voor de circulatie
Actief bloedverlies leg een wonddrukverband aan zodra dat kan zwachtel bij hevig bloedverlies zo strak mogelijk gebruik eventueel een traumazwachtel Het Oranje Kruis 2016 ©

46 III Levensbedreigende letsels en ziekten: ziekten met gevolgen voor de circulatie
Ernstige hartklachten bel bij pijn op de borst, plotselinge onverklaarbare vermoeidheid en/of benauwdheid geef rust Het Oranje Kruis 2016 ©

47 III Levensbedreigende letsels en ziekten: letsels met gevolgen voor het bewustzijn
Bel bij: schedelhersenletsel epilepsie/koortsstuipen/suikerziekte beroerte (Mond-Spraak-Arm) wegraking bij flauwte Het Oranje Kruis 2016 ©

48 III Levensbedreigende letsels en ziekten: letsels met gevolgen voor het bewustzijn
Elektriciteitsletsel schakel stroom uit trek eventueel aan droge kleren weg geef eventueel een duw in de knieholte houd afstand bij hoogspanning start met reanimeren zodra dat veilig kan Letsels? → handel volgens desbetreffende richtlijnen. Het Oranje Kruis 2016 ©

49 III Levensbedreigende letsels en ziekten: letsels met gevolgen voor het bewustzijn
Ernstige onderkoeling bel wanneer het slachtoffer niet meer rilt en toenemende stoornissen in bewustzijn en ademhaling krijgt verwijder natte kleding zonder het slachtoffer te bewegen (eventueel wegknippen) dek toe met (fleece)dekens → zo mogelijk armen en benen apart van de romp en eventueel met plastic tegen de wind houd het gezicht vrij Het Oranje Kruis 2016 ©

50 III Levensbedreigende letsels en ziekten: letsels met gevolgen voor het bewustzijn
Hitteberoerte bel wanneer het slachtoffer bij oververhitting niet meer alert of bewusteloos is ga zo mogelijk naar een koele omgeving koel onmiddellijk op wat voor manier dan ook: bijvoorbeeld afsponsen, besproeien met water en daarbij een ventilator gebruiken, in een nat laken wikkelen, handdoeken met ijswater, ijszakken in oksels en/of liezen Het Oranje Kruis 2016 ©

51 III Levensbedreigende letsels en ziekten: letsels met gevolgen voor het bewustzijn
Vergiftiging bel bij benauwdheid en/of stoornissen in het bewustzijn bel anders het spoednummer van de huisarts of de huisartsenpost leg in de stabiele zijligging bij bewusteloosheid laat bij bijtende stoffen de mond spoelen geef verder alleen eten of drinken op aanwijzing van de huisarts Geef geen mond-op-mond beademing bij cyanide, zwavelwaterstof of fosforzuur. Het Oranje Kruis 2016 ©

52 III Levensbedreigende letsels en ziekten: ziekten met gevolgen voor het bewustzijn
Epileptische aanval bel 1-1-2 geef ruimte, voorkom letsels leg na de aanval het slachtoffer eventueel in de stabiele zijligging Adviseer het slachtoffer na een kleine epileptische aanval naar de huisarts te gaan. Het Oranje Kruis 2016 ©

53 III Levensbedreigende letsels en ziekten: ziekten met gevolgen voor het bewustzijn
Koortsstuip bel 1-1-2 haal warme dekens of kleding weg geeft ruimte, voorkom letsel leg het kind na de stuip eventueel op de zij of in de stabiele zijligging let op onderkoeling Het Oranje Kruis 2016 ©

54 III Levensbedreigende letsels en ziekten: ziekten met gevolgen voor het bewustzijn
Hersenvliesontsteking ziek en niet-alert: bel snel de huisarts of huisartsenpost en zeker bij vlekjes op de huid bel bij bewusteloosheid altijd 1-1-2 Het Oranje Kruis 2016 ©

55 III Levensbedreigende letsels en ziekten: ziekten met gevolgen voor het bewustzijn
Bloedsuikerontregeling bel als de diabeet door een hypo niet alert is of niet meer reageert geef koolhydraten als de diabeet nog wel alert is geef geen eten of drinken als de diabeet niet meer alert is (bijvoorbeeld onverklaarbare agressie) smeer bij bewusteloosheid honing of stroop in de wangzak > slachtoffer mag dan niet op de rug liggen bel huisarts of huisartsenpost bij een hyper Het Oranje Kruis 2016 ©

56 III Levensbedreigende letsels en ziekten: ziekten met gevolgen voor het bewustzijn
Beroerte bel bij stoornis in het bewustzijn doe de mond-spraak-arm test bel bij vermoeden beroerte Het Oranje Kruis 2016 ©

57 III Levensbedreigende letsels en ziekten: ziekten met gevolgen voor het bewustzijn
Flauwte laat het slachtoffer gaan liggen bij een dreigende wegraking bel bij een wegraking bel bij een flauwte onder de 6 jaar en boven de 40 jaar Het Oranje Kruis 2016 ©

58 Menu II Voorkom (meer) I De eerste schakel slachtoffers
III Levensbedreigende letsels en ziekten IV Overige letsels en ziekten Het Oranje Kruis 2016 ©

59 IV Overige letsels en ziekten
Menu IV Overige letsels en ziekten Het Oranje Kruis 2016 ©

60 IV Overige letsels en ziekten: omgevingsfactoren
Beoordeling overige letsels en ziekten Op grond van het ongevalsmechanisme moet mogelijk toch professionele hulp worden ingeschakeld, ook al zijn er geen klachten. Voor beschutting zorgen onderkoeling oververhitting Het Oranje Kruis 2016 ©

61 IV Overige letsels en ziekten: beschutting
Lichte onderkoeling (slachtoffer rilt) warm actief op → trek natte kleding uit, gebruik dekens, douche, kruiken en/of warme dranken (geen alcohol) Het Oranje Kruis 2016 ©

62 IV Overige letsels en ziekten: beschutting
Hitte-uitputting/hittestuwing ga naar een koele omgeving trek overbodige kleding uit geef drinken (sportdrank) laat liggen bij duizeligheid Bel de huisarts of zo nodig als het slachtoffer door misselijkheid niet kan drinken of niet opknapt. Het Oranje Kruis 2016 ©

63 IV Overige letsels en ziekten: beschutting
Hittekramp laat minder inspannen ga naar een koele omgeving geef drinken (sportdrank) en/of eten (chips) stretch, koel en/of masseer de verkrampte spier Het Oranje Kruis 2016 ©

64 IV Overige letsels en ziekten: wonden
laat het slachtoffer liggen bij hevig bloedverlies, gebruik zo snel mogelijk een zwachtel, zwachtel een rolletje zwachtel mee voor extra druk gebruik hechtstrips bij bloedende snijwonden dek uitpuilende organen (darmen) af met kompressen/schone doeken of lakens en maak dit zo mogelijk nat met schoon water Het Oranje Kruis 2016 ©

65 IV Overige letsels en ziekten: wonden
verwijder sieraden spoel kleine wonden, bijtwonden, vuile wonden met schoon water breng huidontsmettingsmiddel aan rondom kleine wonden of in de wond bij ontbreken schoon water dek steriel af of anders zo schoon mogelijk Adviseer tetanusvaccinatie elke 10 jaar te herhalen. Ga na bijtwonden van wilde dieren zo snel mogelijk naar de huisarts of huisartsenpost. Het Oranje Kruis 2016 ©

66 IV Overige letsels en ziekten: wonden
Verbinden van wonden Het wondkussen: moet steriel zijn mag niet verschuiven is bij voorkeur niet-verklevend bedekt de hele wond Raak het deel dat op de wond komt niet aan. Het Oranje Kruis 2016 ©

67 IV Overige letsels en ziekten: wonden
Verbinden van wonden Op de wond: wondpleister kompres snelverband Het Oranje Kruis 2016 ©

68 IV Overige letsels en ziekten: wonden
Vastleggen dekverband met: kleefpleister vingerverband elastische zwachtel ideaalzwachtel zelfklevende (cohesieve) zwachtel Het Oranje Kruis 2016 ©

69 IV Overige letsels en ziekten: brandwonden
koel minuten of tot de pijn zakt, let op onderkoeling koel met brandwondenkompres / hydrogel bij ontbreken lauw kraanwater koel desnoods met slootwater dek wonden steriel af met niet-verklevend verband, laat blaren heel Naar de arts bij alle tweede- en derdegraads brandwonden. Bel bij grote tweede- en derdegraads brandwonden. Het Oranje Kruis 2016 ©

70 IV Overige letsels en ziekten: giftige stoffen op de huid
vermijd altijd contact met giftige stoffen doe indien aanwezig veiligheidsbril en beschermende werkhandschoenen aan borstel giftige poeders voor het spoelen eerst weg trek kleding uit, maak vastzittende kleding eerst nat en verwijder ze dan voorzichtig schoenen en sieraden moeten uit/af spoel ruim met zo mogelijk stromend lauw water (minimaal 45 minuten) Het Oranje Kruis 2016 ©

71 IV Overige letsels en ziekten: giftige stoffen in de ogen
Spoelen van de ogen spoel ogen 15 minuten (ook bij brandwonden) gebruik douche, waterkan of oogspoelfles laat het slachtoffer bij het gebruik van een oogspoelfles omhoog kijken en met het hoofd iets schuin, zodat de vloeistof niet in het andere oog loopt Het Oranje Kruis 2016 ©

72 IV Overige letsels en ziekten: bevriezingswonden
warm alleen op wanneer opnieuw bevriezen niet mogelijk is warm min. op met bij voorkeur warm water van maximaal 40 graden (controle met elleboog/pols) warm eventueel op met eigen lichaamswarmte of die van het slachtoffer dek wonden steriel af, laat blaren heel ga bij tweede- en derdegraads bevriezing naar de huisarts Het Oranje Kruis 2016 ©

73 IV Overige letsels en ziekten: kneuzing en verstuiking
koel tegen de pijn, maar niet langer dan 20 minuten stop met koelen wanneer de pijn niet afneemt of juist erger wordt laat het slachtoffer tijdens koelen niet alleen Koelen kan de eerste 24 uur eventueel een paar keer herhaald worden. Het Oranje Kruis 2016 ©

74 IV Overige letsels en ziekten: spierscheur
stretch niet bij een spierscheur koel tegen de pijn ga zo nodig naar de huisarts bijvoorbeeld bij een gescheurde achillespees Het Oranje Kruis 2016 ©

75 IV Overige letsels en ziekten: botbreuk en ontwrichting
bel bij open botbreuken bel bij botbreuk/ontwrichting been, heup, bekken neem anders contact op met de huisarts dek eventuele wonden steriel af been in de lengte ondersteunen, voorkom dat de voet omklapt botbreuk/ontwrichting arm → zelf arm laten ondersteunen Het Oranje Kruis 2016 ©

76 IV Overige letsels en ziekten: botbreuk en ontwrichting
Ondersteuning bovenarm vasthouden bij de pols Ondersteuning onderarm in de lengte ondersteunen met de andere onderarm Het Oranje Kruis 2016 ©

77 IV Overige letsels en ziekten: oogletsel
Vuiltje in het oog verwijder alleen een vuiltje op het oogwit veeg het vuiltje naar de binnenooghoek, wanneer het zich niet van het oogwit laat verwijderen ga anders naar de huisarts Het Oranje Kruis 2016 ©

78 IV Overige letsels en ziekten: neusletsel
Bloedneus laat het slachtoffer 1 keer de neus snuiten → niet bij mogelijk schedel-hersenletsel laat het slachtoffer bloed niet inslikken, bijvoorbeeld door in schrijvershouding bloed uit de mond te laten lopen laat het slachtoffer de neus 5 minuten dichtdrukken Na 5 minuten niet gestopt → naar de huisarts Het Oranje Kruis 2016 ©

79 IV Overige letsels en ziekten: voorwerpen in neus of oor
Voorwerp in de neus laat de neus snuiten, terwijl het andere neusgat dichtgeduwd wordt ga naar de huisarts als het niet lukt Voorwerp in het oor ga naar de huisarts druppel water in het oor bij insecten Het Oranje Kruis 2016 ©

80 IV Overige letsels en ziekten: mondletsel
ga naar de tandarts bij losse, afgebroken en uitgeslagen tanden plaats uitgeslagen tand terug (behalve melktanden), spoel vuile tanden kort met melk of laat het kort schoonzuigen vervoer de tand in volle melk, propolis, rauw eiwit, kokoswater, groene thee als het terugplaatsen niet lukt Tand door de lip → wondje dichtdrukken met een kompres. Eventueel naar de huisarts gaan Het Oranje Kruis 2016 ©

81 IV Overige letsels en ziekten: steken en beten
koel pijnlijke en jeukende insectensteken en -beten verwijder teken zo snel mogelijk, ga bij klachten naar de huisarts dompel erg pijnlijke steken van zeedieren in heet water, zo heet als nog verdragen kan worden (ga naar de post van de Reddingsbrigade) 1-1-2 bij slangenbeten 1-1-2 bij wespensteek in de keel 1-1-2 bij heftige overgevoeligheid en bij zwellingen keel/hals Het Oranje Kruis 2016 ©

82 IV Overige letsels en ziekten: ziekteklachten
bel bij hevige allergie, bel anders de huisarts bel bij braken van veel bloed, bel anders de huisarts ga naar de huisarts bij ziekte na verblijf buitenland of contact besmette dieren neem contact op met de huisarts bij uitdroging, geef kokoswater of ORS geef bij misselijkheid regelmatig een klein beetje drinken zie ook thuisarts.nl Het Oranje Kruis 2016 ©

83 IV Overige letsels en ziekten: kinderziekten
neem snel contact op met de huisarts of huisartsenpost bij een niet-alert kind, bij een benauwd kind of wanneer het kind opvallend kwijlt adviseer zwangeren om een afspraak te maken met de huisarts na contact met een kind met een kinderziekte Het Oranje Kruis 2016 ©


Download ppt "Menu II Voorkom (meer) I De eerste schakel slachtoffers"

Verwante presentaties


Ads door Google