De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Noömi en Ruth.. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Elimelech trok daarom met zijn vrouw Noömi en zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Noömi en Ruth.. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Elimelech trok daarom met zijn vrouw Noömi en zijn."— Transcript van de presentatie:

1 Noömi en Ruth.

2 In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Elimelech trok daarom met zijn vrouw Noömi en zijn twee zonen Machlon en Kiljon weg uit Bethlehem in Juda, om een tijdlang in de vlakte van Moab te gaan wonen. Ruth 1:1-2a De hongersnood.

3 Moab.

4 Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elimelech en Noömi bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Ruth. Ruth 1:2b-4a Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Ruth 1:4b-5 In Moab.

5 Toen Noömi hoorde dat de HEER zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten. Ruth 1:6 De hongersnood voorbij.

6 - Iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. Recht. 21:25 - Ontvlucht Israël vanwege de hongersnood. Ruth 1:1 - Woont als vreemdeling in Moab. Ruth 1:2b - Machlon en Kiljon beginnen een verboden relatie. Ruth 1:4, Num. 25:1-9 - Verloor al haar joodse familie. Ruth 1:5 - Haar lot is bitter: ‘De HEER heeft zich tegen mij gekeerd.’ Ruth 1:13 - Toen ze wegging had ze alles, maar kwam zonder terug. Ruth 1:22 - Keert terug omdat de HEER zich het lot van zijn volk had aangetrokken en t.g.v. haar weduwschap. Ruth 1:6 - Niet t.g.v. bekering maar t.g.v. verbond, liefde en genade. Noömi, een beeld van?

7 Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Noömi: ‘Gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder...’ en ze kuste hen. Toen barstten zij in tranen uit en zeiden: ‘Maar we willen met u terugkeren naar uw volk!’ ‘Ga terug, mijn dochters,’ zei Noömi, ‘waarom zouden jullie met mij meegaan?... Zouden jullie je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de HEER heeft zich tegen mij gekeerd.’ Opnieuw begonnen zij te huilen. Ruth 1:7-14a Het vertrek uit Moab.

8 Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. ‘Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en god,’ zei Noömi, ‘ga haar toch achterna!’ Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Alleen de dood zal mij van u scheiden!’ Ruth 1:15-17 Orpa keert terug.

9 Noömi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem. Ruth 1:18-19 Noömi en Ruth trekken verder.

10 Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen: ‘Dat is toch Noömi?’ Maar ze zei: ‘Noem me niet Noömi, noem me Mara, want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de HEER heeft mij met lege handen laten terugkomen. Ruth 1:19-22 Aankomst in Betlehem.

11 Zo kwamen Noömi en Ruth in Betlehem aan bij het begin van de gersteoogst. Ruth 1:19-22 Het begin van de gersteoogst.

12 Orpa keert terug Ruth trekt verder met Noömi. Terug naarEigen familie en volkIsraël, het volk van Yahweh Wil dienen God van MoabGod van Israel Kiest voor ZekerheidVertrouwt op God Voelt zichNakomeling van LotNakomeling van Abraham Is erfgenaam Van LotVan ‘de belofte’ Burger vanDe wereld‘Het beloofde land’ Handelt uit Ongeloof in IsraëlGeloof in Israël PositieBlijft buitenstaanderMede-burger en erfgenaam Relatie Noömi Tijdelijk, oppervlakkigPermanent, intens De naam‘Keert de nek toe’‘Vriend’, ondanks bitterheid GevolgOntloopt Gods zegenAangenomen en verlost Deel vanOn-edele olijfboomEdele olijfboom Beeld van De dwaze maagd?De wijze maagd? Twee verschillende reacties.

13 - Noömi, beeld van de terugkerende joden. - Orpa en Ruth, beeld van de valse en ware kerk. - Ruth weet om te gaan met de verbitterde Noömi en blijft geloven. - Noömi en Ruth keren terug gedurende de oogsttijd. - Ruth wordt door Boaz enorm gezegend. Noömi erkend dat. - Ruth geaccepteerd vanwege haar liefde en zorg voor Noömi. - Noömi doet geen moeite Boaz te ontmoet. Waarom? - Ruth bemiddelde tussen Noömi en Boaz. Het boek Ruth, het verhaal van onze tijd ! Het boek Ruth.


Download ppt "Noömi en Ruth.. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Elimelech trok daarom met zijn vrouw Noömi en zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google