De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Dorpssignaal presentatie resultaten Drimmelen 28 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Dorpssignaal presentatie resultaten Drimmelen 28 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Dorpssignaal presentatie resultaten Drimmelen 28 maart 2012

2 Programma 1.Welkom 2.Doel van de avond 3.Achtergrond Dorpssignaal 4.Proces 5.Resultaten Dorpssignaal Drimmelen 6.Vragen 7.Beeld Dorpssignaal/ beeld aanwezigen 8.Prioritering 9.Bespreking in groepen 10.Hoe gaan we verder? 11.Sluiting

3 Achtergrond Dorpssignaal Methode om de veiligheid/leefbaarheid/ sociale betrokkenheid in een buurt effectief te verbeteren, door gezamenlijk inspanning van professionele partners én bewoners, want: –Veiligheidsgevoel bepaald door ordeverstoring en asociaal gedrag –Niet alleen de hoeveelheid overtredingen, ook impact bepaalt veiligheidsgevoel. –Optreden van gemeente, politie en veiligheidspartners medebepalend.

4 Actoren Initiatiefnemers: –Gemeente Drimmelen –Woningstichting Volksbelang –Woningstichting Goed Wonen Samenwerking met: –Bewonersgroepen uit de zes kernen –Politie –Welzijnswerk Ondersteuning van: –Avans Hogeschool Breda en Den Bosch –Politieacademie Apeldoorn

5 Drie principes Bewoner als deskundige partner: werk met bewoners. Vanuit perspectief van de bewoner: prioriteer de voor bewoners belangrijkste veiligheidsproblemen. Integrale aanpak met zichtbaar resultaat in de buurt.

6 Proces Dorpssignaal 1.Stuurgroep Dorpssignaal 2.Dorpssignaal Terheijden en Hooge Zwaluwe 2010 3.Dorpssignaal Made en Drimmelen 2011 uitgebreid met enquêtes actiekeet 4.Presentatie onderzoeksresultaten 5.Prioritering 6.Plannen van aanpak 7.Uitvoering 8.Borging in stuurgroep Dorpsgericht werken 9.Terug naar bewoners (Terheijden en Hooge Zwaluwe mei/ juni 2011

7

8 Resultaten Drimmelen 14 interviews & 33 enquêtes

9 Leeftijd respondenten

10 Geslacht respondenten InterviewEnquête Man614 Vrouw816 Onbekend-3

11 Criminaliteit, Sociale overlast & Fysieke overlast 3 (21%) personen herinneren zich criminaliteit 11 (79%) respondenten die zich dat niet meer herinneren. 5 (36%) en 14 (42%) respondenten aan sociale overlast te ervaren tegen 9 (64%) en 18 (54%) die dat niet doen. 11 (33%) geënquêteerden ervaren fysieke overlast. Geen enkele geïnterviewde geeft aan fysieke overlast te ervaren. Bij de geënquêteerden ligt dat anders: 20 (61%) respondenten ervaren deze vorm van overlast en 2 (6%) geënquêteerden hebben deze vraag niet beantwoord.

12 Criminaliteit Type delictAantal Woninginbraak2 Auto-inbraak2 Vandalisme2 Graffiti3 Drugs dealen1

13 Sociale overlast Type sociale overlastAantal Overlast huisdieren1 Overlast hangjongeren5 Overlast cafés1 Overlast auto’s1 Overlast vuurwerk2 Hard rijden5

14 Fysieke overlast Type fysieke overlastAantal Verlichting parkeerplaats haven overbodig 1 Te weinig speeltoestellen/omheining speeltuin 2 Onderhoud wegen3 Parkeeroverlast1 Verloederde omgeving/rommel3 Overlast (zwaar) verkeer1 Geen/slechte sneeuwbestrijding1 Overlast hondenpoep/mestlucht in dorp 2 Minimaal gebruik dorpshuis1

15 Gedragseffecten GedragseffectAantal AngstX Woede1 Gedragsverandering1 PreventiemaatregelenX VermijdingX Actie ondernemen2

16 Aanpak ActorenAantal Politie5 Bewoners zelf4 Gemeente3 Woningbouwstichting2 Anders2 Onbekend5

17 Sociale cohesie ItemsAantal geïnterviewden/geënquê teerden Veel contact met de buren12/26 Weinig contact met buren2/15 Veel contact jeugd en ouderen 13/21 Weinig contact jeugd en ouderen 1/10 Sterk betrokken bij buurt13/27 Weinig betrokken bij buurt1/5

18 Contacten tussen jeugd en volwassenen zijn goed

19 Woonplezier PluspuntenMinpunten Prettig voor kinderen (1)Gemeente doet niet veel (1) Natuur (1)Uitgestorven nieuwe haven (1) Omgeving (2)Slecht openbaar vervoer (1) Rust (7)Overlast verkeer (1) Buurt (3)Roddelen (1) Contact met buren (1)Ontbreken voorzieningen (2) Woning (2)

20 Verbeterpunten Gezamenlijke aanpak zaken door bewoners Verloederde omgeving aanpakken Dorpshuis beter benutten Meer toezicht politie Bomen beter onderhouden Sfeer oude haven behouden Bladafval beter opruimen/ grotere bladkorven Dorpsstraat/ Batterij afgesloten houden voor verkeer behalve bewoners Onderhoud wegen/ trottoirs Pinautomaat terugplaatsen Parkeerprobleem aanpakken Sportvoorziening kinderen Eenrichtingsverkeer/ drempels Stationsweg Bankje terug bij Rietaak Brug nieuwe haven aanpakken Picknicktafel voormalig voetbalveld Verkeerslicht repareren

21 Meewerken aan activiteiten door bewoners Activiteiten voor kinderen (2) Activiteiten voor jongeren (3) Activiteiten voor ouderen (2) Straatfeest/ barbecue (2) Vliegende Brigade (0) Anders (30 niet beantwoord (6)

22 Rol bewoners Meer buurtactiviteiten organiseren Meer betrokken zijn bij de buurt: overal een beetje aan meedoen Meer samenspraak houden Iedereen in zijn/ haar waarde laten Jezelf blijven IJsclub moet voor iedereen toegankelijk zijn

23 Hoe gaan we verder? Bewonersavond Drimmelen: –Gezamenlijk prioriteitenlijst opstellen. –Daar waar mogelijk, plannen van aanpak maken of uitleg geven waarom bepaalde signalen niet opgepakt kunnen worden. –Plannen van aanpak uitvoeren –Monitoren via bewonersgroepen en stuurgroep Na verloop van tijd terug naar de bewoners in Drimmelen om te vragen of de resultaten merkbaar zijn.

24

25 Vragen?

26 Klopt het beeld? Klopt het beeld uit Dorpssignaal met beeld dat aanwezigen hebben?

27 Prioritering Bespreking in groepen Terugkoppeling in grote groep

28 Evaluatieformulieren invullen

29 Sluiting


Download ppt "Bijeenkomst Dorpssignaal presentatie resultaten Drimmelen 28 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google