De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liedlijst 2016-2017 Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liedlijst 2016-2017 Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde."— Transcript van de presentatie:

1 Liedlijst 2016-2017 Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde

2 Psalm 1 1-8 24 / 8 datum weekoverzicht groepen volgendefilmpje

3 2 / 99/926 / 816/923/930/97/10 4/1111/1128/1018/1125/112/1213/10 13/120/123/1227/13/29/1216/12 17/324/310/331/310/217/224/2 24/51/619/57/413/421/412/5 9/616/623/630/66/7

4 Opwekking 710 3-8 26 / 8 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang! Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij.

5 Opwekking 710 3-8 26 / 8 Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

6 Opwekking 710 3-8 26 / 8 Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

7 Opwekking 710 3-8 26 / 8 Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.

8 Opwekking 710 3-8 26 / 8 Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.

9 Opwekking 710 3-8 26 / 8 Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 2x.

10 Opwekking 790 3-8 2 / 9 God is mijn herder, die mij weidt; In groene velden vind ik rust. Hij gaat mij voor naar stille wateren. Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

11 Opwekking 790 3-8 2 / 9 M: Heer, ik vertrouw op U alleen. (V: ik vertrouw, ik vertrouw op U) M: Heer, ik vertrouw op U alleen. (V: ik vertrouw, ik vertrouw op U) M: want uw trouw en goedheid volgen mij; (V; Trouw en goedheid volgen mij;) Allen: genade leidt mij naar huis.

12 Opwekking 790 3-8 2 / 9 Hij leidt mijn voeten in het spoor Van recht en waarheid, tot zijn eer. Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol; Een feestmaal staat voor mij klaar.

13 Opwekking 790 3-8 2 / 9 M: Heer, ik vertrouw op U alleen. (V: ik vertrouw, ik vertrouw op U) M: Heer, ik vertrouw op U alleen. (V: ik vertrouw, ik vertrouw op U) M: want uw trouw en goedheid volgen mij; (V; Trouw en goedheid volgen mij;) Allen: genade leidt mij naar huis.

14 Opwekking 790 3-8 2 / 9 Al moet ik door een donker dal, Ook dan vrees ik de boze niet; Want U bent mij bij en uw stok en staf Vertroosten mij steeds opnieuw.

15 Opwekking 790 3-8 2 / 9 M: Heer, ik vertrouw op U alleen. (V: ik vertrouw, ik vertrouw op U) M: Heer, ik vertrouw op U alleen. (V: ik vertrouw, ik vertrouw op U) M: want uw trouw en goedheid volgen mij; (V; Trouw en goedheid volgen mij;) Allen: genade leidt mij naar huis. 2x.

16 Gezang 148: 1 3, 4 9 / 9 Zie de zon, zie de maan, Zie de sterren in hun baan, Sterren ontelbaar, overal vandaar. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam.

17 Gezang 145: 1,3 5-8 9 / 9 1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, Die U ons noemt door sterren zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, Tonen het wonder van uw heerlijkheid.

18 Gezang 145: 1,3 5-8 9 / 9 3. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet, U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons mensen in uw heerlijkheid: Leven om Jezus’ wil in eeuwigheid.

19 3-8 16 / 9 Keuzelied

20 Gezang 164 3,4 23 / 9 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, komt tot uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat U, Heer volkomen steeds toegewijd zal zijn.

21 Psalm 27:7 5-8 23 / 9 Zo ik niet had geloofd dat in dit leven Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.

22 Psalm 27:7 5-8 23 / 9 Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer; In zwakheid wordt des Heren kracht volbracht. Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer!

23 Psalm 26:1 3,4 30 / 9 O Here, doe mij recht! In onschuld uw knecht, Mijn wandel is naar uw gebod. Ik blijf op de U vertrouwen, Op U, mijn rotssteen, bouwen; Ik wankel niet, o Heer, mijn God.

24 Opwekking 694 5-8 30 / 9 Ik bouw op Jezus, anders niet; Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; Ik steun alleen op Jezus naam. Hij is de rots waarop ik sta; De vaste grond voor mijn bestaan, De vaste grond voor mijn bestaan.

25 Opwekking 694 5-8 30 / 9 Ook als de nacht mijn inzicht vervaagt, Toont Hij Zijn liefde die mij draagt. Al woeden stormen om mij heen, Mijn anker rust in Hem alleen. Hij is de rots waarop ik sta; De vaste grond voor mijn bestaan, De vaste grond voor mijn bestaan.

26 Opwekking 694 5-8 30 / 9 Ik bouw op Jezus, anders niet; Het is zijn bloed dat redding biedt. 3x Want in Zijn belofte en zijn bloed Die doen mij sterk staan in de vloed Als alles wankelt rondom mij; Mijn fundament, mijn hoop blijft Hij!

27 Opwekking 694 5-8 30 / 9 Wanneer Hij komt met luid geschal, Weet ik dat hij mij redden zal. Bekleed met Zijn gerechtigheid Ben ik van Hem in eeuwigheid. Hij is de rots waarop ik sta; De vaste grond voor mijn bestaan, De vaste grond voor mijn bestaan. 2x

28 3,4 7 / 10 keuzelied

29 Psalm 95:3 5-8 7 / 10 Komt, laat ons juichen voor de Heer, Een lofzang zingen, Hem ter eer, Met snarenspel Hem blij begroeten. Wij prijzen Hem die redding biedt, De rots van heil, in psalm en lied. Wij willen juichend Hem ontmoeten.

30 Psalm 87:5 3,4 13 / 10 Dan wordt de lof van ‘s Heren naam bezongen, Dan zullen daar de volken juichend staan, De reien dansend de cimbalen slaan: Zie, al mijn bronnen zijn in u ontspongen.

31 Ps voor nu 34 5-8 13 / 10 Altijd wil ik de Heer bedanken, Mijn leven is een lied voor hem. Bij u mijn Heer, ben ik gelukkig, Dus luister jij die eenzaam bent.

32 Ps voor nu 34 5-8 13 / 10 Concentreer je met mij op de Heer, want Hij is groot. We dragen hem op handen. Denk aan de Heer, hij luistert als geen ander: Van al mijn angst ben ik bevrijd.

33 Ps voor nu 34 5-8 13 / 10 En wie zijn ogen richt op hem Zal stralen van geluk en nooit meer voelt hij zich vernederd. Finaal gebroken was ik, maar hij hoorde mij.

34 Ps voor nu 34 5-8 13 / 10 Gods engel is een sterke lijwacht, Een sterke hand om mensen heen. Hoe goed de Heer is? Proef en zie het Hoe jij bij hem gelukkig bent.

35 Ps voor nu 34 5-8 13 / 10 Jullie zijn zo bijzonder voor hem, dus eer de Heer. Je kunt het met hem wagen. Kijk, leeuwen gaan op jacht met lege magen, Maar wie de Heer zoekt heeft genoeg.

36 Ps voor nu 34 5-8 13 / 10 Let op, mijn kinderen, en luister; Ik leer je eerbied voor de Heer. Maak jij het beste van je leven En wil je graag gelukkig zijn?

37 Ps voor nu 34 5-8 13 / 10 Neem de leugen dan niet meer voor lief, Geen onzin meer, en ook geen lege woorden. Ontloop het kwaad, dan zal je niet ontsporen, En jaag de goede vrede na.

38 Gez 161:1 3,4 28 / 10 Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

39 Gez 161:1, 4 5-8 28 / 10 1. Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

40 Gez 161:1, 4 5-8 28 / 10 4. Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; En op duizend wegen zendt U ons weer uit, Om het zaad te zijn van Gods rijk.

41 Gezang 179a 3-8 4 / 11 A: Ik geloof in God de Vader, De Almachtige, Schepper des hemels En der aarde, M: En in Jezus Christus, Zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; Die ontvangen is van de Heilge Geest,

42 Gezang 179a 3-8 4 / 11 V: Geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, Is gekruisigd, gestorven en begraven, M: Nedergedaald ter helle; Ten derden dage wederom opgestaan Van de doden;

43 Gezang 179a 3-8 4 / 11 V: Opgevaren ten hemel, Zittende ter rechterhand Gods, Des almachtige Vaders; Vanwaar Hij komen zal om te oordelen De levenden en de doden.

44 Gezang 179a 3-8 4 / 11 M: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, Christelijke kerk, De gemeenschap der heiligen;

45 3,4 11 / 11 keuzelied

46 Gezang 179a 3-8 4 / 11 V: Vergeving der zonden; Wederopstanding des vleses; En een eeuwig leven. A: Amen, amen, amen

47 Psalm 66:1 5-8 11 / 11 Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. Laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe daden, Heer. Uw tegenstanders, diep gebogen, Aanvaarden veizend uw beleid. Heel d’aarde moet uw naam verhogen, Psalmzingen uwe majesteit.

48 Psalm 81:1 3,4 18 / 11 Jubelt voor de Heer, juicht in uw gezangen. Jakobs God zij eer. Hij heeft alle macht, Hij is onze kracht, Hij moet lof ontvangen.

49 Psalm 89:1 5-8 18 / 11 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied Des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten Hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.

50 Psalm 89:1 5-8 18 / 11 U goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, Een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

51 Opwekking 595 3-8 25 / 11 Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; Nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer, bij U wil zijn elk moment.

52 Opwekking 595 3-8 25 / 11 Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen Als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

53 Opwekking 595 3-8 25 / 11 Hemelse Heer, U die Hoog en verheven bent Koning vol glorie en macht Bent als een kind Naar de wereld gekomen, Legde uw heerlijkheid af.

54 Opwekking 595 3-8 25 / 11 Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen Als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. 2x.

55 Opwekking 595 3-8 25 / 11 En nooit besef ik Hoe U leed, De pijn die al Mijn zonde deed. 2x

56 Opwekking 595 3-8 25 / 11 Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen Als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. 3x

57 Gezang 64:1 3,4 2 / 12 Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, Zend Ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, Zend Ik ook u.

58 LvK 20:1 5-8 2 / 12 Laat ons nu vrolijk zingen! Komt, heft uw liedren aan Voor Hem, wie alle dingen Altijd ten dienste staan. Ik wil de Heer daarboven Lofprijzen hier op aard, Ja, Hem van harte loven, Die veilig mij bewaart.

59 Opwekking 51 3,4 9 / 12 Dit is Mijn gebod, Dat gij elkander lief hebt En uw blijdschap wordt vervuld! 2x Dit is Mijn gebod, Dat gij elkander lief hebt En uw blijdschap wordt vervuld! 2x

60 Opwekking 574 5-8 9 / 12 Groot is Hij, allerhoogste Heer, onze vredevorst Wat een God is Hij! 2x Halleluja, Halleluja, Halleluja, Wat een God is Hij! 2x

61 Opwekking 574 5-8 9 / 12 Halleluja, Aan hem zij de glorie, Rijkdom en macht, Wat een God is Hij! 2x canon

62 3-8 16 / 12 Keuzelied kerst

63 E&R 295 3,4 23/12 Want een kind is ons geboren, een zoon gaf God aan ons. De heerschappij rust op zijn schouder en zijn naam zal zijn: Wonderbare raadsman, machtige God, Eeuwige Vader, de Vredevorst Immanuel, God met ons Immanuel, God met ons. Immanuel.

64 E&R 295 3,4 23 / 12 Want alzo lief had God de wereld, Dat Hij zijn Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft Leeft in eeuwigheid. Wonderbare raadsman, machtige God, Eeuwige Vader, de Vredevorst Immanuel, God met ons Immanuel, God met ons. Immanuel.

65 Jesus born on this day 5-8 23 / 12 Today a child is born on Earth Today the glory of God shines everywhere, for all of the world. Oh Jesus born on this day, he is our light and salvation. Oh Jesus born on this day, He is the King of all nations.

66 Jesus born on this day 5-8 23 / 12 Behold the lamp of God has come Behold the Savior is born, Sing of his love to everyone Oh Jesus born on this day, Heavenly child in a manger. Oh Jesus born on this day, He is our Lord and our Savior.

67 Jesus born on this day 5-8 23 / 12 Today our hearts rejoice in him Today the light of his birth, Filss us with hope and Brings peace on Earth Oh Jesus born on this day, He is our light and salvation. Oh Jesus born on this day, He is the King of all nations.

68 Psalm 105:1 3,4 13 / 1 Looft, looft verheugd de Heer der heren, Aanbidt zijn naam en wilt Hem eren. Laat alle volken nu verstaan De wondren, die Hij heeft gedaan. En spreekt met eerbied en ontzag Van al zijn werken dag aan dag.

69 Psalm 105:1,5 5-8 13 / 1 1. Looft, looft verheugd de Heer der heren, Aanbidt zijn naam en wilt Hem eren. Laat alle volken nu verstaan De wondren, die Hij heeft gedaan. En spreekt met eerbied en ontzag Van al zijn werken dag aan dag.

70 Psalm 105:1,5 5-8 13 / 1 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht Tot in het duizendste geslacht. ‘t Verbond met Abraham, zijn vriend, Bevestigt Hij van kind tot kind.

71 Psalm 92:1 3,4 20 / 1 ‘t Is goed de Heer te loven, zijn dag zij Hem gewijd. O hoogste majesteit, mijn psalm stijgt op naar boven. Uw goedheid zij geprezen vroeg in de morgenstond, Des nachts bezingt mijn mond uw trouw aan mij bewezen.

72 Psalm 108:1 5-8 20 / 1 Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust. Maakt, harp en luit, den Here groot. Mijn lied begroet het morgenrood. Ik breng mijn lof, o Heer, U toe Onder de volken en ik doe In ieder land mijn psalm weerklinken, Daar ‘k hemelhoog uw trouw zie blinken.

73 Opw. for kids 698 3,4 27 / 1 Ook al gaat mijn weg Door een diep dal van Duisternis heen, Uw liefde drijft de Angst uit in mij. Ook al loop ik vast, Overvallen door een hevige storm, Ik keer niet om, want U bent nabij.

74 Opw. for kids 698 3,4 27 / 1 En ik vrees geen gevaren meer, Met mijn God steeds aan mij zij. Voor wie zou ik nog vrezen? Hij is toch bij mij? Nooit meer, nooit meer alleen, Loop ik door de stormen heen.

75 Opw. for kids 698 3,4 27 / 1 Nooit meer, nooit meer, nooit meer alleen, Loop ik door de stormen heen. Nooit meer, nooit meer, nooit meer alleen. Op de berg of in de dalen. Nooit meer, nooit meer, nooit meer alleen. Heer, U laat mij nooit meer alleen.

76 Opw. for kids 698 3,4 27 / 1 En ik zie al de glans, In de verte, van het stralende licht. Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht. Maar tot aan die dag dat de schepping Wordt bevrijd van de pijn, Is U te kennen al wat ik wil.

77 Opw. for kids 698 3,4 27 / 1 En ik vrees geen gevaren meer. Met mijn God steeds aan mij zij. Voor wie zou ik nog vrezen? Hij is toch bij mij?

78 Opw. for kids 698 3,4 27 / 1 Nooit meer, nooit meer alleen Loop ik door de stormen heen. Nooit meer, nooit meer alleen, Op de berg of ik de dalen. Nooit meer, nooit meer alleen, Heer, U laat mij nooit meer alleen.

79 Opw. for kids 698 3,4 27 / 1 Ja, ik zie al de glans, In de verte, van het stralende licht. Maar tot aan die dag dat de schepping Wordt bevrijd van de pijn, Blijf ik U prijzen, Blijf ik U prijzen. 2x

80 Opw. for kids 698 3,4 27 / 1 Nooit meer, nooit meer alleen Loop ik door de stormen heen. Nooit meer, nooit meer alleen, Op de berg of ik de dalen. Nooit meer, nooit meer alleen, Heer, U laat mij nooit meer alleen. 3x

81 Opwekking 699 5-8 27 / 1 Wij hebben hoop die zeker is En altijd onveranderd blijft Wij hebben Jezus als een vriend Die in de hemel voor ons pleit. Wij zijn verankerd in die hoop; Zijn bloed heeft ons een weg bereid Tot in het vaderhand van God Tot voor zijn troon van heerlijkheid.

82 Opwekking 699 5-8 27 / 1 Wij zien Hem nu; Verheven en groot, Hij won van de dood.

83 Opwekking 699 5-8 27 / 1 Ik weet: Hij leeft, Jezus leeft vandaag En regeert in heerlijkheid. Ik weet: Hij leeft, Wij zullen hem zien. Halleluja, Ik weet: hij leeft.

84 Opwekking 699 5-8 27 / 1 Hij heerst als koning op de troon, De vaders eerstgeboren zijn. De schepping hunkert naar zijn stem. Als hij komt, lijken wij op hem. Wij zien Hem nu; Verheven en groot, Hij won van de dood.

85 Opwekking 699 5-8 27 / 1 Ik weet: Hij leeft, Jezus leeft vandaag En regeert in heerlijkheid. Ik weet: Hij leeft, Wij zullen hem zien. Halleluja, ik weet; Hij leeft.

86 Opwekking 699 5-8 27 / 1 Wij zien Hem nu in majesteit, Verheven boven het heelal. Maar spoedig komt een nieuwe tijd, Waarin de schepping juichen zal.

87 Opwekking 699 5-8 27 / 1 Ik weet: Hij leeft, Jezus leeft vandaag, En regeert in heerlijkheid. Ik weet: Hij leeft, Wij zullen hem zien. Halleluja, Ik weet; Hij leeft. 2x

88 3,4 3 / 2 keuzelied

89 Oceans 5-8 3 / 2 You call me upon the waters, The great unknown, Where feet may fail. And there I find, You in the mystery, In Oceans deep, My faith will stand.

90 Oceans 5-8 3 / 2 And I will call upon Your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, My soul will rest in Your embrace, For I am Yours, You are mine

91 Oceans 5-8 3 / 2 Your grace abounds in Deepest waters, Your Sovereign hand will be My guide. Where feet may fail and fear surrounds me, You never failed and You won’t start now.

92 Oceans 5-8 3 / 2 So I will call upon Your name, And keep my eyes above the waves When oceans rise, My soul will rest in Your embrace, For I am Yours, You are mine

93 Oceans 5-8 3 / 2 Spirit lead me where my trust is without borders, Let me walk upon the waters wherever You would call me Take me deeper than my feet could ever wander, And my faith will be made stronger, in the presence of my Saviour. x4

94 Oceans 5-8 3 / 2 I will call upon your name, Keep my eyes above the waves My soul will rest in your embrace I am Yours and You are mine

95 Psalmen voor nu 130 3-8 10 / 2 Uit de diepten roep ik u HEER, mijn God. Ik heb u nodig, Here luister nu ik schor gebeden fluister, luister toch, HEER, luister toch.

96 Psalmen voor nu 130 3-8 10 / 2 Als u niets dan zonden zag, HEER, mijn God, wie bleef in leven? Maar u wilt nu juist vergeven. Dus verdient u diep ontzag, ons diep ontzag.

97 Psalmen voor nu 130 3-8 10 / 2 Ik blijf wachten tot u komt, HEER, mijn God, Ik blijf nog sterker op u wachten dan een mens in lange nachten wacht op licht, het morgenlicht.

98 Psalmen voor nu 130 3-8 10 / 2 Israël, hoop op de HEER, hoop op God, want hij heeft zich aan jou verbonden. Hij verlost je van je zonden. Hij maakt vrij. Hij maakt jou vrij!

99 Psalm 100:1 3,4 17 / 2 Juicht, alle volken, prijst de Heer! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht En wandelt vrolijk in zijn licht.

100 Psalm 118:1 5-8 17 / 2 Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen, Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israel, uw lofzang rijzen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Gij, die den Heer vreest, laat het horen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

101 Psalm 79:5 3,4 24 / 2 Dan zullen wij, de schapen van uw weide, In eeuwigheid uw roem, uw eer verbreiden. Geslachten lang klinkt dan het lied naar boven Van hen die blij uw naam en grootheid loven.

102 Opwekking 334 5-8 24 / 2 Heer, uw licht en uw liefde schijnen Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld vernieuw ons. Levend Woord, ja, uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij.

103 Opwekking 334 5-8 24 / 2 Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom, Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’vervullen. Spreek, Heer uw woord: dat het licht overwint.

104 Opwekking 334 5-8 24 / 2 Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik u toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij.

105 Opwekking 334 5-8 24 / 2 Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom, Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’vervullen. Spreek, Heer uw woord: dat het licht overwint.

106 Opwekking 334 5-8 24 / 2 Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar Wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij.

107 Opwekking 334 5-8 24 / 2 Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom, Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’vervullen. Spreek, Heer, uw woord: Dat het licht overwint.

108 3,4 10 / 3 keuzelied

109 Gezang 62:1-4 5-8 10 / 3 1. Ik ben de weg, zo zegt de Heer, De toegang tot de Vader, De echte jakobsladder, De enige weg omhoog.

110 Gezang 62:1-4 5-8 10 / 3 2. Ik ben de waarheid, zegt de Heer, Een mens van nieuwe waarde. Wie Jezus ziet op aarde Heeft werkelijk God gezien.

111 Gezang 62:1-4 5-8 10 / 3 3. Ik ben het leven, zegt de Heer, Het doel voor alle mensen Is God te leren kennen, Een andere weg loopt dood.

112 Gezang 62:1-4 5-8 10 / 3 4. Ik ben de weg, zo zegt de Heer, De waarheid en het leven. Heer Jezus, wil ons geven Die enige weg te gaan.

113 Opwekking 640 3,4 17 / 3 Ik hef mijn ogen op naar de bergen Waar komt mijn hulp vandaan? Ik heft mijn ogen op naar U Heer, Die mij bij zal staan. Mijn hulp is van U Heer, Die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val.

114 Opwekking 640 3,4 17 / 3 U bent mijn Beschermer die over mij waakt. Die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren door zon of door maan. U bent mijn schaduw U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U Heer. 2x

115 Opwekking 640 3,4 17 / 3 Mijn hulp is van U Heer. Schepper van alles wat leeft. Die trouw is tot in eeuwigheid Die vasthoudt wat Uw hand begon Mijn hulp is van U Heer. Mijn hulp is van U Heer, Die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val.

116 Opwekking 640 3,4 17 / 3 U bent mijn Beschermer die over mij waakt. Die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren door zon of door maan. U bent mijn schaduw U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U Heer. Ooh van U

117 Psalm 138:1 5-8 17 / 3 Ik zal met heel mijn hart uw eer Bezingen, Heer, U dank bewijzen. Al staan de goden om mij heen, Heer, U alleen, U blijf ik prijzen. Ik buig mij naar uw tempel neer, Uw naam en eer zal ik verhogen. Uw trouw en goedertierenheid Zal ik verblijd met psalmen loven.

118 Opwekking 717 3-8 24 / 3 Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang Voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds; Hij is erbij. In je beproevingen en zorgen.

119 Opwekking 717 3-8 24 / 3 God, U bent mijn God En ik vertrouw op U en zal niet wank’len Vredevorst vernieuw Een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen.

120 Opwekking 717 3-8 24 / 3 Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af; Dwars door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem en hef je schild Tegen de pijlen van verleiding.

121 Opwekking 717 3-8 24 / 3 God, U bent mijn God En ik vertrouw op U en zal niet wank’len Vredevorst vernieuw Een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen.

122 Opwekking 717 3-8 24 / 3 Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los De waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer; de zwarste nacht Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

123 Opwekking 717 3-8 24 / 3 God, U bent mijn God En ik vertrouw op U en zal niet wank’len Vredevorst vernieuw Een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen. 2x Ik rust in U alleen. in U alleen!

124 Opwekking 461 3,4 31 / 3 Mijn Jezus, mijn Redder; Heer, er is niemand als U, Laat elk moment, Al wat ik denk, Vol zijn van uw liefde, Heer.

125 Opwekking 461 3,4 31 / 3 Mijn schuilplaats, mijn trooster, Veilige toren van kracht; Adem en stem, Al wat ik ben, Brengen U voortdurend eer.

126 Opwekking 461 3,4 31 / 3 Juich voor de Heer, Heel de aarde wees blij. Zing van de Koning En zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee juicht mee Bij het horen van uw naam.

127 Opwekking 461 3,4 31 / 3 U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; Mijn leven lang loven, Wat U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven Heel dicht bij U. 2x

128 Opwekking 599 5-8 31 / 3 Nog voordat je bestond, Kende Hij je naam, Hij zag je elk moment En telde elke traan. Omdat Hij van je hield, Gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

129 Opwekking 599 5-8 31 / 3 En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, Verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, Gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar Wanneer jij komt.

130 Opwekking 599 5-8 31 / 3 Komt tot de Vader, Kom zoals je bent, Heel je hart, al je pijn Is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, De woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar Wanneer jij komt.

131 Opwekking 599 5-8 31 / 3 En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, Verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, Gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar Wanneer jij komt.

132 Opwekking 599 5-8 31 / 3 Komt tot de Vader, Kom zoals je bent, Heel je hart, al je pijn Is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, De woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar Wanneer jij komt. x2

133 Opwekking 599 5-8 31 / 3 De liefde die Hij geeft, De woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar Wanneer totdat jij komt. x2

134 3,4 7 / 4 Keuzelied pasen

135 Opwekking 369 5-8 7 / 4 Door uw genade, Vader, Mogen wi hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, Maar door het bloed van het Lam.

136 Opwekking 369 5-8 7 / 4 U roept ons in uw nabijheid En dankzij uw Zoon; Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, Komen wij voor uw troon.

137 Opwekking 369 5-8 7 / 4 Nooit konden wij zonder zonde voor U staan. Maar in uw Zoon zijn wij schoon Door het bloed van het Lam.

138 Opwekking 369 5-8 7 / 4 Door uw genade, Vader, Mogen wi hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, Maar door het bloed van het Lam.

139 Opwekking 369 5-8 7 / 4 U roept ons in uw nabijheid En dankzij uw Zoon; Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, Komen wij voor uw troon. Komen eij voor uw troon.

140 E&R 303 3-4 13 / 4 Christus is opgestaan Uit het graf voor ons gegaan! Zingt zijn grote naam ter eer! Looft nu onze Heer!

141 Opwekking 575 5-8 13/ 4 Jezus alleen, ik bouw op Hem, Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kreacht, Door stormen heen hoor ik zijn stem, Dwars door het duister van de nacht.

142 Opwekking 575 5-8 13/ 4 Zijn woord van liefde dat mij usst, Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! Mijn vaste grond, mijn fundament; Dankzij zijn liefde leef ik nu.

143 Opwekking 575 5-8 13/ 4 Jezus alleen werd mens als wij; Klein als een kind, in kwetsbaarheid, Oneindig veel hield Hij van mij, Leed om mijn ongerechtigheid.

144 Opwekking 575 5-8 13/ 4 En door zijn offer werd ik vrij, Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij Ontnam de dood zijn heerschappij; Dankzij zijn sterven leef ik nu.

145 Opwekking 575 5-8 13/ 4 Daar in het graf, in dood gehuld, Leek al zijn macht tenietgedaan. Maar, o die dag, dat werd vervuld: Jezus, de Heer is opgestaan!

146 Opwekking 575 5-8 13/ 4 Sinds Hij verrees in heerlijkheid Ben ik van vloek en schuld bevrijd. Ik leef in Hem en Hij in mij; Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

147 Opwekking 575 5-8 13/ 4 Geen levensangst, geen stervensnood; Dat is de kracht, waar ik in sta. Van eerste stap tot aan de dood Leidt Hij de weg waarop ik sta.

148 Opwekking 575 5-8 13/ 4 Geen duivels plan of aards bestaan Kan mij ooit roven uit zijn hand. Als hij verschijnt, roept Hij mijn naam; In die verwachting houd ik stand In Hem alleen, in Hem alleen!

149 Wilhelmus: 1 3,4 21 / 4 Wilhelmus van Nasssouwe Ben ik, van Duitsen bloed, Den vaderland getrouwe Blijf ik tot in den dood. Een Prinse van Oranje Ben ik, vrij, onverveerd, Den Koning van Hispanje Heb ik altijd geëerd.

150 Wilhelmus: 6 5-8 21 / 4 Mijn schild ende betrouwen Zij Gij, o God mijn Heer, Op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer. Dat ik doch vroom mag blijven, Uw dienaar t’aller stond, De tirannie verdrijven Die mij mijn hart doorwondt.

151 LvK 473:1 3,4 12 / 5 Neem mijn leven, laat het, Heer, Toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd Tot uw lof en dienst bereid.

152 LvK 473:1,2,10 5-8 12 / 5 1. Neem mijn leven, laat het, Heer, Toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd Tot uw lof en dienst bereid.

153 LvK 473:1,2,10 5-8 12 / 5 2. Neem mijn handen, maak ze sterk, Trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet Op de wegen van uw wet.

154 LvK 473:1,2,10 5-8 12 / 5 10. Neem ook mijne liefde, Heer, ‘k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd Ben ik aan U toegewijd.

155 3,4 19 / 5 Keuzelied hemelvaart

156 Opwekking 543 5-8 19 / 5 U maakte mij tot een ander mens, Gaf aan mij een nieuw leven. Ik ging kapot maar U heelde mij, U heeft mij hoop gegeven.

157 Opwekking 543 5-8 19 / 5 U bent de Heer die ik dien. Eens was ik blind, nu kan ik zien. Zing halleluja, juich voor de Heer. U heb ik lief, 3x Jezus, U heb ik lief.

158 Opwekking 543 5-8 19 / 5 Leer mij het lied dat ik zingen kan Met de engelen samen. Tot in eeuwigheid zing ik dan, Prijs ik uw grote naam, want

159 Opwekking 543 5-8 19 / 5 U bent de Heer die ik dien. Eens was ik blind, nu kan ik zien. Zing halleluja, juich voor de Heer. U heb ik lief, 3x Jezus, U heb ik lief.

160 Opwekking 543 5-8 19 / 5 Heer, toets mijn hart En was mijn leven schoon. Dan kan ik U aanbidden En juichen voor uw troon.

161 Opwekking 543 5-8 19 / 5 U bent de Heer die ik dien. Eens was ik blind, nu kan ik zien. Zing halleluja, juich voor de Heer. U heb ik lief, 3x Jezus, U heb ik lief. x2

162 Gezang 62: 3,4 3,4 24 / 5 3. Ik ben het leven, zegt de Heer, Het doel voor alle mensen Is God te leren kennen, Een andere weg loopt dood.

163 Gezang 62: 3,4 3,4 24 / 5 4. Ik ben de weg, zo zegt de Heer, De waarheid en het leven. Heer Jezus, wil ons geven De enige weg te gaan.

164 Opwekking 711 5-8 24 / 5 Zijn trouw houdt mensen op de been. Ze spant zich uit over allen die U vrezen, Die voor U leven. Ze laat ons nooit een dag alleen. Ze wordt al eeuwenlang en overal geprezen, U hebt uw trouw bewezen.

165 Opwekking 711 5-8 24 / 5 Zonen en dochters van dezelfde God, Zing het uit van vreugde, Want Hij laat ons nooit los! Zijn trouw kleurt de morgen. Zijn trouw kleurt de morgen.3x Elke dag opnieuw! 2x

166 Opwekking 711 5-8 24 / 5 Uw trouw vult alles wat bestaat. Ze is een schild voor wie moe is en wie bang is en voor wie hoop mist. U trekt haar aan als een gewaad. Ze beurt uw mensen op, hun hoop wordt weer verfrist, uw trouw wordt nooit betwist

167 Opwekking 711 5-8 24 / 5 Zonen en dochters van dezelfde God, Zing het uit van vreugde, want Hij laat ons nooit los! Zijn trouw kleurt de morgen.3x Elke dag opnieuw! 2x

168 Opwekking 711 5-8 24 / 5 De hemel, zo hoog als de hemel, Zo hoog als de hemel is uw trouw. 4x Zijn trouw kleurt de morgen.3x Elke dag opnieuw! 2x

169 3,4 1 / 6 Keuzelied pinksteren

170 Opwekking 766 5-8 1 / 6 Als de hemel openbreekt, het huis vervult met vrede, zal de adem van uw Geest ons met Zijn kracht bekleden.

171 Opwekking 766 5-8 1 / 6 Wek ons tot leven en wakker ons aan: zet ons in vuur en in vlam. Breng een herleving en moedig ons aan: Heer, maak ons helemaal nieuw!

172 Opwekking 766 5-8 1 / 6 De wind steekt op, de wind steekt op; waar zij waait leeft Uw kerk weer op. Het vuur laait op, het vuur laait op: een vuur van liefde voor God!

173 Opwekking 766 5-8 1 / 6 Als U heilig vuur ontsteekt, als antwoord op ons bidden, is de kracht die ons ontbreekt aanwezig in ons midden.

174 Opwekking 766 5-8 1 / 6 Wek ons tot leven en wakker ons aan: zet ons in vuur en in vlam. Breng een herleving en moedig ons aan: Heer, maak ons helemaal nieuw!

175 Opwekking 766 5-8 1 / 6 De wind steekt op, de wind steekt op; waar zij waait leeft Uw kerk weer op. Het vuur laait op, het vuur laait op: een vuur van liefde voor God!

176 Opwekking 766 5-8 1 / 6 Wek ons tot leven en wakker ons aan: zet ons in vuur en in vlam. Breng een herleving en moedig ons aan: Heer, maak ons helemaal nieuw!

177 Opwekking 766 5-8 1 / 6 De wind steekt op, de wind steekt op; waar zij waait leeft Uw kerk weer op. Het vuur laait op, het vuur laait op: x2 een vuur van liefde voor God!

178 Kinderopwek- King 314 3,4 9 / 6 Als een vlinder die vroeger Ooit een rups is geweest, Zo zul jij ook veranderen Door de Heilige Geest

179 Kinderopwek- King 314 3,4 9 / 6 Om een vlinder te worden Groeit een rups en verdwijnt Door zichzelf te verpoppen, Tot een vlinder verschijnt.

180 Kinderopwek- King 314 3,4 9 / 6 Leef! Sla je vleugels uit! Een nieuwe schepping, Een nieuw begin. Leef! Sla je vleugels uit! Laat God jou leiden. De wereld in.

181 Kinderopwek- King 314 3,4 9 / 6 Zo zal God jou vernieuwen In je denken en doen. Jij bent net als een vlinder, Niet de rups meer van toen.

182 Kinderopwek- King 314 3,4 9 / 6 Leef! Sla je vleugels uit! Een nieuwe schepping, Een nieuw begin. Leef! Sla je vleugels uit! Laat God jou leiden. De wereld in..

183 Ps voor nu 78 5-8 9 / 6 Link tekst: http://www.psalmenvoornu.nl/psalm/78- geschiedenisles/

184 Psalm 9:8 3,4 16 / 6 Psalmzingt de Heer, die eeuwig leeft En Sion tot zijn woning heeft. Laat ook voor aller volken oren De grootheid van zijn daden horen!

185 Psalm 16:1 5-8 16 / 6 Bewaar mij, Heer, mijn toeverlaat zijt Gij! Ik zeg tot U: Gij zijt mijn God, mijn Here. Ja, buiten U is er geen goed voor mij, Er is geen ander die ik wil vereren. Mijn blijdschap is uw heilig volk op aarde; Hen acht ik hoog, hen houd ik steeds in waarde.

186 In de hemel is de Heer 3-8 23 / 6 In de Hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal. Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het heelal. Er is macht in Zijn woord als de wateren bruist Zijn stem Als de zon de zee zo blauw Zo is de rijkdom van Zijn trouw

187 In de hemel is de Heer 3-8 23 / 6 En aan U alle macht alle heerlijkheid en kracht en aan U is de eer en de lof want U regeert! U regeert!

188 In de hemel is de Heer 3-8 23 / 6 Miljoenen in gereedheid staan de engelen om Zijn troon verbijsterend Zijn sieraad en de schoonheid van Zijn troon. Er is macht in zijn Woord als de wateren bruist zijn stem Als de zon de zee zo blauw Zo is de rijkdom van Zijn trouw

189 In de hemel is de Heer 3-8 23 / 6 En aan U alle macht alle heerlijkheid en kracht en aan U is de eer en de lof want U regeert! x2

190 In de hemel is de Heer 3-8 23 / 6 U regeert in onze harten U regeert over het heelal U regeert in ons leven U regeert overal!

191 In de hemel is de Heer 3-8 23 / 6 Er is macht in Zijn woord als de wateren bruist Zijn stem Als de zon de zee zo blauw Zo is de rijkdom van Zijn trouw

192 In de hemel is de Heer 3-8 23 / 6 En aan U alle macht alle heerlijkheid en kracht en aan U is de eer en de lof want U regeert! x3 U regeert!

193 Opwekking 654 3-8 30 / 6 Dank U voor deze nieuwe dag Die ik van U ontvangen mag, Heer wat een zegen, Elke dag opnieuw.

194 Opwekking 654 3-8 30 / 6 U geeft uw liefde telkens weer En uw genade keer op keer, Iedere morgen, elke dag opnieuw.

195 Opwekking 654 3-8 30 / 6 U geeft mij vrede Die de wereld niet geeft, U geeft mij blijdschap Door uw Heilige Geest.

196 Opwekking 654 3-8 30 / 6 Ja, de blijdschap die U mij geeft, Is meer dan de vreugde die de wereld heeft. Als de zon schijnt en in de donkere nacht; De vreugde van U is mijn kracht, De vreugde van U is mijn kracht. 2x

197 Opwekking for Kids 251 3,4 6 / 7 Ga in vrede Ga in liefde Ga in de kracht van onze Heer Met Zijn blijdschap En Zijn zegen Ga met God Tot de volgende keer!

198 Opwekking for Kids 251 3,4 6 / 7 Dit is mijn gebed voor jou Elke dag steeds weer: Ga in vrede Ga in liefde Ga in de kracht van onze Heer

199 Opwekking for Kids 251 3,4 6 / 7 Met Zijn blijdschap En Zijn zegen Ga met God Tot de volgende keer!

200 Opwekking for Kids 251 3,4 6 / 7 Ga in vrede Ga in liefde Ga in de kracht van onze Heer Met Zijn blijdschap En Zijn zegen Ga met God Tot de volgende keer!

201 Psalm 150:1 5-8 6 / 7 Looft de Heer uw God alom, Looft Hem in zijn heiligdom. Looft Hem, maakt zijn naam bekend, Looft Hem in zijn firmament. Looft de Heer om al zijn deugden. Looft Hem om zijn sterke macht. Looft Hem die zijn werk volbracht. Looft de Heer met grote vreugde.


Download ppt "Liedlijst 2016-2017 Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde."

Verwante presentaties


Ads door Google