De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interdisciplinaire samenwerking: de T-shaped professional in relatie tot de participatie van burgers met ernstige en langdurige beperkingen Presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interdisciplinaire samenwerking: de T-shaped professional in relatie tot de participatie van burgers met ernstige en langdurige beperkingen Presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 Interdisciplinaire samenwerking: de T-shaped professional in relatie tot de participatie van burgers met ernstige en langdurige beperkingen Presentatie VWS Lies Korevaar Den Haag, 24 april 2013

2 Ontwikkelingen Participatiewet (WWNV) Decentralisatie jeugdzorg Passend onderwijs Transitie en Transformatie AWBZ naar Wmo

3 Cliënten van de AWBZ naar de Wmo Totaal ongeveer 180.000 mensen Naar grondslag: somatische aandoening 38.000 psychogeriatrische problematiek14.000 psychiatrische stoornis56.000 verstandelijke handicap 50.000 lichamelijke handicap14.000 zintuiglijke handicap 5.000 3

4 Mensen met beperkingen participeren in de wijk (en daar buiten) Participeren doe je zelf, anderen kunnen dit ondersteunen Participeren doe je in rollen

5 Participatiedoelen Ik wil in het najaar van 2013 verkoper worden in ‘t Brughoes in Tynaarlo Ik wil de komende tijd met plezier blijven wonen in mijn 2-kamer flat in Paddepoel te Groningen Ik wil de komende tijd 1x per maand op zondag met een lid van de keyring naar de kerk 5

6 Werkwijze Rehabilitatie Rol + omgeving (van eigen voorkeur/keuze) Vaardigheden + Hulpbronnen Eigen kracht Mantelz./soc. netwerk Vrijwilligers Professionele ondersteuning Succes + Tevredenheid Lectoraat Rehabilitatie

7 Voorbeelden van praktijken Activerend huisbezoek door vrijwilligers aan wijkbewoners in Groningen met een psychische of verstandelijke beperking ‘t Brughoes in Tynaarlo Samenredzaam door keyring Opsterland Onderwijsmodule voor vrijwilligers in de omgang met brugers met een psychische of verstandelijke beperking 7

8 Samenwerken in de Wijk Competenties van de professional

9 Situatie in de wijk Jongen 17 jaar Antilliaanse afkomst Licht verstandelijke beperking Schizofrenie Geen startkwalificatie Werkeloos Schulden Dreigende uithuisplaatsing 7 verschillende hulpverleners betrokken IndividuGezinWijk Ouders, oma, twee kinderen, kleinkind Vader werkeloos Moeder diabetes en slecht ter been Oma dementerend Zoon LVG + schizofrenie Dochter tienermoeder Burenruzie Huurachterstand 12 verschillende disciplines over de vloer Samenstelling wijk Multicultureel Weinig sociale samenhang Vergrijzing Ontgroening Hoge werkeloosheid Relatief veel ‘kwetsbare’ burgers/gezinnen Overlast: 4-5 ‘probleemgezinnen’ 28 organisaties actief

10 Sociaal Domein: Lokale wijkteams Awbz Wmo Participatiewet Jeugdzorg

11 Generalist of Specialist? Duizendpoot of Genie?

12 T-shaped professional MonodisciplinairI MultidisciplinairI I I InterdisciplinairTTT

13 T-shaped competenties 1 I=Eigen vakinhoudelijke competenties --=Interdisciplinaire samenwerking: betekent dat je niet alleen vanuit je eigen referentiekader naar de situatie kijkt, maar je ook verplaatst in het referentiekader van de ander en wat jij kan bijdragen aan het oplossen van een probleem dat de ander ervaart

14 I - competenties Inzetten eigen specialisme voor burger/cliënt: Uitgaan en ondersteuning van eigen kracht, eigen regie van burgers (met beperkingen) Ondersteuning sociaal netwerk / mantelzorgers Ondersteuning vrijwilligers Inzetten professionele ondersteuning

15 -- competenties Inzetten eigen specialisme voor collega’s, o.a.: Communicatieve vaardigheden Dialoog - multiloog Samenwerking: integratief denken & overbruggen van leemtes Creatief denken (out of the box-denken) Basiskennis van andere referentiekaders Integreren van eigen vakkennis in andermans werkgebied Interdisciplinaire consultatie Richten op creëren van meerwaarde voor iedere discipline

16 Wijkteam Sociaal netwerk Vrijwilligers Teamleider

17 Coördinatie & regie AMW / SJD Wijkagent Opbouw werk Woning- bouw Jeugdzorg / CJG Sociale Dienst Huisarts / Wijkverpl. GGz / VGz Wijkteam Sociaal netwerk Vrijwilligers Teamleider Gemeente

18 Visie Eén hulpverlener in één gezin met één plan. Eigen kracht en samenkracht Midden in de wijk Ontkokering Versterking maatschappelijke basisvoorzieningen Generalist in het gezin, specialist in het team Nieuw coöperatief organisatorisch verband

19 Scholing Module interdisciplinaire samenwerking in de Wmo Governance: sturing door gemeentes 19

20 Vragen? 20

21 Wmo gaat uit van zelfredzaamheid Zelfredzaamheid vs Zelfstandigheid 21

22 Zelfstandigheid / autonomie betekent dat je woont in het huis van je keuze, dat je zelf bepaalt wie je vrienden zijn en wanneer je ze wilt zien, dat je kiest hoe je, binnen beschikbare mogelijkheden, je dag doorbrengt Zelfredzaamheid betekent dat je je eigen huishouden kunt doen, dat je je vrienden zonder hulp kunt opzoeken en dat je de activiteiten die je op de dag wilt ondernemen zelf kunt uitvoeren 22

23 Vermindering van zelfredzaamheid betekent niet dat er ook verlies van zelfstandigheid / autonomie plaatsvindt 23

24 Wijkteam Sociaal netwerk Vrijwilligers

25 Coördinatie & regie AMW / SJD Wijkagent Opbouw werk Woning- bouw Sociale Dienst Huisarts / Wijkverpl. GGz / VGz Wijkteam Sociaal netwerk Vrijwilligers Gemeente Jeugdzorg / CJG

26 Eigenaarschap Wie is de eigenaar van de wens en/of het probleem? Wie is er eigenaar van het ondersteuningsplan? Wie is er eigenaar van het participatietraject? 26

27 Individueel niveau Jongen 17 jaar Antilliaanse afkomst Licht verstandelijke beperking Bipolaire stoornis Geen startkwalificatie Werkeloos Schulden Dreigende uithuisplaatsing 7 verschillende hulpverleners betrokken

28 Gezinsniveau Vader, moeder, oma, twee kinderen, kleinkind Vader werkeloos Moeder diabetes en slecht ter been Oma dementerend Zoon LVG en bipolair Dochter tienermoeder Burenruzie Huurachterstand 12 verschillende disciplines over de vloer

29 Wijkniveau Samenstelling wijk Multicultureel Weinig sociale samenhang Vergrijzing Ontgroening Hoge werkeloosheid Relatief veel ‘kwetsbare’ burgers/gezinnen Overlast: 4-5 ‘probleemgezinnen’ 25 organisaties actief

30 Kenmerken van een participatiedoel Stuurt de diagnostiek - openlijk onderzoeken wat de persoon/cliënt zelf wil - vanaf het begin betrokkenheid v.d. persoon/cliënt - grotere motivatie Vernauwt de richting van de diagnostiek - i.p.v. alle mogelijke vaardigheden en ondersteuning/hulpbronnen die de persoon/cliënt nodig kan hebben, beperk je je tot die welke gerelateerd zijn aan het halen/behouden van het eigen participatiedoel 30

31 Participatie als wijkbewoner of dorpsgenoot Om te kunnen vaststellen wat mensen zelf kunnen, wat het netwerk kan bijdragen en wat men aan ondersteuning nodig heeft is het belangrijk dat de burger zelf zijn/haar participatiedoelen formuleert 31


Download ppt "Interdisciplinaire samenwerking: de T-shaped professional in relatie tot de participatie van burgers met ernstige en langdurige beperkingen Presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google