De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoeringskader paracommercie Waddinxveen Gonda Neddermeijer 30 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoeringskader paracommercie Waddinxveen Gonda Neddermeijer 30 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Uitvoeringskader paracommercie Waddinxveen Gonda Neddermeijer 30 juni 2016

2 Waarom een uitvoeringskader? Duidelijkheid geven over Mogelijkheden en onmogelijkheden De regels De afwegingskaders Mogelijk maken activiteiten in het kader van vitaal sport

3 Paracommercie Drank- en horecawet Paracommercie ̈ le rechtspersonen stichtingen, verenigingen en andere organisaties gericht op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf

4 Waar heeft u mee te maken? Onder andere: APV: paracommercie, exploitatie, geluid, evenement, loterij Drank- en horecawet Gebruik: bestemmingsplannen Brandveiligheid en reclame: Bouwbesluit 2012 Activiteitenbesluit: geur, geluid Afvalstoffenverordening

5 Paracommercie Tegengaan oneerlijke mededinging Regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Type bijeenkomsten die niet zijn toegestaan Type bijeenkomsten waarbij geen alcohol geschonken mag worden Ontheffingsmogelijkheid Sluitingstijden Geen reclame voor mogelijkheid bijeenkomsten

6 Paracommercie Type bijeenkomsten die niet zijn toegestaan Bijeenkomsten van persoonlijke aard: bruiloften, verjaardagen, recepties, bedrijfsfeesten, etc. Besloten karakter Type bijeenkomsten waarbij geen alcohol geschonken mag worden Niet verenigingsgeboden bijeenkomsten gericht op derden Wel: kampioensfeest, jubileum voorzitter, etc.

7 Exploitatie Bedrijfsmatig dranken schenken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie verstrekken of bereiden Terras Openbare orde en veiligheid

8 Drank- en horecawet Drank- en horecavergunning Schenken van alcohol Leeftijdsgrenzen Schenken aan mensen onder invloed Eisen aan de bedrijfsvoering Eisen aan de inrichting

9 Gebruik Bestemmingsplannen Hoe mag het het gebouw en de grond gebruikt worden? Activiteiten die wel én niet mogelijk zijn Bijvoorbeeld: Sportdoeleinden Maatschappelijke doeleinden

10 Brandveiligheid Voorkomen van brand Vluchten bij brand Beperken van de gevolgen van brand Eisen vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 Kunnen er meer dan 50 personen aanwezig zijn: gebruiksmelding In deze melding staat het maximaal aantal personen

11 Evenement Afhankelijk van type evenement: vergunning of melding Checklist op de website van de gemeente Aanvullende regels: maximaal aantal personen vastgestelde begin- en eindtijd geen muziek voor of na bepaald tijdstip geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen geen grote voorwerpen plaatsen

12 Geluid en geur Regels voor horeca-activiteiten in het Activiteitenbesluit (milieu) APV: maximaal 4 incidentele festiviteiten per kalenderjaar waarbij geluidsnormen niet van toepassing zijn, mits tijdig gemeld Communiceer met omwonenden!

13 Overig Check altijd of er aanvullende regels gelden! Bijvoorbeeld: Regels voor reclame aan de gevel Regels voor afval Regels voor loterijen

14 Let op! Indien een sportvereniging voor de beheer van de horeca een ‘exploitatie-bv’ heeft opgericht, gelden de reguliere horecaregels Indien een sportvereniging commerciële activiteiten ontplooit, geldt mogelijk (deels) een ander BTW regime

15 Toezicht en handhaving Integraal Handhavingsbeleid 2015-2018 Toezicht door (DHW) BOA’s en politie horecateam Handhaving van overtredingen Stappenplan Waarschuwing Boete (Preventieve) last onder dwangsom Schorsen of intrekken van de vergunning

16 Wat kunt u zelf doen? Zorg dat u de regels kent en naleeft Communiceer met omwonenden Ga tijdig in gesprek met de gemeente

17 Waarvoor een uitvoeringskader? Bijeenkomsten rechtstreeks gerelateerd aan de activiteiten van de instelling, of in het verlengde daarvan Bijeenkomsten gericht op andere verenigingen (onderhuur) Bijeenkomsten van persoonlijke aard: besloten feestelijke bijeenkomsten voor leden besloten feestelijke bijeenkomsten voor derden Bijeenkomsten voor derden (veelal onderhuur) met een feestelijk of zakelijk karakter met een maatschappelijk karakter (zoals vitaal sport)

18 Een vraag aan u! Welke maatschappelijke activiteiten zouden georganiseerd kunnen worden in uw clubgebouw? Welke activiteiten? Welk doel? Op wie gericht?

19 Vragen?


Download ppt "Uitvoeringskader paracommercie Waddinxveen Gonda Neddermeijer 30 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google