De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEZEN 4.2 BETOOG, SOORTEN ARGUMENTEN EN KRITISCH LEZEN VAN EEN BETOOG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEZEN 4.2 BETOOG, SOORTEN ARGUMENTEN EN KRITISCH LEZEN VAN EEN BETOOG."— Transcript van de presentatie:

1 LEZEN 4.2 BETOOG, SOORTEN ARGUMENTEN EN KRITISCH LEZEN VAN EEN BETOOG

2 AAN HET EINDE VAN DEZE LES WEET JE.. Wat een betoog is en hoe deze opgebouwd wordt. Welke soorten argumenten er zijn. Waarom het belangrijk is om kritisch te lezen. Herhaling tekstverbanden+ nieuw tekstverband

3 WAT GAAN WE DOEN DEZE LES? Start paragraaf 3.2 met kahoot over tekstverbanden(10m) Stuk theorie (10m) Korte oefening om de begrippen te oefenen (10m) Lezen 3.2 maken opdr 1 t/m 7 (20m) pauze (5m) Lezen 3.2 afmaken (30m) Boek lezen (15m)

4 BETOOG Betoog Opbouw van een betoog Tekstsoort waarin de SCHRIJVER zijn MENING geeft. Tekstdoel=OVERTUIGE N door GOEDE ARGUMENTEN 1.Inleiding: aankondigen onderwerp en aangeven mening is 2.Kern: argumenten voor mening 3.Slot: Logische conclusie

5 ARGUMENTEN Subjectieve Objectieve Argument en Meningen, persoonlijke indrukken, vermoedens enz Feiten, gegevens uit onderzoek Tegenargumenten Argumenten tegen zijn mening. De schrijver probeert deze te weerleggen!

6 VOORBEELD Ik vind dat school later moet starten. Mening Pubers hebben meer slaap nodig. Betere prestaties door leerlingen. argumenten Tegenargumenten Het effect is tijdelijk, na een aantal weken zal de school weer een uur later moeten starten. Leerlingen slapen te laat door het gebruik van mobieltjes en tablets.

7 TEKSTVERBANDEN H1 TekstverbandSignaalwoordenVoorbeeld opsommendTen eerste, tweede, ook, eveneens, verder, tevens, verder, ten slotte Ten eerste vind ik Nederlands leuk, ten tweede erg uitdagend en ten slotte geweldig! tijdsvolgordeEerst, intussen, terwijl, toen, vervolgens, daarna, voordat/nadat, ten slotte Meneer Vrancken legt eerst wat uit en daarna moet de leerlingen aan hun werk gaan. tegenstellendMaar, echter, evenwel, toch, daarentegen, enerzijds/anderzijds Meneer Vrancken is net nieuw, maar hij voelt zich al helemaal thuis.

8 TEKSTVERBANDEN H2 TekstverbandSignaalwoordenVoorbeeld UitleggendBijvoorbeeld, dat wil zeggen, met andere woorden, zoals Meneer Vrancken vindt dit een leuke klas. Met andere woorden: hij komt hier graag! redengevendWant, omdat, daarom, immers, namelijk Er stond een file en daarom ben ik te laat! concluderendMaar, echter, evenwel, toch, daarentegen, enerzijds/anderzijds Meneer Vrancken is net nieuw, maar hij voelt zich al helemaal thuis. vergelijkendNet als, zoals, evenals Deze les is interessant, net als de vorige les!

9 TEKSTVERBANDEN H3 1.Doordat het regende werden de straten nat 2.Ten gevolge van de file op de A12 kwam dhr Vrancken te laat. 3.Dhr. Vrancken was te laat in de les, waardoor 2th3 er niet in kon. 1.Dhr. Vrancken gebruikt een binnendoorweg om op tijd te zijn. 2.PowerPointlessen gebruikt Dhr.Vrancken om zijn lessen te geven. 3.Het boek is het middel waarmee hii de PowerPoint maakt. 1.Doordat het regende werden de straten nat 2.Ten gevolge van de file op de A12 kwam dhr Vrancken te laat. 3.Dhr. Vrancken was te laat in de les, waardoor 2th3 er niet in kon. 1.Dhr. Vrancken gebruikt een binnendoorweg om op tijd te zijn. 2.PowerPointlessen gebruikt Dhr.Vrancken om zijn lessen te geven. 3.Het boek is het middel waarmee hii de PowerPoint maakt. Oorzaak/gevolg Doel-middel

10 TEKSTVERBAND H4 WAAR GAAT HET OM EN WAARAAN ZIE JE DAT? Het regent buiten en daarom neem ik mijn paraplu mee. Ik ben erg moe want ik ben laat naar bed gegaan. De spoorbomen zijn dicht omdat de trein eraan komt.

11 OORZAAK 1.Doordat het glad was… 2.Het regende heel hard met als gevolg…. 3.Ik was te laat opgestaan waardoor ik… 4.Omdat ik dus laat was moest… GEVOLG 1.…gleed ik uit. 2...dat ik drijfnat werd. 3...te laat op school was. 4.…ik een te-laatje halen.

12 1.Bron betrouwbaar? 2.Schrijver deskundig? 3.Informatie waar? KRITISCH LEZEN Vooral ARGUMENTEN kritisch bekijken.

13 HUISWERK Lezen 3,2 maken opdr 1 t/m 13


Download ppt "LEZEN 4.2 BETOOG, SOORTEN ARGUMENTEN EN KRITISCH LEZEN VAN EEN BETOOG."

Verwante presentaties


Ads door Google