De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei 1 Mobiliteitsplan ‘17 concessie Veluwe definitief voorstel Arent Jan Speulman Vervoerkundige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei 1 Mobiliteitsplan ‘17 concessie Veluwe definitief voorstel Arent Jan Speulman Vervoerkundige."— Transcript van de presentatie:

1 1 Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei 1 Mobiliteitsplan ‘17 concessie Veluwe definitief voorstel Arent Jan Speulman Vervoerkundige 18 mei 2016

2 2 2 Algemeen 1 Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

3  Deze presentatie is het uiteindelijke vervoerplan Syntus voor de dienstregeling 2017  Eerdere versies van dit document zijn in de week van 14 maart 2016 besproken met opdrachtgever, Rocov en de ondernemingsraad van Syntus  Aan de hand van op- en aanmerkingen is de inhoud van dit document aangepast  Ook eind april en begin mei is met Stakeholders overleg gevoerd over de (gewijzigde) inhoud van het plan  Op 19 mei wordt dit voorstel aan het Rocov voorgelegd. Zij geven hierover een advies aan de opdrachtgever - de provincie Gelderland  Ook de Ondernemingsraad van Syntus geeft een advies  Beide adviezen worden aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt  De provincie Gelderland geeft in juni haar oordeel voor de invulling van de dienstregeling in 2017 3 Dienstregeling 2017 Algemeen Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

4 4 4 Invulling OV-visie 2 Kaders van het nieuwe beleid Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

5 5  We geven in de dienstregeling 2017 verdere invulling aan de OV-visie van onze opdrachtgever de provincie Gelderland  Dat betekent het slimmer inzetten van mensen en materieel. Op plaatsen waar we nog teveel lege zitplaatsen blijven tellen, moeten we het aanbod anders inrichten. Op plaatsen waar we extra zitplaatsen nodig hebben, gaan we die ook aanbieden  In 2018, 2019 en 2020 gaan we op dezelfde voet verder  Het nieuwe aanbod creëren we met provincie, gemeenten, Rocov, stakeholders en ons rijdend personeel  Het tempo waarin we dit doen is geleidelijk, zodat zorgvuldig geanticipeerd kan worden op veranderingen 5 Samen met de regio naar toekomstvaste mobiliteit Invulling OV-visie provincie Gelderland Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

6 6 6 Proces 3 Stappen naar een nieuwe dienstregeling Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

7 7  November / december: Intern nadenken over invulling volgend jaar  Januari / februari / maart: Gesprekken met stakeholders, inventarisatie wensen, analyse rijtijden …  April: samenkneden tot een concept-voorstel inclusief dienstregeling op omloopniveau Ook in april meerdere gesprekken met stakeholders over concrete invulling vanaf december. Doel is om in april alle eventuele pijnpunten inzichtelijk te hebben en indien mogelijk afgedicht  19 mei: presentatie Rocov Gelderland  voor 1 juni intern aanleveren bussen, kilometers, uren  Halverwege mei: aanbieden definitief voorstel aan opdrachtgever, samen met het advies van het Rocov en de Ondernemingsraad Veluwe van Syntus  Begin juni: aanbieden vervoerplan aan bus- en chauffeursplanning en afdeling communicatie 7 Jaarlijkse cyclus Proces dienstregeling Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

8 8 8 Wensen 4 Van klanten, opdrachtgever, chauffeurs en stakeholders Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

9 9  Op basis van reacties, klachten via Facebook en Twitter: meer comfort bieden op hele drukke momenten  Reizigers (Rocov): aansluiting De Klomp in de avond bekijken ivm ander patroon  Klanten: Betere verdeling vertrektijden in Apeldoorn naar Belastingdienst in de ochtend  Opdrachtgever: Graag concrete invulling van OV-visie. Specifieke onderwerpen waar écht naar gekeken moet worden zijn Harderwijk en de Servicebus. Bij voorkeur werken met volledig on-demand systeem  Specifieke vragen zijn bediening Julianakerk Apeldoorn en aansluitingen laat(st)e treinen in Apeldoorn  Personeel: 1-na laatste rit 202 door naar Zwolle in plaats van eindigen in Heerde  Syntus: Haltes tussen Ermelo en Harderwijk voor bus 103  Stakeholders: Bediening ABN Zwolle  Studenten: Snelle route WUR-station EW 9 Van klanten, Rocov, opdrachtgever, rijdend personeel, stakeholders Enkele wensen voor de dienstregeling 2017 Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

10 10 De kalender 5 364 dagen in een jaar… Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

11 11  Altijd de ‘normale dienstregeling’ behalve:  Kerstvakantie van 25 december tot 8 januari: kwartiersdienst lijn 2 rijdt NIET  Goede vrijdag is V-dienstregeling  Pinksteren als op Zondag  Meivakantie van 23 tot en met 29 april 2017  Koninsdag als op Zaterdag  5 Mei is V-dienstregeling  Hemelvaartsdag als op Zondag  Dag na Hemelvaart is V-dienstregeling  Pasen als op Zondag  Hoogzomer: 10 weken van 18 juni tot en met 26 augustus 2017  Lijn 106 (Nationaal Park) rijdt van 1 mei tot en met 31 augustus tot 21:00 in plaats van tot 18:00 uur 11 Dienstregeling 2017 telt 364 dagen Kalender Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

12 12 Voorstellen per corridor 6 Apeldoorn, Ede, harderwijk, Valleilijn, Veluwelijn, Apeldoorn- Arnhem, streek overig, buurtbussen, scholierenlijnen Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

13 13  Geen grote wijzigingen in routevoering en bedieningstijden ten opzichte van de huidige dienstregeling. Op werkdagen maken meer dan 7.600 reizigers gebruik van de 18 stadslijnen samen  Rijtijd lijn 12 (Ugchelen) door een nieuwe 30km-zone is nu te krap, die van lijn 15 te ruim. Dit wordt anders verdeeld. Lijn 15 via Station Twello  Vroege ritten op lijn 2 en 10 worden toegevoegd op werkdagen. Aankomst wordt dan 6:37 op station. Dit is gelijk met andere lijnen  Lijn 2 en 14 vertrekken in de ochtend enkele minuten eender dan de rest van de stadsdienst. Dit om de overstaptijd voor de ‘snellere’ forensen naar Zuid en de Belastingdienst te verbeteren. Hiermee ontstaat ook een betere overstap van lijn 91 op 2 en 6. 13 Nog steeds #1 in Nederland! Stadsdienst Apeldoorn #1 Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

14 14  Lijn 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 krijgen de hele dag het zelfde vertrekpatroon. Dus niet meer met een ‘sprongetje’ van 15 minuten rond het middaguur om van ‘aanvoer’ naar ‘afvoer’ te gaan. Dit is mede een wens van ons rijdend personeel / OR om de dienstregeling enigszins ‘vanzelfsprekend’ te houden. Dit is mogelijk zonder huidige reisrelaties cq overstappen teniet te doen.  Concreet betekent dit in de ochtend lijn 2, 6 en 7 15 minuten ‘schuiven’  Verder: laatste ritten lijn 3, 4, 5, 17 door naar station ivm zittenblijvende passagiers 14 Nog steeds #1 in Nederland! Stadsdienst Apeldoorn #2 Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

15 15  Syntus gaat een grootschalige pilot houden in Apeldoorn door het aanbieden van deelfietsen  Deze worden geplaatst bij de invalswegen van het kernnet  In Apeldoorn wordt gekeken naar fietsdeelpunten bij de bushaltes Achmea, Amaliapark, De Naald en Laan van de Dierenriem 15 Mobiliteit is méér dan alleen een bus Ook in Apeldoorn… Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

16 16  Dagelijks maken 2.150 mensen gebruik van de stadsbus Ede. Ten opzichte van 2014 een stijging van 12%.  Geen wijzigingen in de routevoering van lijn 1, 2 en 5. Momenteel zijn we met de gemeente bezig om bij de belangrijkste haltes Abri’s te realiseren.  Syntus wil in de latere avond en weekenden op lijn 1, 2 en 5 een aantrekkelijker aanbod creëren. Voorstel is om de halfuursdienst tot 23:53 aan te bieden. Nu is er vanaf 20:00 uur slechts een uursdienst. Met een halfuursdienst kunnen we met weinig moeite en kosten net die ‘twijfelaars’ ook over de streep trekken.  Lijn 6 (Servicebus) wordt omgezet naar een Kolibriedienst. 16 Stabiele factor in de Foodvalley Stadsdienst Ede Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

17 17 Stadsdienst Harderwijk #1 Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei Versobering nodig  Lijn 1 en 2 worden gehalveerd. Bus 1 vertrekt om.46 en bus 2 om.16. Zo wordt een uursdienst in beide richtingen gereden; samen een halfuursdienst. Beide hebben route van ca. 26 minuten.  Wittenhagen wordt aangedaan door de buurtbus 513 en al sinds maart dit jaar niet meer door de stadsbus.

18 18  Lijn 3 wordt opgeheven wegens onvoldoende klanten. Dagelijks maken slechts 80 mensen van de dienst gebruik. Daarvan stapt het merendeel in en uit bij het Triasplein, waar ook de 103 rijdt.  Lijn 103 is het alternatief, maar rijdt nu op enkele momenten van de dag en in het weekend eens per uur. De 103 gaat op werkdagen overdag en op zaterdag elke 30 minuten rijden tussen Putten en het Harderwijk via Drielanden.  De Kolibrie naar Dielanden vormt in de avonden en op zondag een halfuursverdichting op lijn 103 naar Drielanden. Discussie met opdrachtgever en Rocov over gehad. Kolibrie staat gereed op het station en zo is er altijd iedere 30 minuten vervoer naar Drielanden. Kolibrie rijdt in voorstel Syntus tussen de 103 door. Zo blijft een nette halfuursdienst station richting Drielanden mogelijk. 18 Versobering nodig Stadsdienst Harderwijk #2 Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

19 19  Gaat om lijn 103, 104, 205  Nieuwe routering van 104 en 205 als gevolg van veranderende stationsomgeving. Lijn 205 blijft de route rijden zoals nu. Wens voor een halte aan de Westermeenweg.  Voorstel is om lijn 104 via Harderwijk Centrum en níet via Ermelo te laten rijden. Het biedt in ieder geval wél een forse verbetering relatie Harderwijk – Apeldoorn.  Dit gaat óók op voor de Kolibriedienst op de zaterdag.  Dit heeft gevolgen voor ca 30 reizigers per dag van Ermelo naar Apeldoorn vv. Alternatieven zijn met gemeente en buurtbusvereniging besproken. Er wordt nu werk gemaakt van een overstappunt bij Ullerberg van de 104 op de buurtbus 513, zodat men toch ook via deze route naar Ermelo kan reizen. 19 Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk, Garderen, Elspeet … Streek Harderwijk #1 Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

20 20  Lijn 205: in 2017 en 2018 rijdt deze via Barneveld Hulpverleningscentrum in plaats van Barneveld Noord als gevolg van bouw tunnel 20 205: Station Barneveld Noord vervalt de komende twee jaar Streek Harderwijk #2 Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

21 21  Dagelijks stappen 5.800 mensen op deze bus in Wageningen en Ede.  De opdeling van de Valleilijn in lijn 84 en 88 is goed gevallen bij klanten en ons rijdend personeel.  Vanaf 13:30 uur wordt de verdichting aangeboden. Nu rijdt deze vanaf 14:00 uur.  Verder geen wijzigingen in de bediening.  De bus blijft dus in de avond over de Campus rijden. 21 Verbinding met #1 kenniscentrum voeding en agro in Europa Valleilijn Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

22 22  Van de 201, 202 en 203 maken dagelijks 6.000 klanten gebruik van de service.  Lijn 202: halte wordt gerealiseerd bij ABN. Lijn 200 gaat deze halte ook aandoen.  De een-na-laatste rit van lijn 202 vanuit Apeldoorn eindigt niet meer in Heerde, maar rijdt door als dienstrit naar Zwolle. 22 Van A tot Z Veluwelijn Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

23 23  Betreft de lijnen 91, 231, 293, 43 (Apeldoorn - Dieren) en 109  Hier zijn geen wijzigingen in het aanbod voorzien.  Wél worden deelfietsen aangeboden bij Apeldoorn Zuid, waardoor de 91 en 43 aantrekkelijker worden voor nu-automobilisten 23 Inclusief corridor Apeldoorn - Dieren Apeldoorn - Arnhem Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

24 24  Lijnen 100 en 200: prima verbinding tussen Elburg via Wezep met Zwolle  Extra rit op lijn 200 uit Elburg met een aankomst van ca 8:10 te Zwolle  Lijn 200: gaat halte ABN in Zwolle aandoen.  Ihkv Vastnet 2020 wordt een extra late rit op lijn 100 naar Elburg aangeboden  Lijnen 86, 108: Geen grote wijzigingen in het aanbod  Lijn 85 (Ede-Veenendaal): wijziging dienstregeling met 15 minuten agv gewijzigd treintijden in Veenendaal  Lijn 85: Kolibriegebruik neemt toe. Extra aanbod wordt omgezet in 8P dienst  Lijnen 102, 107 en 112: geen wijzigingen, muv vervallen van de rit van 9:00 uit Apeldoorn op lijn 102. Bezetting is gemiddeld 2,5 en maximaal 5 klanten. Alternatief is half uur eerder cq later reizen. 24 Groei tussen Elburg en Zwolle Streekdiensten Zwolle, Ede, Amersfoort Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

25 25  Met betrekking tot Fruytier:  Bezetting in middag ondermaats, vooral richting Ede. Scholierenlijn 108 wordt opgeheven. Lijn 651 start altijd op station Ede Wageningen. 653 gaat ook via station Ede-Wageningen rijden. Scholierenrit van de 104 wordt vernoemd in 654. Ook ivm communicatie is dit wenselijk.  Hoornbeeck Amersfoort en Pieter Zandt Kampen  Geen wijzigingen voorzien. Is nu al sprake van een Winteraanbod dat functioneert.  Guido de Bres Amersfoort  In de middag is de 620 sterk onderbezet. Saneren is een optie per december indien aantallen in september niet toenemen.  JFC en Meerwaarde Barneveld  Samenwerking met Sparta. Er wordt een propositie aangeboden waarbij scholieren een e- fiets kunnen leasen en tegen een geringe meerprijs een kortingsproduct krijgen. In de winter behouden we de capaciteit op lijn 87, in de zomermaanden kan dit dit een kleine bus worden 25 Goed vervoer voor leerlingen tot de voordeur van hun opleiding! Scholierenlijnen Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

26 26 Resumé 7 Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei

27 27 Resumé Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei 1.Verdere invulling OV-visie van de provincie Gelderland. Geen forse bezuiniging, wél efficiënter inzet van middelen 2.In Apeldoorn en Ede op de stad géén significante veranderingen 3.In Harderwijk vervalt ruim de helft van het aanbod op de stad 4.Streekdiensten en scholierenlijnen worden geoptimaliseerd op basis van nieuwe inzichten, actuele ontwikkelingen en passagiersaantallen 5.Fiets als aanvulling op Vastnet Aanbod 2017 in 5 punten

28 28 Bedankt voor uw aandacht Vragen? Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei


Download ppt "1 Conceptvoorstel mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2017 - versie 18 mei 1 Mobiliteitsplan ‘17 concessie Veluwe definitief voorstel Arent Jan Speulman Vervoerkundige."

Verwante presentaties


Ads door Google