De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bezetting structurele plaatsen Sectoroverleg 1 juli 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bezetting structurele plaatsen Sectoroverleg 1 juli 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Bezetting structurele plaatsen Sectoroverleg 1 juli 2016

2 Onderbezetting structurele plaatsen  gevolg van de berekeningswijze Bezettingsberekening anno 2015 – Niveau subsidiegroep – O.b.v. aantal prestaties  gereserveerde opvangdagen Mogelijkheid om structurele plaatsen over te hevelen naar een andere subsidiegroep Voorwaarden: Alleen binnen de provincie Subsidiegroep waar structurele plaatsen naar verschoven worden behoudt zijn 60% bezetting Situering

3 Onderbezetting structurele plaatsen  gevolg van de berekeningswijze Bezettingsberekening anno 2015 – Niveau subsidiegroep – O.b.v. aantal prestaties  gereserveerde opvangdagen Mogelijkheid om structurele plaatsen over te hevelen naar een andere subsidiegroep Bezetting o.b.v. gereserveerde plaatsen Pragmatische aanpak Aanpassen regelgeving Situering

4 Berekent de bezetting voor alle subsidiegroepen Stelt organisator voor de structurele plaatsen over te hevelen naar een andere subsidiegroep – Formele aanvraag via mail door organisator Kind en Gezin past aan in eDISon Wat doet Kind en Gezin bij onderbezetting? Aantal prestaties individuele inclusieve opvang =X 100 Aantal structurele plaatsen x 220

5 Wat als plaatsen niet kunnen overgeheveld worden? Wat bij onderbezetting? Structurele plaatsen  Structurele plaatsen behouden Stappenplan Neen/ onvoldoende Ja Nieuwe aanvragen 2016? NeenJaAanmaning Bezetting 2016? Aanpassen ≥ 60%< 60% Geen gevolg Verminderen subsidieerbare capaciteit

6 Perspectief gemandateerde voorziening Sectoroverleg 1 juli 2016

7 Ontstaan uit het actieplan flexibele en occasionele opvang (2008) Subsidie toegekend aan: – Vergunde groepsopvang (erkende kinderdagverblijven) – Erkende groepsopvang (initiatieven voor buitenschoolse opvang) Twee pijlers – Coördinatiepunten – Flexibele opvangpools  Klaverbladfinanciering met Sociale economie Situering

8 70 coördinatiepunten, waarvan – 11 ‘stand alone’ (Vilvoorde, Arendonk, Antwerpen) – 59 verbonden aan kinderdagverblijf of IBO 59 flexibele opvangpools – 36 verbonden aan een kinderdagverblijf (privaat: 29 – openbaar: 6) – 23 verbonden aan een IBO (privaat: 16 – openbaar: 7) 40 organiserende besturen

9 Ontstaan uit het actieplan flexibele en occasionele opvang (2008) Subsidie toegekend aan: – Vergunde groepsopvang (erkende kinderdagverblijven) – Erkende groepsopvang (initiatieven voor buitenschoolse opvang) Twee pijlers – Coördinatiepunten – Flexibele opvangpools  Klaverbladfinanciering met Sociale economie Politieke keuze om middelen te heroriënteren Situering

10 Transitie Gemandateerde voorziening Coördinatiepunt Flexibele opvangpools Lokaal loket kinderopvang Aanbod flexibele opvang 1 januari 2018

11 Communicatie naar de organisatoren – Heroriënteren gemandateerde voorziening vanaf 1 januari 2018 – Ontwerp ligt op kabinet Vragenlijst organisatoren gemandateerde voorziening – Doel: inzicht verwerven in de manier waarop zij hun opdrachten op dit ogenblik invullen in functie van detecteren van Vragenlijst lokaal loket kinderopvang – Doel: in kaart brengen waar er reeds een lokaal loket kinderopvang actief is Plan van aanpak – voorbereidende fase

12 Twee nieuwe BVR’s – Lokaal loket kinderopvang – Aanbod flexibele opvang Denkoefening flexibele opvang (Liesbeth en Christele) Plan van aanpak – ontwerp regelgeving

13 Parallel – Informatie omtrent lokaal loket kinderopvang ontsluiten op de website Plan van aanpak – ontwerp regelgeving

14 Duaal leren Sectoroverleg 1 juli 2016

15 Adviesvraag AHOVKS 1 : ‘Akkoord om een proeftuin duaal leren op te starten voor de kinderbegeleider in het schooljaar 2017- 2018?’ Situering 1 Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificatie en Studietoelagen

16 Duaal leren = ‘leercontract’ Wat? Jongeren van de derde graad secundair onderwijs meer ervaring laten opdoen op de werkvloer, om zo een onderwijs- of beroepsdiploma te halen waardoor ze beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Proeftuin Duaal leren: – 2016-2017: 35-tal scholen zullen in 7 studierichtingen, o.a. zorgkundige, duaal leren in de praktijk uitvoeren. – 2017-2018: 20 proeftuinen prioritair gericht op o.a. beroeps secundair onderwijs – o.a. personen zorg en begeleider kinderopvang – 2018-2019: uitbreiding naar proeftuinen TSO en Buitengewoon Secundair Onderwijs Om even te situeren…

17 VIVO en Kind & Gezin stelden vragen bij de praktische haalbaarheid om in schooljaar 2017-2018 te kunnen starten met een proeftuin Argumenten: – Beroepskwalificatie kinderbegeleider moet nog ingeschaald raken. – Onderwijsopleidingen moeten hiervoor klaar zijn om dit praktisch te organiseren. – Er moeten voldoende werkplekken beschikbaar zijn. – Er is nog geen evaluatie van de eerste reeks proeftuinen. Een student in duaal leren moet je betalen, terwijl andere opleidingen werken met stagecontracten waarvoor je niet betaalt. Nog uit te klaren welke competenties je in een 2 de graad nodig hebt om in je 3 de graad te kunnen overgaan naar ‘duaal leren’. Onduidelijk of werkgevers die een werkplek ter beschikking stellen hiervoor een ‘mentor’-opleiding moeten volgen? Vragen wie deze opleidingen zal organiseren en of zij hiervoor financieel kunnen ondersteund worden.

18 Niet haalbaar om proeftuin binnen kinderopvang op te starten in 2017-2018 Streven naar inschaling BKD in 2016 en erkende onderwijskwalificatie in 2017 Nog aanvullingen vanuit het Sectoroverleg? Voorstel van advies


Download ppt "Bezetting structurele plaatsen Sectoroverleg 1 juli 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google