De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP DE ALGEMENE OUDERAVOND BRUGKLAS 1BKGT 2016-2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP DE ALGEMENE OUDERAVOND BRUGKLAS 1BKGT 2016-2017."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OP DE ALGEMENE OUDERAVOND BRUGKLAS 1BKGT 2016-2017

2 PROGRAMMA Voorstellen Welkom Algemene voorlichting Gemeenschappelijke ouderraad Schoolmaatschappelijk werk Vragenronde Kennismaken met de mentor Afsluiting

3 Klassenmentoren Mevr. Smets klas 1KG1 Mevr. Oortmanklas 1B1 Mevr. Masselink klas 1KG2 Mevr. Gast klas 1KG3 Dhr. Kampklas 1BK1 Mevr. Meijer klas 1KG4 EVEN VOORSTELLEN

4 Onderwijsassistenten Leshuis vmbo-basisLeshuis vmbo-kader Mevr. HagensMevr. Wissink Dhr. Postel EVEN VOORSTELLEN

5 School maatschappelijk werk Mevr. Kesselaar Teamleider vmbo-basis Dhr. Asbreuk Teamleider vmbo-kader Mevr. Lageschaar Locatiedirecteur Tubbergen Mevr. Hagedoorn

6 WELKOM

7 CANISIUS VISIE Veilig Overzichtelijk Uitdagend Sociaal

8 ONZE DOELEN Het verzorgen van goed onderwijs Voorbereiden op vervolgopleiding Ontwikkelen van de persoonlijkheid van de leerling

9 ONTSPANNING C ommissie B uitenrooster A ctiviteiten

10 LEIDING Algehele leiding CD Pius-Canisius 2 locatiedirecteuren 8 teamleiders Tubbergen en Almelo Ondersteund door specialisten Tubbergen VMBO-basis VMBO-kader VMBO-GT/Havo VWO/TTO Almelo VMBO-T/Havo/VWO Onderbouw/bovenbouw

11 ALGEMENE VOORLICHTING

12 ONDERWIJSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN LESHUIS Per team een eigen leshuis, toegesneden op de leerlingen van het team Boeken/kluisjes Praktijkruimte Onderwijsassistenten

13 Wenweek Overgang is erg groot Aanpassingsproblemen Toetsen en cijfers Tot de herfstvakantie 1b(k) mentor maakt een afspraak met U voor een huisbezoek 1kg mentoren zijn aanwezig op de mentorouderavond op 26 en 27 oktober WENPERIODE

14 ZIEK, VERLOF, LESVERWIJDERING Bijhouden in SOM Te laat Afwezig geoorloofd / niet geoorloofd! Zoeken naar oorzaak / oplossing Deze gegevens zijn thuis te zien via het ouderportaal

15 DYSLEXIEBELEID TOF leerlingen, getest op basisschool Dyslexieverklaring Dyslexiecoördinator Mevr. Brunger Groene kaart vergroot schrift, verlengde tijd, etc Dyslexie ouderavond donderdag 6 oktober locatie Almelo Bij latere constatering volgt maatwerk

16 Referentieniveaus Taal en rekenen Taal opgenomen in programma Nederlands Rekenen als vak Rekenen examen ICE-TOA toetsen Klas 1, 2 en 3 Bij achterstanden voor taal en rekenen Remediaal programma (muiswerk, nieuwsbegrip) Blijft de achterstand dan Remedial Teaching TAAL EN REKENEN

17 Veel informatie is te vinden op de website Heeft U nog vragen neem dan contact op met school BYOD ONDERWIJS

18 CANISIUS CLASSES

19 Voor alle leerlingen 1 e klas 4 classes In de activiteitenweken, 2 uur per class Totaal 24 uur 2 e klas 2 classes (leerling kiest welke) Half jaar per class, 2 uur per week Totaal 64 uur

20 BEVORDERING NAAR LEERJAAR 2 Aan het eind van leerjaar 1 wordt op grond van de cijfers bepaald of uw kind over kan naar het tweede leerjaar Overgangsnormen mee bij 1 e rapport De mentoren zullen dit tijdens de ouderavonden met u bespreken Wilt u de resultaten van uw kind volgen dan kunt u gebruik maken van het OUDERPORTAAL. (Mocht dit nog niet gelukt zijn neem dan contact op met de administratie (mevr. Daenen)

21 Dhr Asbreuk Basisberoepsgerichte Leerweg, ljr 1 t/m 4 Mw Lageschaar Kaderberoepsgerichte Leerweg ljr 1 t/m 4 TAAKVERDELING VMBO Doorlopende leer/zorglijnen Verdeling taken Wat bij afwezigheid …

22 CONTACTEN Ouderavond Mentor Vakdocenten Tussendoor Mentor Teamleider Ouders Telefoonnummers via het ouderportaal

23 Klankbordgroepen Almelo - Tubbergen vmbo havo vwo

24 vmbo havo vwo Meedenken en meepraten

25 vmbo havo vwo Meedenken en meepraten

26 vmbo havo vwo Meedenken en meepraten

27 vmbo havo vwo Meedenken en meepraten

28 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

29 SOCIAAL EMOTIONELE PROBLEMATIEK Eenzaamheid Faalangst Problemen/veranderingen in de thuissituatie Drugs en alcohol gebruik Ziekte/overlijden Pesten Psychiatrische problematiek Etc, etc

30 ESSENTIEEL Samenwerking ouders (verantwoordelijk) Laagdrempeligheid Veiligheid Vertrouwelijkheid Vrijwilligheid Waarborgen van de privacy Nastreven van openheid Preventief

31 ZORGCOÖRDINATIE Vragenlijst sociaal emotioneel welbevinden FRT (FaalangstReductie Training) SOVA (Sociale Vaardigheidstraining) EVRT (ExamenVreesReductieTraining) Lotgenotengroep Rouw JES (Jongeren en Scheiding) ZAT (Zorg-Advies-Team)

32 PLUSPUNT Dhr. G. Kolner Mevr. J. Brunger Wanneer komt het pluspunt in beeld Hoe worden ouders betrokken Elke dag van de week

33 VRAGENRONDE Ingediende schriftelijke vragen Vragen uit de zaal U kunt deze presentatie ook vinden op de website van Canisius LWOO aanvragen

34 KENNISMAKEN MENTOR Lokaalindeling 1B1Leshuis B, OC01Mevr. Oortman 1BK1Leshuis GT, OC04Dhr. Kamp 1KG1Tekenlokaal, A039Mevr. Smets 1KG2Leshuis K, D024Mevr. Masselink 1KG3Leshuis K, B014Mevr. Gast 1KG4Leshuis K, D009Mevr. Meijer

35 TOT ZIENS EN WEL THUIS


Download ppt "WELKOM OP DE ALGEMENE OUDERAVOND BRUGKLAS 1BKGT 2016-2017."

Verwante presentaties


Ads door Google